Instalacja

Oprogramowanie układowe BD-Combo Drive Firmware UJ-120B — 1.04

Co to jest?
Oprogramowanie układowe to niewielki program komputerowy, który został osadzony w urządzeniu sprzętowym.
Zwykle znajduje on się w mikroukładzie. Zaletą takiego mikroukładu jest możliwość jego aktualizacji w celu obsługi nowych funkcji lub rozwiązania określonych problemów.

Czy jest on istotny dla mojego komputera?
Jest to aktualizacja zalecana, ponieważ zwiększa ona zgodność z płytami Blu-ray.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Ta aktualizacja dodaje obsługę odczytu nośnika LTH

Jak wykonać tę aktualizację?
1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000174419.exe, aby go uruchomić.
5. Zaczekaj, aż kreator zaktualizuje oprogramowanie.
6. Po zakończeniu instalacji całkowicie wyłącz komputer VAIO, zanim uruchomisz go ponownie.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000174419.exe

Architektura pliku

  • 32 / 64 bit

Rozmiar pliku

  • 1.39 Mb

Data wydania

  • 91-21-2009