Instalacja


Bezprzewodowa karta sieciowa Atheros AR9285 Wireless Network Adapter, wersja 9.1.0.334 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika bezprzewodowej karty sieciowej Atheros AR9285 Wireless Adapter dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.

*** Jeśli sterownik został odinstalowany, w oknie Menedżera urządzeń pojawi się pozycja Kontroler sieciowy oznaczona żółtym wykrzyknikiem. Sterownik bezprzewodowej karty sieciowej Atheros AR9285 Wireless Network Adapter zostanie wyświetlony zamiast tej pozycji.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

OSTRZEŻENIE:

To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:

 • VGN, VGC, VGX, VPC

Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program AHDWLL-00244589-0042.EXE.

 • Pobierz plik AHDWLL-00244589-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik AHDWLL-00244589-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 • W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 • Jeśli pojawi się okno Wybierz język, wybierz żądany język i kliknij przycisk OK.
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz kraj instalacji i kliknij przycisk Dalej.
 • W oknie Welcome to Atheros AR9285 Wireless Network Adapter Setup Program (Witamy w programie instalacyjnym sterownika karty sieciowej Atheros AR9285 Wireless Network Adapter) kliknij przycisk Next (Dalej).
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 • Na ekranie Finish (Zakończ) kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 • Na ekranie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić system.

Instalacja sterownika karty sieciowej Atheros AR9285 Wireless Network Adapter została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • AHDWLL-00244589-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 36.47 Kb

Data wydania

 • 11-53-2011