Instalacja


Karty graficzne AMD Radeon (TM) HD 6470M/6630M oraz Mobile Intel (R) HD, wersja 8.823.0.0 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję sterownika kart graficznych AMD Radeon (TM) HD 6470M/6630M i Mobile Intel (R) HD dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.

• sterownik AMD Radeon™ HD 6470M lub 6630M w wersji 8.823.0.0
• sterownik kart graficznych Mobile Intel® HD w wersji 8.823.0.0
• sterownik Intel® Display Audio w wersji 6.14.0.3074
• narzędzie Catalyst Control Center w wersji 2011.0226.2244.40757

*** Jeśli sterownik został odinstalowany, w oknie Menedżera urządzeń pojawi się pozycja Standardowa karta graficzna VGA oznaczona żółtym wykrzyknikiem. Sterownik kart graficznych AMD Radeon (TM) HD 6470M/6630M oraz Mobile Intel (R) HD zostanie wyświetlony zamiast tej pozycji.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

OSTRZEŻENIE:

To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®:

 • VGN, VGC, VGX, VPC

Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program A2DVID-00248105-0042.EXE.

 • Pobierz plik A2DVID-00248105-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik A2DVID-00248105-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 • W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.
 • Jeśli pojawi się okno Wybierz język, wybierz żądany język i kliknij przycisk OK.
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz kraj instalacji i kliknij przycisk Dalej.
 • W oknie Welcome to AMD Radeon (TM) HD 6470M / 6630M and Mobile Intel (R) HD Graphics Setup Program (Witamy w programie instalacyjnym sterownika kart graficznych AMD Radeon (TM) HD 6470M/6630M i Mobile Intel (R) HD) kliknij przycisk Next (Dalej).
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 • Na ekranie Finish (Zakończ) kliknij przycisk Finish (Zakończ).
 • Na ekranie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić system.

Instalacja sterownika kart graficznych AMD Radeon (TM) HD 6470M/6630M i Mobile Intel (R) HD została zakończona.

*** Włączanie motywów Aero:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Personalizuj.

2. Wybierz motyw Aero, z którego chcesz korzystać.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • A2DVID-00248105-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 274.72 Mb

Data wydania

 • 14-63-2011