Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (08/11/2011)

Niniejszy plik aktualizuje oprogramowanie wbudowane telewizora do wersji M8.728 wprowadzając następujące zmiany: • Niniejsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego usprawnia działanie urządzenia oraz polepsza odbiór niektórych usług regionalnych.

Modele, których dotyczy informacja • KDL-22EX302
 • KDL-26EX301 / EX302
 • KDL-32EX301 / EX302 / EX401 / EX402 / BX300 / BX400 / NX500 / EX600
 • KDL-37EX401 / EX402
 • KDL-40EX401 / EX402 / BX400 / NX500 / EX600
 • KDL-46EX401 / EX402


Ostrzeżenie

 • Należy ściśle przestrzegać instrukcji przeprowadzania aktualizacji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do przerwania procesu aktualizacji, co spowoduje, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać go od gniazda sieciowego. Utrata zasilania podczas instalowania aktualizacji może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.


Najczęściej zadawane pytania

 • W jaki sposób sprawdzić wersję wbudowanego oprogramowania telewizora?
  1. Włączyć telewizor i nacisnąć przycisk HOME na pilocie. Wyświetli się menu Home [Strona główna].
  2. Przejść do opcji Set-up [Ustawienia] i nacisnąć przycisk OK.
  3. Przejść do opcji Digital Set-up [Ustawienia cyfrowe] i nacisnąć przycisk OK.
  4. Przejść do opcji Technical Set-up [Ustawienia techniczne] i nacisnąć przycisk OK.
  5. Przejść do opcji System information [Informacje o systemie]] i nacisnąć przycisk OK.
  6. Numer wersji znajduje się w trzecim wierszu.
 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?

  Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania sprzętowego?

  Instalowanie starszych wersji oprogramowania sprzętowego nie jest obsługiwane, aby telewizor zawsze działał w sposób optymalny.
 • Czy telewizor powinien wyłączyć się w czasie aktualizacji?

  W czasie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. To normalna procedura. Ponowne uruchamianie telewizora może trwać dłużej niż zwykle, ponieważ w tym czasie instalowane jest nowe oprogramowanie.

Instalacja

 1. Przed pobraniem pliku zaakceptuj poniższe zastrzeżenie.
 2. Po zaakceptowaniu zastrzeżenia zapisz plik aktualizacji na pulpicie komputera.

  Po zakończeniu pobierania aktualizacji upewnij się, że plik ma rozmiar 36.145.144 bajtów.
  W tym celu kliknij plik prawym przyciskiem myszy, wybierz opcję Właściwości i sprawdź, czy w zakładce Ogólne wyświetlone są następujące informacje:


  Jeżeli wyświetlany jest inny rozmiar pliku, usuń pobrany plik, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki internetowej, a następnie ponownie pobierz plik.

 3. Otwórz Eksplorator Windows, odnajdź plik „firmware.upd”, a następnie skopiuj go do katalogu głównego pamięci USB.

  Ważne uwagi:
  • Upewnij się, że w pamięci USB dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powinna trwać dłużej niż 10 minut. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy zapoznać się z pełną treścią instrukcji.

 1. Włącz telewizor.

 2. Włóż pamięć USB zawierającą plik „firmware.upd” do gniazda USB znajdującego się telewizora.

 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie zdalnego sterowania.
 4. Naciskając przycisk , wskaż opcję Settings [Ustawienia] i naciśnij przycisk .
 5. Na koniec, naciskając przycisk , wskaż opcję System Update [Aktualizacja systemu] i naciśnij przycisk . 6. Wykonuj polecenia zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 7. Kontrolka POWER będzie świecić na zielono przez 30 sekund, następnie kontrolka PIC OFF/TIMER zacznie powoli migać na bursztynowo, a kontrolka STANDBY zacznie świecić na czerwono. Po kilku minutach telewizor się wyłączy, a następnie włączy ponownie, aby zakończyć aktualizację.
 8. Po zakończeniu aktualizacji na ekranie telewizora przez 5 sekund wyświetlany będzie odpowiedni komunikat. 9. Ostrożnie wyjmij pamięć USB z gniazda.

 10. Aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego telewizora:
  • Włączyć telewizor i nacisnąć przycisk HOME na pilocie. Wyświetli się menu Home [Strona główna].
  • Przejść do opcji Settings [Ustawienia] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji Set-up [Ustawienia] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji Digital Set-up [Ustawienia cyfrowe] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji Technical Set-up [Ustawienia techniczne] i nacisnąć przycisk OK.
  • Przejść do opcji System information [Informacje o systemie]] i nacisnąć przycisk OK.
  • Numer wersji znajduje się w trzecim wierszu.
  • Numer wersji znajduje się w trzecim wierszu.
  • Jeżeli w pierwszym wierszu wyświetlony jest numer wersji M8.728, oznacza to, że telewizor został poprawnie zaktualizowany.

Aby zakończyć instalację aktualizacji oprogramowania wbudowanego, klienci korzystający z połączeń kablowych muszą ponownie skonfigurować telewizor, włączając funkcję automatycznego uruchamiania.

Autoprogramowanieodbiornika


Za pomocą pilota telewizora:

 1. Nacisnąć przycisk
 2. Za pomocą przyciskówwybrać „Kablowa”, a następniewcisnąć

Po wybraniu „Kablowa” pojawia się ekranwyboru rodzaju wyszukiwania.

 1. Nacisnąć przycisk
 2. Za pomocą przycisków wybrać„Przeszukiwanie szybkie” lub„Przeszukiwanie pełne”, a następniewcisnąć
  Przeszukiwanie szybkie: Kanały sąprogramowane zgodnie z informacjamioperatora telewizji kablowej zawartymiw sygnale. Ta opcja jest zalecana dla szybkiego strojenia,jeśli jest ono udostępnione przez Państwadostawcę telewizji kablowej.Jeśli „Przeszukiwanie szybkie” nie działa,należy skorzystać z metody „Przeszukiwaniepełne” opisanej poniżej.
  Przeszukiwanie pełne: Wszystkie dostępnekanały są dostrojone i zapamiętane. Procedura tazajmuje nieco czasu.

Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat „The system update failed” (Aktualizacja systemu nie powiodła się).Należy wykonać następujące czynności:
 1. Sprawdź, czy pamięć USB jest sprawna, a następnie ponownie pobierz plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor, używając przycisku POWER na obudowie urządzenia.
 3. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.


Na ekranie telewizora wyświetlany jest komunikat „Update data of newer version is not detected” (Nie wykryto danych dotyczących nowszej wersji).W telewizorze zainstalowano już nowszą wersję oprogramowania sprzętowego.


Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • firmware.upd

Rozmiar pliku

 • 34.47 Mb