Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KDL-65W955B
 • KDL-55W955B
 • KDL-60W855B
 • KDL-50W805B
 • KDL-42W705B
 • KDL-32W705B
 • KDL-48W605B
 • KDL-40W605B
 • KDL-60W605B
 • KDL-55W805B
 • KDL-42W805B
 • KDL-48W585B
 • KDL-32W706B
 • KDL-42W706B
 • KDL-42W815B
 • KDL-42W817B
 • KDL-50W815B
 • KDL-55W815B
 • KDL-42W828B
 • KDL-42W829B
 • KDL-50W828B
 • KDL-55W828B
 • KDL-55W829B
 • KDL-50W829B
 • KDL-50W817B
 • KDL-55W817B
 • KDL-50W705B
 • KDL-50W706B
 • KDL-40W705C
 • KDL-32W705C
 • KDL-48W705C
 • KD-85X9505B
 • KD-65X9505B
 • KD-79X9005B
 • KD-65X9005B
 • KD-55X9005B
 • KD-70X8505B
 • KD-65X8505B
 • KD-55X8505B
 • KD-49X8505B
 • KD-75S9005B
 • KD-65S9005B

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono obsługę kodowanych materiałów z pewnych aplikacji i serwisów streamingowych

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Większe możliwości telewizora
 • Obsługuje funkcję HbbTV (w modelu KD-85X9505B)
 • Rozwiązuje problemy z nagrywaniem na dysk twardy w przypadku niektórych kanałów satelitarnych
 • Zawiera ważne aktualizacje zabezpieczeń dla Twojego telewizora

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości można z łatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Włącz telewizor i naciśnij przycisk [HOME] na pilocie, aby wyświetlić główne menu.
 2. Przejdź do kategorii [Ustawienia] i naciśnij przycisk [Enter].
 3. Przejdź do opcji [Pomoc techniczna] i naciśnij przycisk [Enter].
 4. W prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja o modelu i wersji oprogramowania: „v3.006” — jeśli wersja ma numer „v3.006” lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (łatwe)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB
Użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (łatwe):
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości.Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia „Automat. pobieranie oprogram.” w sposób opisany poniżej, powiadomienia o potrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.

 1. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Ustawienia] i naciśnij przycisk [Enter].
 3. Wybierz opcję [Pomoc techniczna] i naciśnij przycisk [Enter].
 4. Wybierz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].
 5. Wybierz opcję [Włącz], aby automatycznie pobierać oprogramowanie. Wybierz opcję [Wył.], aby wyłączyć tę funkcję.

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana w tygodniach po jej wydaniu i stopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku”, „Pobieranie” i „Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z urządzenia pamięci masowej USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.


Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub użytkownik nie chce czekać na aktualizację poprzez funkcję „Automat. pobieranie oprogram.”, należy spróbować pobrać aktualizację i zainstalować ją z urządzenia pamięci masowej USB zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v3.006 for TV (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania telewizora do wersji v3.006)

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2014_3006_eua_auth.zip

Wersja pliku

 • 3.006

Rozmiar pliku

 • 245 843 021 bajty

Data wydania

 • 08-02-2021

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_tvupdate_2014_3006_eua_auth.zip” ma rozmiar 245 843 021 bajty.
   UWAGA: W przypadku komputera z Windows w oknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, a nie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się folder „sony_dtv0FA40A06A0A6_00003100”.
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij i upuść folder „sony_dtv0FA40A06A0A6_00003100” do głównego katalogu urządzenia USB.
  UWAGA: „Główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zawierające folder „sony_dtv0FA40A06A0A6_00003100” do portu USB na telewizorze.
  UWAGA: Jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie, aby otworzyć menu główne (HOME).
 5. Przejdź do kategorii [Ustawienia] i naciśnij przycisk [Enter], aby ją wybrać.
 6. Przejdź do opcji [Pomoc techniczna] i wybierz ją.
 7. Przejdź do opcji [Aktualizacja oprogramowania] i wybierz ją. Następnie wybierz opcję [USB].
 8. Na ekranie telewizora będą się kolejno pojawiały różne komunikaty. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 9. Rozpocznie się aktualizacja, a z przodu telewizora zacznie migać pomarańczowa dioda LED.
  OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji oprogramowania nie należy:
  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora.
  • Odłączać telewizora od zasilania
 10. Kiedy pojawi się komunikat „Aktualizacja oprogramowania ukończona”, telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji. - Nie wyjmować pamięci USB ani nie wyłączać telewizora.
 11. Kiedy telewizor włączy się ponownie, odłącz pamięć USB od portu USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „v3.006” lub wyższy, aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż „v3.006”, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Interne:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania: najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.
 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w  witrynie pomocy technicznej Sony.