Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-MT500
 • HT-MT501
 • HT-CT800

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Zapewniono zgodność z Chromecast built-in for Audio w wersji 1.36
  • Poprawiono łączność z użyciem Chromecast built-in for Audio

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa łączności z bezprzewodowym subwooferem
 • Poprawa łączności z telewizorami innych producentów
 • Obsługa odtwarzania materiałów z serwisu Spotify przez wbudowany Chromecast (przesyłanie ze Spotify)
 • Obsługa funkcji Multi-room Group Sync (synchronizacji grup w wielu pomieszczeniach)
 • Możliwość przeprowadzenia w niedalekiej przyszłości konserwacji usługi „Spotify Connect”

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego kina domowego do wersji M39.R.0516

Wersja pliku

 • M39.R.0516

Rozmiar pliku

 • 223 MB (234 798 988 bajtów)

Data wydania

 • 20-10-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie sprzętowe może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego kina domowego.Jeśli oprogramowanie sprzętowe ma numer M39.R.0516 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono kino domowe. Na przykład po podłączeniu kina domowego do gniazda HDMI2 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo HDMI2.
 2. Włączyć kino domowe
 3. Nacisnąć przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić ekran główny.
 4. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje [Konfiguracja] > [Ustawienia systemowe]. Następnie naciśnij przycisk ENTER.
 5. Wskaż opcję „Informacje o systemie” i naciśnij przycisk ENTER.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  Software Version M39.R.0516 (Wersja oprogramowania: M39.R.0516) — numer wersji M39.R.0516 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego.

Ważna informacja

 • Uważnie przeczytaj instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia soundbara
 • Nie wyłączaj soundbara ani nie odłączaj go od zasilania w trakcie aktualizacji
 • Nie wolno naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach
 • W czasie pobierania lub aktualizacji oprogramowania nie odłączaj przewodu zasilającego ani kabla sieciowego (LAN). Nie przerywaj połączenia.
 • Nie odłączaj przewodu zasilającego, dopóki aktualizacja nie zakończy się. W przeciwnym razie może to spowodować wadliwe działanie zestawu.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania soundbara:

Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
***ZALECANE***
 • Przewód Ethernet do podłączenia kina domowego do Internetu
 • Sprawdzenie, czy kino domowe jest podłączone do:
  • działającego połączenia z Internetem
  • zgodnego telewizora
Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • Komputer
 • Urządzenie pamięci masowej USB
Aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Pobierz i zainstaluj

Aktualizowanie soundbara przez Internet

Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy sposób aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do soundbara.

Co będzie potrzebne:

 • Przewód Ethernet do podłączenia kina domowego do Internetu
 • Sprawdzenie, czy kino domowe jest podłączone do:
  • działające połączenie z Internetem (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
  • zgodnego telewizora

Przygotowanie urządzenia:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono kino domowe. (Jeżeli głośnik jest podłączony do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Podłącz głośnik w formie listwy do Internetu. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet.
 3. Włączyć kino domowe.
 4. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran główny.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. W menu [Home] (Menu główne) za pomocą klawiszy strzałek na pilocie wybrać opcje [Setup] (Konfiguracja) > [Software Update] (Aktualizacja oprogramowania) > [Update via Internet] (Aktualizacja przez Internet), a następnie nacisnąć przycisk [Enter]
 2. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat [A new software version has been found on the network. Do you want to update the software?] (Wykryto nową wersję oprogramowania. Czy zaktualizować oprogramowanie?)]. Za pomocą pilota wybrać element [OK] i nacisnąć przycisk [ENTER]
 3. Aktualizacja rozpoczyna się po mniej więcej 5 minutach od pobrania oprogramowania.
 4. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516] (Aktualizacja oprogramowania. Nie wolno wyłączać zasilania podczas aktualizacji. Bieżąca wersja: M39.R.xxxx, nowa wersja: M39.R.0516)]. Za pomocą pilota wybrać element [Start] i nacisnąć przycisk [ENTER]
 5. Rozpocznie się aktualizacja.
 6. Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Update Caution] (Ostrzeżenie o aktualizacji)]. Za pomocą pilota wybrać element [OK] i nacisnąć przycisk [ENTER]
 7. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat [UPDT].
 8. Pojawienie się komunikatu [DONE] na wyświetlaczu na panelu przednim oznacza zakończenie procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nie wyłączać kina domowego ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji
 9. Po zakończeniu aktualizacji kino domowe uruchomi się ponownie w sposób automatyczny

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M39.R.0516, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania sprzętowego kina domowego za pomocą połączenia internetowego.

