Instalacja

Sterownik ATI Graphics Driver


Ważne:
— Te sterowniki/narzędzia zostały preinstalowane na komputerze VAIO. Jeśli nadal korzystasz z oryginalnie preinstalowanego systemu operacyjnego, możesz zainstalować każdy z tych sterowników/narzędzi, korzystając z zainstalowanego w komputerze VAIO programu Vaio Recovery Center.
— Wersje tych sterowników/narzędzi nie są aktualne. Aby wyszukać najnowsze sterowniki/narzędzia, przejdź do sekcji Aktualizacje na tej stronie internetowej lub do programu VAIO Update (o ile jest on zainstalowany na komputerze).
— Niektórych programów preinstalowanych na komputerach VAIO nie można pobrać ze względu na ochronę praw autorskich.

1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz ten plik i zapisz go na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. kliknij dwukrotnie plik Setup.exe.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
8. Jeśli po zakończeniu instalacji pojawi się odpowiedni monit, ponownie uruchom komputer.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • EP0000552266.exe

Architektura pliku

  • 32 bit

Rozmiar pliku

  • 285.88 Mb

Data wydania

  • 01-63-2011