Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SRS-XB402M

UWAGA: ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał sparowanie głośników ze smartfonem lub innym urządzeniem
 • Wprowadzono ogólne ulepszenia funkcjonalne

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Poprawiono dostęp do sieci i stabilność działania
 • Poprawiono komunikaty głosowe dotyczące stanu naładowania akumulatora i przełączania trybu oświetlenia

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania 20306044 do głośnika SRS-XB402M

Wersja pliku

 • 20306044

Data wydania

 • 17-11-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli wyświetlana jest wersja „17150040” lub niższa, zdecydowanie zalecamy aktualizację wewnętrznego oprogramowania.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Używając aplikacji „Music Center”, podłącz urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi, do której podłączony jest smartfon.
 2. Uruchom w smartfonie aplikację „Music Center”.
 3. Wybierz głośnik SRS-XB402M, kliknij ikonę urządzenia.
 4. Kliknij menu Settings (Ustawienia).
 5. Kliknij menu System.
 6. W menu Version głośnika SRS-XB402M pojawi się wersja wewnętrznego oprogramowania systemowego.

Pobierz i zainstaluj

Kiedy produkt ten jest połączony z Internetem przez sieć Wi-Fi, jego oprogramowanie będzie automatycznie aktualizowane do najnowszej wersji. Aktualizacja oprogramowania będzie wykonywana co pewien czas, po udostępnieniu nowej funkcji lub w celu zapewnienia stabilnej pracy.

Ważna informacja

 • Nie można wyłączyć automatycznych aktualizacji oprogramowania.
 • Nie można przywrócić poprzednich wersji oprogramowania.
 • Aktualizację oprogramowania można wykonać, o ile spełnione są poniższe warunki:
  • Głośnik jest podłączony do Internetu przez sieć Wi-Fi.
  • Głośnik jest podłączony do gniazdka sieci energetycznej przy użyciu dostarczonego zasilacza sieciowego, a poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest nie mniejszy niż 20%.
 • Podczas aktualizacji migają lub świecą wskaźniki stanu.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać produktu. Podczas aktualizacji urządzenie może nie działać.
 • Do użycia tego produktu wymagane jest połączenie Wi-Fi.
 • Warunkiem użycia tego produktu jest wyrażenie zgody na umowę licencyjną EULA Sony.
 • Oprogramowanie tego produktu jest co pewien czas automatycznie aktualizowane. Użytkownik nie może rozpocząć lub zablokować pobierania tego automatycznie aktualizowanego oprogramowania.