Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-ST5000

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Zapewniono zgodność z Chromecast built-in for Audio w wersji 1.36
  • Poprawiono łączność z użyciem Chromecast built-in for Audio

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa łączności z bezprzewodowym subwooferem
 • Dodano obsługę funkcji eARC
  Uwagi:
  • eARC to nowa funkcja wprowadzona w standardzie HDMI 2.1. Zapewnia ona obsługę najnowszych formatów audio, a nie tylko formatów obsługiwanych przez obecną funkcję zwrotnego kanału audio (ARC).
  • Funkcja eARC pozwala korzystać z materiałów z dźwiękiem obiektowym, jak Dolby Atmos — Dolby TrueHD i DTS:X, lub wielokanałowym dźwiękiem LPCM, na których przesyłanie nie pozwala funkcja ARC.
 • Na wyświetlaczu głównego urządzenia wyświetlana jest informacja o strumieniu.
 • Poprawa łączności z telewizorami innych producentów
 • Możliwość użycia formatu dźwięku przestrzennego DTS; DTS: X, w tym DTS-HD Master Audio i DTS Digital Surround
 • Przejście sygnału Dolby Vision
 • Obsługa funkcji Multi-room Group Sync (synchronizacji grup w wielu pomieszczeniach)
 • Możliwość przeprowadzenia w niedalekiej przyszłości konserwacji usługi „Spotify Connect”

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kina domowego do wersji M40.R.0516

Wersja pliku

 • M40.R.0516

Rozmiar pliku

 • 228 MB (240 115 972 bajtów)

Data wydania

 • 20-10-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli soundbar jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M40.R.0516 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest on przełączony na sygnał z podłączonego głośnika w formie listwy. Przykładowo, jeśli głośnik w formie listwy podłączony jest do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
 2. Włącz głośnik w formie listwy.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i poczekaj, aż wyświetli się ekran główny.
 4. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje [Konfiguracja] → [Ustawienia systemowe]. Następnie naciśnij przycisk ENTER.
 5. Wskaż opcję „Informacje o systemie” i naciśnij przycisk ENTER.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania układowego jest wyświetlany w następujący sposób:
  Wersja oprogramowania M40.R.0516 — jeśli wersja ma numer M40.R.0516 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

Ważna informacja

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia soundbara
 • Nie wyłączaj soundbara ani nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas pobierania oprogramowania lub aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego ani przewodu sieci LAN.
 • Nie odłączaj przewodu zasilającego, dopóki aktualizacja nie zakończy się. W przeciwnym razie może to spowodować wadliwe działanie zestawu.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania soundbara:

Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet / sieć
***ZALECANA***
 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia głośnika w formie listwy do Internetu
 • W celu zagwarantowania, że głośnik w formie listwy jest podłączony do:
  • aktywne łącze internetowe
  • zgodny telewizor
Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • Komputer
 • Urządzenie pamięci masowej USB
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Pobierz i zainstaluj

Aktualizowanie soundbara przez Internet

Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy sposób aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do soundbara.

Co będzie potrzebne:

 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia głośnika w formie listwy do Internetu
 • W celu zagwarantowania, że głośnik w formie listwy jest podłączony do:
  • aktywnego łącza internetowego (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
  • zgodny telewizor

Przygotowanie urządzenia:

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest głośnik w formie listwy. (Jeżeli głośnik jest podłączony do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Podłącz głośnik w formie listwy do Internetu. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet.
 3. Włącz głośnik w formie listwy.
  Uwaga: Czasami może się pojawić komunikat „The file is corrupted” (Plik jest uszkodzony), można jednak przejść do następnej czynności.
 4. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran główny.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu głównego opcje [Konfiguracja] → [Aktualizacja oprogramowania] → [Aktualizacja przez Internet], po czym naciśnij przycisk [Enter].
 2. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [W sieci znaleziono nową wersję oprogramowania. Czy chcesz zaktualizować oprogramowanie?]. Używając pilota, wybierz opcję [OK]. Naciśnij przycisk [ENTER].
 3. Aktualizacja rozpoczyna się po mniej więcej 5 minutach od pobrania oprogramowania.
 4. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wyłączaj zasilania. Obecna wersja M40.R.xxxx, nowa wersja M40.R.0516]. Używając pilota, wybierz opcję [Start]. Naciśnij przycisk [ENTER].
 5. Rozpocznie się aktualizacja.
 6. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [Update Caution] (Ostrzeżenie o aktualizacji). Używając pilota, wybierz opcję [OK]. Naciśnij przycisk [ENTER].
 7. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim widać komunikat [„UPDT”].
 8. Pojawienie się komunikatu [DONE] na wyświetlaczu na panelu przednim oznacza zakończenie aktualizacji wewnętrznego oprogramowania. Nie wyłączaj soundbara i nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji.
 9. Po zakończeniu aktualizacji soundbar automatycznie uruchomi się na nowo.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M40.R.0516, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania głośnika przez Internet

 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Niepowodzenie aktualizacji. Aby spróbować ponownie, należy włożyć pamięć USB z aktualizacją. Jeśli kolejna próba się nie powiedzie, należy się skontaktować z centrum obsługi klienta).
  1. Router i wszystkie urządzenia podłączone między głośnikiem w formie listwy a routerem są włączone.
  2. Do połączenia głośnika z routerem używany jest odpowiedni przewód (prosty lub krosowany).
  3. Sprawdź, czy wszystkie przewody między głośnikiem w formie listwy a routerem są prawidłowo podłączone.
  4. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.

