Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:

 • KD-43XG8305
 • KD-43XG8388
 • KD-43XG8399
 • KD-43XG8396
 • KD-49XG8305
 • KD-49XG8377
 • KD-49XG8388
 • KD-49XG8399
 • KD-49XG8396
 • KD-49XG9005
 • KD-55AG8
 • KD-65AG8
 • KD-43XG8096
 • KD-49XG8096
 • KD-55XG8096
 • KD-65XG8096
 • KD-75XG8096
 • KD-43XG8196
 • KD-49XG8196
 • KD-55XG8196
 • KD-65XG8196
 • KD-55XF8096
 • KD-49XF8096
 • KD-43XF8096
 • KD-65XF7596
 • KD-55XF7596
 • KD-49XF7596
 • KD-43XF7596
 • KD-65XF8505
 • KD-55XF8505
 • KD-49XF8505
 • KD-43XF8505
 • KD-70XF8305
 • KD-60XF8305
 • KD-65AF8
 • KD-55AF8
 • KD-75XF9005
 • KD-65XF9005
 • KD-55XF9005
 • KD-49XF9005
 • KD-65XF8577
 • KD-55XF8577
 • KD-49XF8577
 • KD-43XF8577
 • KD-65XF8588
 • KD-55XF8588
 • KD-49XF8588
 • KD-43XF8588
 • KD-65XF8599
 • KD-55XF8599
 • KD-49XF8599
 • KD-43XF8599
 • KD-85XF8596
 • KD-75XF8596
 • KD-65XF8596
 • KD-55XF8596
 • KD-49XF8596
 • KD-43XF8596
 • KDL-49WF804
 • KDL-43WF804
 • KDL-49WF805
 • KDL-43WF805
 • KD-65XF8796
 • KD-43XF8796
 • KD-55XF8796
 • KD-49XF8796
 • KD-65XD7505
 • KD-55XD7005
 • KD-49XD7005
 • KD-49XD8005
 • KD-49XD8305
 • KD-43XD8005
 • KD-43XD8305
 • KD-50SD8005
 • KD-65ZD9
 • KD-100ZD9
 • KD-49XD8077
 • KD-43XD8077
 • KD-49XD8088
 • KD-43XD8088
 • KD-49XD8099
 • KD-43XD8099
 • KD-65XD7504
 • KD-55XD7004
 • KD-49XD7004
 • KD-55XD8005
 • KD-75ZD9
 • KD-55XE8096
 • KD-49XE8005
 • KD-43XE8005
 • KD-75XE8596
 • KD-65XE8505
 • KD-55XE8505
 • KD-75XE9405
 • KD-65XE9305
 • KD-55XE9305
 • KD-75XE9005
 • KD-65XE9005
 • KD-55XE9005
 • KD-49XE9005
 • KD-43XE8077
 • KD-49XE8077
 • KD-49XE8088
 • KD-49XE8099
 • KD-49XE8096
 • KD-43XE8099
 • KD-43XE8096
 • KD-65XE8577
 • KD-65XE8588
 • KD-65XE8596
 • KD-55XE8577
 • KD-55XE8588
 • KD-55XE8599
 • KD-55XE8596
 • KD-77A1
 • KD-65A1
 • KD-55A1
 • KD-65XE8599
 • KD-49XE8004
 • KD-43XE8004
 • KD-55XE8396
 • KD-49XE8396
 • KD-43XE8396

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Wprowadzono przeprojektowane i zoptymalizowane menu Ustawienia (Android™ 9 Pie)
 • Połączono aplikacje Wideo, Album i Muzyka w jedną aplikację Odtwarzacz multimedialny
 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa usunięto funkcję WPS
 • Skrócono czas reakcji telewizora włączanego z trybu czuwania
 • Rozwiązano problem braku dźwięku z pewnego soundbara podłączonego przez HDMI ARC
 • Poprawiono odtwarzanie filmów w aplikacjach HbbTV
 • Poprawiono funkcję Wi-Fi
 • Rozwiązano problem występowania czarnego ekranu podczas dekodowania obrazu w formacie HEVC (High Efficiency Video Coding) z tunera telewizora
 • Do formatów obsługiwanych przy odtwarzaniu filmów z urządzeń USB dodano HEVC 100/120 Hz
UWAGA: dalsze informacje o zmianach w menu Ustawienia zawiera ten artykuł.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Rozwiązano problem błędu sieci powodowany przez niewłaściwe ustawienie zegara systemowego
 • Rozwiązano problem migającej diody LED na modelach AG8 i poprawiono działanie systemu
 • Zwiększono szybkość reakcji telewizora włączanego z trybu czuwania

