Instalacja

Karta Atheros AR3011 Bluetooth® Adapter, wersja 7.3.0.90 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika karty Atheros AR3011 Bluetooth® Adapter dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.

WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

Ostrzeżenie! To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:
VGN, VGC, VGX, VPC
Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program AHDBLT-00248436-0042.EXE.

 1. Pobierz plik AHDBLT-00248436-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 2. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik AHDBLT-00248436-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 3. W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Tak
 4. Na liście Wybierz język wybierz żądany język instalacji i kliknij opcję OK
 5. Na ekranie Wybierz kraj wybierz żądany kraj tej instalacji i kliknij przycisk Dalej
 6. W oknie Welcome to Atheros AR3011 Bluetooth® Adapter Setup Program (Witamy w programie instalacyjnym sterownika karty Atheros AR3011 Bluetooth® Adapter) kliknij przycisk Next (Dalej).
 7. Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 8. Na ekranie Finished (Zakończono) kliknij opcję Finish (Zakończ).
 9. W oknie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja sterownika karty Atheros AR3011 Bluetooth® Adapter została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • AHDBLT-00248436-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 120.66 Mb

Data wydania

 • 31-71-2011