Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono odtwarzanie pewnych stacji TuneIn
  Uwagi:
  • Użytkownicy aplikacji HDD Audio Remote muszą zaktualizować także tę aplikację.
  • Najnowsza wersja aplikacji HDD Audio Remote nie obsługuje systemów operacyjnych Android 3 (i wcześniejszych) oraz iOS 8 (lub wcześniejszych)

[+] Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego 19404R do zestawów HAP-S1 / HAP-Z1ES

Wersja pliku

 • Wersja 19404R

Rozmiar pliku

 • 74 MB (77 776 256 bajty/bajtów)

Data wydania

 • 14-01-2021

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 19404R lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz odtwarzacz
 2. Naciśnij przycisk HOME na odtwarzaczu i zaczekaj, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się główne menu. Dopiero wówczas przejdź dalej
 3. Używając pokrętła sterującego, wskaż w głównym menu opcję Settings (Ustawienia), po czym wybierz ENTER
 4. Używając pokrętła sterującego, wskaż w opcję System Settings (Ustawienia systemowe), po czym wybierz ENTER
 5. Wskaż opcję „System Information” (Informacje o systemie) i wybierz ENTER
 6. Na wyświetlaczu LCD pojawi się numer wersji wewnętrznego oprogramowania o następującym wyglądzie:
  „Software Version 19404R” (wersja oprogramowania 19404R) — jeśli wersja ma numer 19404R lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

Co będzie potrzebne

 • przewód sieci Ethernet do połączenia odtwarzacza z Internetem w przypadku przewodowego połączenia LAN
 • aktywne łącze internetowe

Ważna informacja

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza
 • Nie wyłączaj odtwarzacza ani nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji

Pobierz i zainstaluj

Przygotowanie urządzenia

 1. Połącz odtwarzacz z Internetem, używając przewodu Ethernet lub sieci Wi-Fi
 2. Włącz odtwarzacz

Pobieranie aktualizacji:

 1. Naciśnij przycisk HOME i zaczekaj, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się główne menu. Dopiero wówczas przejdź dalej
 2. Używając pokrętła sterującego, wskaż w głównym menu opcję Settings (Ustawienia), po czym wybierz ENTER
 3. Używając pokrętła sterującego, wskaż w opcję Network Update (Aktualizacja przez sieć), po czym wybierz ENTER
 4. Na wyświetlaczu LCD pojawi się monit „Perform version update?” (Zaktualizować wersję?)
 5. Wybierz OK, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 6. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ekran pobierania i rozpocznie się pobieranie
 7. Po zakończeniu pobierania na wyświetlaczu LCD pojawi się ekran aktualizacji i rozpocznie się aktualizacja
 8. Po zakończeniu aktualizacji odtwarzacz automatycznie uruchomi się ponownie Nie wyłączaj odtwarzacza przed ukończeniem aktualizacji
 9. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 19404R, aktualizacja przebiegła pomyślnie

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza przez Internet.

Na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat „Cannot connect to server” (Brak połączenia z serwerem).

 1. W przypadku połączenia przewodowego sprawdź, czy podłączony jest przewód sieci LAN
 2. Sprawdź w ustawieniach sieciowych, czy odtwarzacz ma własny adres IP
 3. Ponownie przeprowadź aktualizację.

Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
Włącz odtwarzacz i ponownie spróbuj wykonać aktualizację

Proces pobierania (krok 6 w punkcie „Pobieranie aktualizacji” powyżej) trwa już ponad 60 minut i nadal się nie skończył.
Anuluj aktualizację przez sieć i sprawdź połączenie z siecią.

Proces aktualizacji (krok 7 w punkcie „Pobieranie aktualizacji” powyżej) trwa już ponad 60 minut i nadal się nie skończył.

 1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
 2. Włącz odtwarzacz
 3. Ponownie przeprowadź aktualizację.

Proces aktualizacji bazy danych został wstrzymany i pojawił się komunikat o błędzie.
Wyłącz odtwarzacz i włącz go na nowo. Proces aktualizacji bazy danych rozpocznie się na nowo.