Instalacja

Sterownik Broadcom Bluetooth Driver 6.3.0.3950


Ważne:
— Te sterowniki/narzędzia zostały preinstalowane na komputerze VAIO. Jeśli nadal korzystasz z oryginalnie preinstalowanego systemu operacyjnego, możesz zainstalować każdy z tych sterowników/narzędzi, korzystając z zainstalowanego w komputerze VAIO programu Vaio Recovery Center.
— Nie są to najnowsze wersje tych sterowników/narzędzi. Aby wyszukać najnowsze sterowniki/narzędzia, przejdź do sekcji Aktualizacje na tej stronie internetowej lub do programu VAIO Update (o ile jest on zainstalowany na komputerze).
— Niektórych programów preinstalowanych na komputerach VAIO nie można pobrać ze względu na ochronę praw autorskich.

1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz ten plik i zapisz go na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który został pobrany w poprzednim kroku, i wybierz polecenie Extract All (Wyodrębnij wszystko).
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyodrębnić skompresowany plik.
6. Otwórz folder wyodrębniony w poprzednim kroku i kliknij dwukrotnie plik Setup.exe.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
8. Jeśli po zakończeniu instalacji pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • Broadcom_Bluetooth_Driver_6.3.0.3950.zip

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 35.2 Mb

Data wydania

  • 13-71-2010