  Jeśli przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania jest niemożliwe, należy skorzystać z pamięci USB z aktualizacją.

 • Po rozpoczęciu aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%], ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
  W zależności od połączenia sieciowego aktualizacja za pośrednictwem Internetu może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu wyświetlany jest komunikat [Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%], ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.

 • Podczas aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Niepotwierdzony status połączenia. Brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.] i nie można zaktualizować oprogramowania układowego.
  • Sprawdź, czy podłączono przewód sieci LAN.
  • Sprawdź, czy głośnik w formie listwy ma własny adres IP w ustawieniach sieci. (Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz w polu Serwer proxy adres IP używanego serwera proxy.)
  • Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włącz głośnik w formie listwy i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  Jeśli głośnik w formie listwy jest podłączony do sieci bezprzewodowej, użyj połączenia przewodowego i ponownie spróbuj wykonać procedurę.
  Jeśli problem nadal występuje, szybkość przesyłania danych może być niska. W takim razie system należy zaktualizować za pomocą pamięci USB.
 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (To urządzenie nie jest podłączone do sieci. Należy sprawdzić połączenie w ustawieniach połączenia serwera).
  Sprawdź, czy do soundbara podłączony jest przewód LAN.
 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Already Updated] (Już zaktualizowano).
  W głośniku w formie listwy zainstalowana jest już najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji przez Internet. W przeciwnym razie należy użyć tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie do soundbara.

Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Przed rozpoczęciem pobierania pliku aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować urządzenie pamięci masowej USB.

Systemy operacyjne

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik UPDATE_M40R0516.zip do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 228 MB (240 115 972 bajty).
Przenieś pliki aktualizacji do urządzenia pamięci masowej USB:
 1. Wyodrębnij plik aktualizacji z archiwum UPDATE_M40R0516.zip
  • System operacyjny Mac OS X®:
   1. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się pobrany plik, i dwukrotnie kliknij plik UPDATE_M40R0516.zip.
   2. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie „UPDATE” (aktualizacja).
  • System operacyjny Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik UPDATE_M40R0516.zip i wybierz polecenie „Wyodrębnij wszystkie”.
    Uwaga: Przeglądarka Internet Explorer® w systemach Windows® 8.1 i Windows® 10 domyślnie zapisuje pobrane pliki w folderze Pobrane. Aby odszukać folder Pobrane, kliknij kafelek „Pulpit” na ekranie startowym i odszukaj pobrany plik za pomocą programu Eksplorator Windows.
   2. W oknie „Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip)” kliknij przycisk „Wyodrębnij”.
   3. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie „UPDATE” (aktualizacja).
    Uwaga: Wyodrębnione zostaną cztery pliki: MSB40-FW.BIN, MSB40-FW.ID, MSB40-FW_MB.BIN i MSB40FW_MB.ID.
 2. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
 3. Skopiuj folder UPDATE do urządzenia pamięci masowej USB:
  • System operacyjny Mac OS X®:
   1. Przeciągnij i upuść folder UPDATE do głównego katalogu urządzenia USB.
  • System operacyjny Windows:
    Przejdź do katalogu, w którym został utworzony folder UPDATE, i kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy.
   1. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie „Wyślij do”, po czym kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
   2. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.
  Uwaga: Jeżeli folder nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa folderu, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.
 4. Po skopiowaniu folderu UPDATE wyjmij pamięć USB z komputera.
Przenieś aktualizację do odtwarzacza

Przygotuj cały sprzęt, a następnie przenieś aktualizację do soundbara.

Przygotuj urządzenie:
 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest głośnik w formie listwy. (Jeżeli głośnik jest podłączony do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Włącz głośnik w formie listwy.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran główny.
 4. Włóż pamięć USB zawierającą 4 pliki.
Prześlij aktualizację:
 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje [Konfiguracja] → [Aktualizacja oprogram.]. Następnie naciśnij przycisk ENTER.
 2. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję „Aktualizacja z pamięci USB”. Naciśnij przycisk ENTER.
 3. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [„W pamięci USB odnaleziono pliki aktualizacyjne. Czy zaktualizować oprogramowanie? Obecna wersja oprogramowania: M40.R.xxxx, nowa wersja: M40.R.0516. Nie wyłączaj zasilania ani nie odłączaj pamięci USB podczas aktualizacji”]. Za pomocą pilota wybierz opcję OK i naciśnij przycisk ENTER
 4. Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Update Caution] (Ostrzeżenie o aktualizacji). Za pomocą pilota wybierz opcję OK i naciśnij przycisk ENTER
 5. Rozpocznie się aktualizacja.
 6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat UPDT.
 7. Aktualizacja oprogramowania układowego jest zakończona, gdy na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat DONE (Gotowe). Soundbar automatycznie uruchomi się ponownie.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer M40.R.0516, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją oprogramowania układowego głośnika w formie listwy przy użyciu komputera i pamięci USB.

 • Na wyświetlaczu na panelu przednim na przemian pojawiają się komunikaty UPDT i „ERROR”.
  1. Wyłącz zestaw i odłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zasilanie głośnika w formie listwy.
  3. Wykonaj procedurę aktualizacji za pomocą pamięci USB.

 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz głośnik w formie listwy i ponownie wykonaj procedurę „Aktualizacja z pamięci USB”.

 • Nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego UPDATE_M40R0516.zip pobranego ze strony internetowej.
  Czy plik pobrano pomyślnie? Usuń plik i pobierz go ponownie.

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włącz głośnik w formie listwy.
  3. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.