Instalacja

Sterownik dźwięku (SigmaTel) SP1_Filter_NB1.0A — 6.10.5379.1

Co to jest?
Sterownik to program komputerowy umożliwiający innym programom korzystanie z urządzenia sprzętowego.

Czy jest on istotny dla mojego komputera?
Zalecana jest instalacja tej aktualizacji sterownika.

Jaki problem zostanie rozwiązany?
Niniejsza aktualizacja sterownika zapewnia większą zgodność z systemem Windows Vista z dodatkiem SP1.

Jak wykonać tę aktualizację?
1. Pobierz aktualizację do katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
2. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
3. Otwórz okno Programy i funkcje systemu Windows (Start > Panel sterowania > Programy i funkcje).
4. Kliknij dwukrotnie sterownik SigmaTel Audio lub IDT Audio (w zależności od modelu komputera VAIO), aby go odinstalować, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
5. Kliknij przycisk OK, aby całkowicie usunąć wybrane oprogramowanie.
6. Kliknij przycisk Zakończ, aby ponownie uruchomić komputer.
7. Jeśli po ponownym uruchomieniu systemu Windows pojawi się okno kreatora znajdowania nowego sprzętu, kliknij przycisk Anuluj. (pomiń ten krok, jeśli okno kreatora nie pojawi się)
8. Przejdź do katalogu pobierania i kliknij dwukrotnie plik EP0000157222.exe.
9. Kliknij przycisk Kontynuuj.
10. Kliknij przycisk Dalej i zaczekaj, aż kreator zainstaluje nowe oprogramowanie
11. Po pojawieniu się okna dialogowego z informacją o zakończeniu instalacji wybierz opcję Yes, I want to restart my computer now (Tak, chcę uruchomić ponownie komputer) i kliknij przycisk Finish (Zakończ).
12. Komputer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW: Po aktualizacji sterownika w ogóle nie ma dźwięku!
Po zainstalowaniu tego sterownika niektóre ustawienia dźwięku mogą zostać zresetowane do domyślnych wartości fabrycznych. Aby zmienić domyślne ustawienia dźwięku, wykonaj następujące czynności:
Kliknij kolejno Start -> Panel sterowania -> Sprzęt i dźwięk -> Dźwięk -> Karty odtwarzania lub rejestrowania -> zmień ustawienia dźwięku z powrotem na żądane.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000157222.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 5.04 Mb

Data wydania

  • 89-81-2008