Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • XAV-AX3005DB

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego funkcja CarPlay nie działa lub nie wyświetla informacji, gdy pojawia się powiadomienie o nawigacji itp. lub gdy w czasie połączenia telefonicznego rozlega się sygnał dźwiękowy
 • Rozwiązano problem przerw w dźwięku przy odtwarzaniu początku pliku FLAC, gdy dane o dźwięku znajdują się w pierwszej części pliku
 • Rozwiązano problem występujący przy wybranym źródle Android Auto i powodujący, że po włączeniu biegu wstecznego i ponownym przełączeniu na inny bieg nie jest przywracana zawartość wyświetlacza
 • Poprawiono bezpieczeństwo wewnętrznego oprogramowania produktu

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, z którego powodu po podłączeniu urządzenia z systemem Android nie działał tryb ładowania High Charge
 • Rozwiązano problem powodujący pozostawanie na wyświetlaczu logo Sony, gdy podczas korzystania z funkcji Android Auto uruchomiony został silnik samochodu
 • Aktualizacja aplikacji Apple CarPlay
 • Aktualizacja aplikacji Android Auto
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał użycie łącza Bluetooth do telefonowania z urządzeń z systemem iOS12

Informacja o pliku

Nazwa pliku .zip

 • XAV-AX3005DB_v125.zip

Wersja pliku

 • 1.25

Rozmiar pliku

 • 8.42 MB (8 834 021 bajtów)

Data wydania

 • 05-11-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, wykonaj następujące czynności:
Jeśli wyświetlana jest wersja 1.25, nie ma potrzeby aktualizacji oprogramowania.

 1. Włącz radioodtwarzacz.
 2. Z głównego ekranu wybierz opcję „Settings” (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję „General” (Ogólne).
 4. Wybierz opcję „Firmware Version” (Wersja oprogramowania). Zostanie wyświetlona bieżąca wersja wewnętrznego oprogramowania.

Pobierz i zainstaluj

Jak pobrać aktualizację

 1. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB, na którym znajduje się co najmniej 10 MB wolnego miejsca. Pojemność urządzenia USB nie może być większa niż 32 GB (FAT16/FAT32).
   Uwaga:
  • Nie są obsługiwane pamięci USB w formacie exFAT.
  • Nie są obsługiwane pamięci USB o pojemności większej niż 32 GB.
 2. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 3. Pobierz plik z aktualizacją na komputer.
 4. Wypakuj pobrany plik .zip. Zawiera on 3 pliki (MSO1251.FIR/MMD1251.U88/MDS1251.up6).
 5. Skopiuj wszystkie 3 pliki do głównego katalogu pamięci USB podłączonej do komputera.
 6. Odłącz pamięć USB od komputera.

Ważna informacja

 • Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu i włącz silnik, aby zapobiec spadkowi napięcia zasilającego urządzenie.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać urządzenia.
 • Podczas aktualizacji nie należy odłączać pamięci USB.
 • Po aktualizacji należy nastawić datę i godzinę.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Podłącz pamięć USB do portu USB radioodtwarzacza.
 2. Z głównego ekranu wybierz opcję „Settings” (Ustawienia). Jeśli nie możesz znaleźć ikony „Settings” (Ustawienia), przesuń palcem od dołu ekranu głównego, a następnie od prawej do lewej strony.
 3. Wybierz opcję „General” (Ogólne).
 4. Wybierz opcję „Firmware Version” (Wersja oprogramowania).
 5. Wybierz opcję „Update” (Aktualizuj).
  • Jeśli nie możesz użyć przycisku „Update”, skontroluj strukturę plików w pamięci USB. Plik z aktualizacją mógł zostać zapisany w niewłaściwym miejscu w pamięci USB lub nie jest obsługiwany.
  • Jeśli na urządzeniu pojawia się komunikat „Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port” (Odwiedź witrynę pomocy technicznej i podłącz urządzenie USB (z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania) do portu USB), sprawdź pliki w pamięci USB. Pamięć USB może nie zawierać właściwego pliku aktualizacji.
  • Jeśli wyświetlana jest wersja inna niż 1.25, pobierz najnowszy plik aktualizacji. Użyty plik aktualizacji może być niewłaściwy.
 6. Ponownie wybierz opcję „Update” (Aktualizuj). Rozpocznie się aktualizowanie.
  Aktualizacja trwa około 5 minut.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Włącz radioodtwarzacz.
 2. Z głównego ekranu wybierz opcję „Settings” (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję „General” (Ogólne).
 4. Wybierz opcję „Firmware Version” (Wersja oprogramowania). Zostanie wyświetlona aktualna wersja wewnętrznego oprogramowania. Jeżeli wyświetlany jest numer wersji 1.25, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania została zakończona.

Jeżeli próba aktualizacji wewnętrznego oprogramowania zakończy się niepowodzeniem, należy spróbować użyć innego urządzenia USB.