Instalacja

Sterownik Atheros WLAN Driver 8.0.0.279


Ważne:
— Te sterowniki/narzędzia zostały preinstalowane na komputerze VAIO. Jeśli nadal korzystasz z oryginalnie preinstalowanego systemu operacyjnego, możesz zainstalować każdy z tych sterowników/narzędzi, korzystając z zainstalowanego w komputerze VAIO programu Vaio Recovery Center.
— Nie są to najnowsze wersje tych sterowników/narzędzi. Aby wyszukać najnowsze sterowniki/narzędzia, przejdź do sekcji Aktualizacje na tej stronie internetowej lub do programu VAIO Update (o ile jest on zainstalowany na komputerze).
— Niektórych programów preinstalowanych na komputerach VAIO nie można pobrać ze względu na ochronę praw autorskich.

1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.
2. Pobierz ten plik i zapisz go na dysku twardym.
3. Po zakończeniu pobierania odszukaj pobrany plik w określonej lokalizacji.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który został pobrany w poprzednim kroku, i wybierz polecenie Extract All (Wyodrębnij wszystko).
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyodrębnić skompresowany plik.
6. Otwórz Menedżera urządzeń (kliknij przycisk Start > w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz Menedżer urządzeń > naciśnij klawisz Enter)
7. Rozwiń kategorię Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Atheros AR9285 Wireless Network adapte i wybierz polecenie Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
8. Kliknij opcję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
9. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz folder, który został wyodrębniony w kroku 5 powyżej.
10. Kliknij przycisk OK i kliknij przycisk Dalej.
11. Zaczekaj, aż sterownik zostanie zainstalowany.
12. Kliknij przycisk Zamknij. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

  • Atheros_WLAN_Driver_8.0.0.258.zip

Architektura pliku

  • 64 bit

Rozmiar pliku

  • 1000.8 Kb

Data wydania

  • 14-76-2010