Instalacja


Karty graficzne AMD Radeon (TM) HD 6470M/6630M oraz Intel (R) HD, wersja 8.862.4.0 dla systemu Microsoft® Windows® 7

To narzędzie zainstaluje oryginalnie dostarczony sterownik kart graficznych AMD Radeon (TM) HD 6470M/6630M i Intel (R) HD dla komputerów Sony VAIO®, wymienionych na liście poniżej, co oznacza instalację następujących sterowników:

 • sterownik AMD Radeon (TM) HD 6470M/6630M w wersji 8.862.4.0;
 • sterownik Mobile Intel (R) HD Graphics w wersji 8.862.4.0;
 • sterownik Intel® Display Audio w wersji 6.14.0.3074;
 • Catalyst Control Center w wersji 2011.0701.2226.38454

*** Jeśli sterownik został odinstalowany, w oknie Menedżera urządzeń pojawi się pozycja Standardowa karta graficzna VGA oznaczona żółtym wykrzyknikiem. Sterownik kart graficznych AMD Radeon (TM) HD 6470M/6630M i Intel (R) HD zostanie wyświetlony zamiast tej pozycji.


WAŻNE INFORMACJE: PRZECZYTAJ JE UWAŻNIE

Uwaga: Aby zainstalować sterownik karty graficznej, należy przełączyć się na tryb Speed (Szybki).

OSTRZEŻENIE:

To narzędzie jest przeznaczone do użytku wyłącznie na następujących komputerach Sony VAIO®

 • PCG, PCV, VGN, VGC, VGX, VPC;

Nie należy instalować tego narzędzia na żadnym innym modelu komputera (w tym również na komputerach firmy Sony sprzedawanych w innych krajach).

UWAGA:

Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi.

UWAGA:

Aby żaden program nie zakłócał instalacji, należy zapisać wyniki całej pracy i zamknąć wszystkie inne programy. Przed wykonaniem kolejnych czynności pasek zadań powinien zostać opróżniony z aplikacji.

UWAGA:

Zdecydowanie zalecane jest wydrukowanie poniższych instrukcji i korzystanie z nich podczas procesu instalacji.

Instrukcje dotyczące pobierania i instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby pobrać i zainstalować program A2DVID-00254633-0042.EXE.

 • Pobierz plik A2DVID-00254633-0042.EXE do katalogu tymczasowego lub katalogu pobierania (zanotuj jego nazwę, aby można go było łatwo odnaleźć w przyszłości).
 • Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik A2DVID-00254633-0042.EXE i kliknij go dwukrotnie, aby rozpocząć instalację.
 • W oknie Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Tak
 • Na ekranie Wybierz kraj wybierz żądany kraj tej instalacji i kliknij przycisk Dalej
 • W oknie Sterownik kart graficznych AMD Radeon (TM) HD 6470M/6630M i Intel (R) HD dla systemu Microsoft® Windows® 7 kliknij opcję Dalej.
 • Przeczytaj Umowę Licencyjną Oprogramowania (Software License Agreement) i kliknij przycisk I Agree (Zgadzam się)
 • Na ekranie Finished (Zakończono) kliknij opcję Finish (Zakończ).
 • W oknie This system must be restarted to complete the installation (Aby ukończyć instalację, należy ponownie uruchomić ten system) kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić komputer.

UWAGA:

Jeśli pojawi się komunikat o poważnym błędzie lub okno komunikatu Software Status (Stan oprogramowania), przejdź na listę Known Issues and Limitations (Znane problemy i ograniczenia).

Instalacja sterownika kart graficznych AMD Radeon (TM) HD 6470M/6630M i Intel (R) HD została zakończona.


Włączanie motywów Aero:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Personalizuj.

2. Wybierz motyw Aero, który chcesz zmienić

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • A2DVID-00254633-0042.zip

Architektura pliku

 • 64 bit

Rozmiar pliku

 • 309.34 Mb

Data wydania

 • 31-10-2011