Informacja o tym pliku do pobrania

Informacje o aktualizacji (29.10.2010)

Plik ten aktualizuje oprogramowanie wbudowane telewizora do wersji SYASOW.F16M.R128M.V04.T02, wprowadzając następujące zmiany:

Wprowadzone poprawki

 • Większa wydajność i stabilność

Modele, których dotyczy informacja

 • KDL-19BX200
 • KDL-22BX200
 • KDL-22BX20D

Ostrzeżenie

 • Należy postępować ściśle według instrukcji aktualizacji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do przerwania procesu aktualizacji, co spowoduje, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagał naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać go od gniazda sieciowego. Utrata zasilania podczas instalowania aktualizacji może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagał naprawy.
 • Należy upewnić się, że pobieranym oprogramowaniem jest aktualizacja odpowiednia dla posiadanego telewizora, sprawdzając informację dotyczącą kraju znajdującą się na górze strony. Oprogramowanie wbudowane telewizora może różnić się w zależności od kraju.

Najczęściej zadawane pytania

 • W jaki sposób sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego telewizora?
  1. Włączyć telewizor, a następnie nacisnąć przycisk MENU [Strona główna] na pilocie, aby wyświetlić menu Home [Strona główna].
  2. Wybrać pozycję Settings [Ustawienia], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  3. Wybrać pozycję Options [Opcje], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  4. Wybrać opcję Product Support [Wsparcie dot. produktu], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  5. Numer wersji znajduje się w ostatnim wierszu.
 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  • Wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane.
 • Czy telewizor powinien wyłączyć się w czasie aktualizacji?
  • W czasie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie. To normalne działanie. Ponowne uruchamianie telewizora może trwać dłużej niż zwykle, ponieważ w tym czasie instalowane jest nowe oprogramowanie.

Instalacja

 1. Przed pobraniem pliku należy zaakceptować oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

 2. Po zaakceptowaniu oświadczenia należy zapisać plik aktualizacji na pulpicie komputera.

  Po zakończeniu pobierania aktualizacji należy się upewnić, że rozmiar pliku wynosi 7,693,312 bajów.
  W tym celu należy kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Properties [Właściwości] i sprawdzić, czy w zakładce General [Ogólne] znajdują się następujące informacje dotyczące wielkości pliku:


  Jeśli informacje na temat rozmiaru pliku różnią się od wskazanych, należy usunąć plik aktualizacji, wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej i ponownie pobrać plik.

 3. Otworzyć Eksplorator Windows, wyszukać plik AP.bin, a następnie skopiować go do głównego katalogu urządzenia USB.

 4. Ważne uwagi:
  • Należy się upewnić, że w pamięci USB dostępna jest wystarczająca ilość miejsca.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego może trwać do 5 minut. Przed rozpoczęciem aktualizacji należy zapoznać się z pełną treścią instrukcji.

 1. Włączyć telewizor.

 2. Włożyć pamięć USB zawierającą folder o nazwie AP.bin do gniazda USB znajdującego się obudowy telewizora.

 3. Na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć przycisk MENU i upewnić się, że na ekranie wyświetlone zostało menu Home [Strona główna].

 4. Korzystając z pilota zdalnego sterowania, przejść do pozycji Settings [Ustawienia] i nacisnąć przycisk OK. Następnie przejść do pozycji Options [Opcje] i nacisnąć przycisk OK; przejść do pozycji USB Software Update [Aktualizacja oprogramowania sterownika USB] i nacisnąć przycisk OK.

 5. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania wbudowanego na ekranie telewizora wyświetlony zostanie następujący komunikat: Please remove USB device and wait for rebooting [Odłącz urządzenie USB i czekaj na ponowne uruchomienie urządzenia].

 6. Należy usunąć urządzenie USB z gniazda USB i poczekać chwilę do momentu zaświecenia się kontrolki STANDBY [Czuwanie] na czerwono.

 7. Odłączyć telewizor od źródła zasilania, odczekać przynajmniej pięć sekund, a następnie ponownie podłączyć telewizor.

 8. Aby sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego telewizora:
  • Włączyć telewizor, a następnie nacisnąć przycisk MENU [Strona główna] na pilocie, aby wyświetlić menu Home [Strona główna].
  • Przejść do pozycji Settings [Ustawienia], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  • Wybrać pozycję Options [Opcje], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  • Wybrać opcję Product Support [Wsparcie dot. produktu], a następnie potwierdzić wybór, naciskając przycisk OK.
  • Numer wersji znajduje się w ostatnim wierszu.
  • Potwierdzić numer wersji oprogramowania.
  • Jeśli w pierwszym wierszu wyświetlany jest numer wersji SYASOW.F16M.R128M.V04.T02, oprogramowanie telewizora zostało poprawnie zaktualizowane.

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się niepowodzeniem.

Należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Upewnić się, że pamięć USB jest sprawna, a następnie ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłączyć telewizor, używając przycisku POWER na obudowie urządzenia.
 3. Ponownie nacisnąć przycisk POWER, a następnie rozpocząć proces aktualizacji.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • AP.bin

Rozmiar pliku

 • 7.34 Mb