Instalacja


Poprawka rejestru dotyczącego sterownika kart graficznych AMD, wersja 110117 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczoną wersję poprawki rejestru dotyczącego sterownika kart graficznych AMD dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE.

OSTRZEŻENIE:

To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®

 • PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC;

Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program A2DVID-00243381-0042.EXE.

 • Pobierz plik A2DVID-00243381-0042.zip do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany plik zip, i kliknij go dwukrotnie. Następnie kliknij dwukrotnie plik A2DVID-00243381-0042.EXE, aby rozpocząć instalację.
 • W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Tak
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz żądany kraj tej instalacji i kliknij przycisk Dalej
 • W oknie Poprawka rejestru dotyczącego sterownika kart graficznych AMD dla systemu Microsoft® Windows® 7 kliknij opcję Dalej.
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się).
 • Na ekranie Finished (Zakończono) kliknij opcję Finish (Zakończ).
 • Jeśli pojawi się ekran Asystent zgodności programów, kliknij opcję Ten program został zainstalowany poprawnie

UWAGA:

Jeśli pojawi się komunikat o poważnym błędzie lub okno komunikatu Software Status (Stan oprogramowania), przejdź na listę Known Issues and Limitations (Znane problemy i ograniczenia).

Instalacja poprawki rejestru dotyczącego sterownika kart graficznych AMD została zakończona.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • A2DVID-00243381-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 966.43 Kb

Data wydania

 • 41-32-2011