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Samouczek wideo: jak zaktualizować telewizor

Sprawdź wersję oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości z łatwością sprawdzisz obecną wersję oprogramowania, wykonując poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Na ekranie, pod nazwą modelu, pojawi się numer wersji oprogramowania.
  • Model: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Wersja oprogramowania: PKG-xxxxxxxx

Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG6.7140.xxxx”, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, a aktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (łatwe)
  UWAGA: telewizor może wyświetlać informację, że oprogramowanie jest aktualne, podczas gdy w rzeczywistości dostępna jest nowsza wersja. Aktualizacje z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” są rozciągnięte w czasie, zatem ich udostępnienie może być opóźnione. Spróbuj ponownie później. Jeśli chcesz od razu zainstalować aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcją pobierania i instalacji oprogramowania z użyciem pamięci USB.
 • Użycie pamięci USB
Użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (łatwe):
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia „Automat. pobieranie oprogram.” w sposób opisany poniżej, powiadomienia o potrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.
 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Aktualizacja oprogramowania systemowego].
 3. Wybierz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana w tygodniach po jej wydaniu i stopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku”, „Pobieranie” i „Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z pamięci USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.


Użycie pamięci USB:

Oprogramowanie można też zainstalować przy użyciu pamięci USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub jeśli nie chcesz czekać na aktualizację poprzez funkcję „Automat. pobieranie oprogram.”, spróbuj pobrać aktualizację i zainstalować ją z pamięci USB, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • pamięć USB
  * Aktualizację telewizora można wykonać z pamięci USB zawierającej także inne pliki.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wbudowanego oprogramowania telewizora do wersji 6.7140

Nazwa pliku .zip

 • sony_dtvota_2016_1607140100_eua_auth.zip

Wersja pliku

 • 6.7140

Rozmiar pliku

 • 1 682 795 603 bajty

Data wydania

 • 18-11-2020

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora lub odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie (dotyczy tylko modeli z funkcją nagrywania na dysk twardy USB).

Jak pobrać moduł aktualizacji:

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać w pamięci USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_dtvota_2016_1607140100_eua_auth.zip” ma rozmiar „1 682 795 603” bajty(-ów).
   UWAGA: W przypadku komputera z Windows w oknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, a nie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  UWAGA: Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się plik „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg”.
 4. Podłącz pamięć USB do komputera.
 5. Skopiuj lub przeciągnij i upuść plik „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg” do głównego katalogu urządzenia USB.
  UWAGA: „główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz pamięć USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. Proces instalacji może potrwać maksymalnie 30 minut, a w trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz pamięć USB z plikiem „sony_dtv0FA60A0AA0AA_00004100_16071401000358.pkg” do portu USB telewizora.
  UWAGA: jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Kiedy telewizor wykryje pamięć USB, na ekranie będą się pojawiać różne komunikaty. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  UWAGA: jeśli komunikaty nie pojawiają się automatycznie, należy spróbować wyłączyć telewizor pilotem i z powrotem go włączyć.
 5. Po zakończeniu kopiowania pliku z pamięci USB rozpocznie się proces aktualizacji. Wskaźnik POWER telewizora zacznie migać na biało i wyświetlany będzie ekran postępu aktualizacji.
 6. Po kilku minutach telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji.
  UWAGA! Podczas instalacji oprogramowania:
  • Nie wyjmuj urządzenia USB
  • Nie wyłączaj telewizora
  • Nie odłączaj telewizora od zasilania
 7. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania pojawia się komunikat o zakończeniu aktualizacji oprogramowania.
 8. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG6.7140.xxxx”, aktualizacja przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer inny niż „PKG6.7140.xxxx”, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.
 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  Tak. W trakcie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie i jest to normalne. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 2. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

UWAGA: jeśli próbujesz zaktualizować oprogramowanie przy użyciu pamięci USB, przeprowadzić poniższe kontrole.
 • Sprawdź, czy pamięć USB działa poprawnie.
 • Pamięć musi być sformatowana w systemie plików FAT16, FAT32, exFAT lub NTFS.
 • Aktualizacja może się nie udać, nawet jeśli używana pamięć USB spełnia powyższe warunki. Zależy to od rozmiaru i struktury katalogów i innych plików w pamięci. W razie niepowodzenia aktualizacji usuń inne pliki i ponów próbę, gdy pamięć USB będzie zawierała tylko plik z aktualizacją. Jeśli aktualizacja nadal będzie niemożliwa, sformatuj pamięć USB z użyciem systemu plików FAT32 i ponów próbę.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.