Instalacja


Sterownik AuthenTecTrueSuite, wersja 3.1.0.62 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika AuthenTec TrueSuite dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej. Zostaną zainstalowane komponenty:

 • narzędzie AuthenTec TrueSuite wersja 4.0.100.4
 • sterownik AuthenTec Inc. AES1660 wersja 3.1.0.62

*** Jeśli sterownik został odinstalowany, w oknie Menedżera urządzeń pojawi się pozycja Fingerprint Sensor (Czujnik linii papilarnych) oznaczona żółtym wykrzyknikiem. Sterownik AuthenTec TrueSuite zostanie wyświetlony zamiast tej pozycji.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

OSTRZEŻENIE:

To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®

 • PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC;

Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program AUDFPD-00243103-0042.EXE.

 • Pobierz plik AUDFPD-00243103-0042.zip do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik zip, i kliknij go dwukrotnie. Następnie kliknij dwukrotnie plik AUDFPD-00243103-0042.EXE, aby rozpocząć instalację.
 • W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Tak
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz żądany kraj tej instalacji i kliknij przycisk Dalej
 • W oknie AuthenTec TrueSuite for Microsoft® Windows® 7 kliknij przycisk Next (Dalej).
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się)
 • Na ekranie Finished (Zakończono) kliknij opcję Finish (Zakończ).
 • W oknie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić komputer

UWAGA:

Jeśli pojawi się komunikat o poważnym błędzie lub okno komunikatu Software Status (Stan oprogramowania), przejdź na listę Known Issues and Limitations (Znane problemy i ograniczenia).

Instalacja sterownika AuthenTec TrueSuite została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • AUDFPD-00243103-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 49.91 Mb

Data wydania

 • 51-32-2011