Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-G700
UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem braku reprodukcji dźwięku z subwoofera, gdy do połączenia z telewizorem służy łącze Bluetooth
 • Rozwiązano problem braku reprodukcji dźwięku po połączeniu z telewizorem
 • Rozwiązano problem pytania o kod PIN podczas parowania Bluetooth z komputerem z systemem Windows

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem objawiający się w urządzeniach z systemem Apple® Mac OS® emisją przez Bluetooth® audio dźwięku przypominającego pisk lub dzwonienie
 • Poprawiono bezpieczeństwo funkcji Bluetooth
 • Rozwiązano problem braku reprodukcji dźwięku z podłączonej konsoli PS4™ lub PS4 Pro™
 • Rozwiązano problem braku reprodukcji dźwięku z serwisu YouTube™

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X
UWAGI:
 • Nie gwarantuje się działania na wszystkich komputerach.
 • Wymagana jest fabryczna instalacja jednego z powyższych systemów operacyjnych. Nie gwarantuje się działania w środowiskach z systemem po aktualizacji i z wieloma systemami.
 • Nie gwarantuje się działania w zalecanym środowisku na każdym komputerze.Oprócz tego nie gwarantujemy działania w produktach, które użytkownik sam zainstalował w swoim komputerze, produktach po aktualizacji, środowiskach z wieloma systemami i środowiskach z wieloma monitorami.

Co będzie potrzebne

 • Urządzenie pamięci masowej USB: przygotuj urządzenie pamięci masowej USB sformatowane w systemie FAT32.
  UWAGA: nie używaj urządzeń pamięci masowej USB sformatowanych w systemie innym niż FAT32.
 • Rodzaj łącza USB: USB 2.0
 • Pojemność: powyżej 256 MB
UWAGI:
 • Nie gwarantuje się działania wszystkich urządzeń pamięci masowej USB.
 • Nie gwarantuje się współpracy z przejściówką do urządzenia pamięci masowej USB lub koncentratorem USB.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania głośnika HT-G700 do wersji 1.062

Wersja pliku

 • 1.062

Rozmiar pliku

 • 1.80 MB (1 890 757 bajtów)

Data wydania

 • 01-12-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli soundbar jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 1.062 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz urządzenie i upewnij się, że pozostaje ono w normalnym stanie rozruchowym.
 2. Podłącz do urządzenia subwoofer.
  Informacji o łączeniu tego urządzenia z subwooferem należy szukać w instrukcji obsługi.
  (Podłączenie subwoofera wpływa na wyświetlaną wersję oprogramowania)
 3. Kolejno naciśnij przyciski [MENU] → [strzałka w dół] → „SYSTEM” i [ENTER] na pilocie.
 4. Naciskając przycisk [strzałka w dół] na na pilocie, wskaż opcję „VERSION”. Następnie naciśnij przycisk [ENTER].
 5. Przewinięcie danych pozwoli wyświetlić wersję urządzenia.
 6. Sprawdź wersję oprogramowania. (Jeśli dostępna jest nowsza wersja oprogramowania, wymagana będzie aktualizacja)
  Jeśli wersja ma numer 1.062 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Ze względu na ryzyko uszkodzenia soundbara HT-G700 należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać soundbara HT-G700 ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Grozi to uszkodzeniem urządzenia i koniecznością naprawy.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy obsługiwać urządzenia.

Aktualizację oprogramowania tego urządzenia wykonuje się, używając pamięci masowej USB. Szczegółowe informacje zawiera poniższa procedura.
UWAGA: podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Grozi to uszkodzeniem urządzenia i koniecznością naprawy.

Pobierz i zainstaluj

Jeśli możliwe jest podłączenie posiadanego komputera do Internetu i użycie go do zapisu danych do pamięci USB, komputer ten może posłużyć do przeprowadzenia aktualizacji zgodnie z opisem podanym w krokach 1 i 2 poniżej.

Krok 1: użyj komputera do przesłania pliku z aktualizacją oprogramowania do pamięci masowej USB

 1. Kliknij przycisk [Pobierz]. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin, po czym kliknij przycisk [Pobierz]. Rozpocznie się pobieranie.
 2. Zapisz plik na pulpicie komputera lub w dowolnym innym miejscu. Nie zmieniaj nazwy pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 1,80 MB (1 890 757 bajtów). Jeśli tak, pobieranie przebiegło pomyślnie.
  UWAGA: jeśli plik ma rozmiar inny niż podany, może to świadczyć o nieudanym pobraniu. Usuń ten plik i spróbuj pobrać go ponownie.
 4. Dwukrotnie kliknij pobrany plik i upewnij się, że istnieje plik „FW_SB1.BIN”.
 5. Wybierz opcję „Wyodrębnij wszystkie”. Jeśli plik z aktualizacją znajduje się na pulpicie komputera, wybierz opcję „Wyodrębnij” bez zmiany folderu na pliki.
 6. Po kliknięciu opcji „Wyodrębnij” rozpocznie się wyodrębnianie pliku. Po zakończeniu wyodrębniania powstanie folder G700_Update. Upewnij się, że istnieje plik „FW_SB1.BIN”. Pobieranie jest zakończone.
 7. Podłącz pamięć USB do portu USB komputera. Po rozpoznaniu pamięci USB przez komputer pojawi się „napęd USB”.
 8. Przeciągnij pobrany plik „FW_SB1.BIN” i upuść go bezpośrednio do głównego katalogu urządzenia pamięci masowej USB.
  UWAGA: plik należy zapisać w głównym katalogu urządzenia USB bez żadnych innych plików.
 9. Sprawdź, czy pamięć USB zawiera plik „FW_SB1.BIN”. Przenoszenie pliku z aktualizacją jest zakończone. Przejdź do punktu [Krok 2: zaktualizuj oprogramowanie tego urządzenia].

Krok 2: zaktualizuj oprogramowanie tego urządzenia

 1. Podłącz przewód zasilający to urządzenie.
 2. Naciśnij przycisk zasilanie (zasilania) na urządzeniu lub pilocie, po czym zaczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie poprzednio wybranego wejścia.
  Przykład: gdy poprzednio wybrane było wejście TV
  wejście TV
 3. Sprawdź, czy podłączony jest subwoofer.
  UWAGA: jeśli nie jest on podłączony, połącz go z tym urządzeniem. Informacji o łączeniu tego urządzenia z subwooferem należy szukać w instrukcji obsługi.
 4. Włóż do urządzenia pamięć USB z plikiem aktualizacji oprogramowania.
 5. Kolejno naciśnij przyciski [MENU] → [strzałka w dół] na pilocie. Następnie, naciskając przycisk [ENTER] na pilocie, wybierz opcję „UPDATE” (Aktualizuj).
 6. Naciskając przycisk [ENTER] na pilocie, wybierz opcję „START”.
 7. Rozpocznie się proces aktualizacji, a wyświetlacz przyjmie pokazany poniżej wygląd.
  procenty
 8. Kiedy pojawi się komunikat „DONE” (Gotowe), automatycznie nastąpi restart urządzenia, po czym aktualizacja dobiegnie końca.
  UWAGA: aktualizacja trwa 3–10 minut.
 9. Sprawdź, czy oprogramowanie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania”.
UWAGI:
 • Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Grozi to uszkodzeniem urządzenia i koniecznością naprawy.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy obsługiwać urządzenia.