Przejdź do treści

Instalacja

VAIO Smart Network Update 2.0 — 2.0.1.11050

Co to jest?
Jest to aplikacja do zarządzania sieciami bezprzewodowymi.

Czy jest on istotny dla mojego komputera?
Zalecana jest instalacja tej aktualizacji, ponieważ może ona zapobiec problemom dotyczącym podłączania się do sieci bezprzewodowych.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Problemy z podłączaniem się do sieci bezprzewodowej bezpośrednio po (ponownym) uruchomieniu komputera.
Po utworzeniu nowego profilu ustawienia bramy sieciowej mogą być puste.

Jak wykonać tę aktualizację?

1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz tę aktualizację i zapisz ją na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij dwukrotnie plik EP0000165709.exe, aby go uruchomić.
5. Odinstaluj starszą wersję aplikacji VAIO Smart Network
6. Kliknij przycisk Zakończ.
7. Ponownie kliknij dwukrotnie plik EP0000165709.exe.
8. Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować nową wersję aplikacji VAIO Smart Network
9. Kliknij przycisk Zakończ.
10. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer VAIO.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000165709.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 6.03 Mb

Data wydania

  • 31-12-2008