 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Update failed. Connect the USB memory containing the update files to retry. If the update fails again, please contact the customer service center] (Niepowodzenie aktualizacji. Aby spróbować ponownie, należy włożyć pamięć USB z aktualizacją. Jeśli kolejna próba się nie powiedzie, należy się skontaktować z centrum obsługi klienta).
  1. Router oraz wszystkie urządzenia podłączone między kinem domowym a routerem są włączone.
  2. Kino domowe i router są podłączone za pomocą odpowiedniego przewodu sieciowego (niekrosowanego lub krosowanego).
  3. Wszystkie przewody między kinem domowym a routerem są odpowiednio podłączone.
  4. Ponownie wykonać procedurę aktualizacji

  Jeśli przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania jest niemożliwe, należy skorzystać z pamięci USB z aktualizacją.

 • Po rozpoczęciu aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Rozmiar pobieranych plików: xxxxxx kB / xxxxx kB i xx%), ale widoczny pasek postępu się nie zmienia
  W zależności od połączenia sieciowego aktualizacja za pośrednictwem Internetu może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu wyświetla się komunikat [Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx%] (Rozmiar pobieranych plików: xxxxxx kB / xxxxx kB i xx%, a pasek postępu na ekranie się nie zmienia przez długi czas.

 • Podczas aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Niepotwierdzony status połączenia — brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.) i nie można zaktualizować oprogramowania wbudowanego.
  • Sprawdzić, czy podłączono przewód sieci LAN.
  • W obszarze ustawień sieciowych należy sprawdzić, czy kino domowe ma własny adres IP (w razie korzystania z serwera proxy w miejsce nazwy hosta serwera proxy, znajdujące się w polu danych Proxy Server (Serwer proxy), należy wprowadzić adres IP używanego serwera proxy)
  • Ponownie przeprowadzić aktualizację.
 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włączyć kino domowe i rozpocząć ponownie aktualizację
 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 60 minut
  Jeśli kino domowe jest podłączone do sieci za pomocą połączenia bezprzewodowego, należy je podłączyć za pomocą przewodu sieciowego i ponownie rozpocząć aktualizację.
  Jeśli problem nadal występuje, szybkość przesyłania danych może być niska. W takim razie system należy zaktualizować za pomocą pamięci USB.
 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting] (To urządzenie nie jest podłączone do sieci. Należy sprawdzić połączenie w ustawieniach połączenia serwera).
  Należy sprawdzić, czy przewód sieci LAN jest podłączony do kina domowego.
 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Already Updated] (Oprogramowanie jest już aktualne)
  Oprogramowanie wbudowane zainstalowane w kinie domowym jest już aktualne

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji przez Internet. W przeciwnym razie należy użyć tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie do soundbara.

Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Przed rozpoczęciem pobierania pliku aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować urządzenie pamięci masowej USB.

Systemy operacyjne

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Mac OS X®

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Przeczytać i zaakceptować warunki
 2. Pobrać plik UPDATE_M39R0516.zip na komputer. Należy zapamiętać lokalizację zapisu pliku
 3. Wyszukać plik na dysku komputera, kliknąć go prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Właściwości. Upewnić się, że rozmiar pliku wynosi 223 MB (234,798,988 bajty)
Przenieś pliki aktualizacji do urządzenia pamięci masowej USB:
 1. Wyodrębnij plik aktualizacji z archiwum UPDATE_M39R0516.zip
  • System operacyjny Mac OS X®:
   1. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się pobrany plik, i dwukrotnie kliknij plik UPDATE_M39R0516.zip.
   2. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie „UPDATE” (aktualizacja).
  • Systemy operacyjne Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7:
   1. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik UPDATE_M39R0516.zip i wybierz polecenie „Wyodrębnij wszystkie”.
    Uwaga: Przeglądarka Internet Explorer® w systemach Windows® 8.1 i Windows® 10 domyślnie zapisuje pobrane pliki w folderze Pobrane. Aby odszukać folder Pobrane, kliknij kafelek „Pulpit” na ekranie startowym i odszukaj pobrany plik za pomocą programu Eksplorator Windows.
   2. W oknie „Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip)” kliknij przycisk „Wyodrębnij”.
   3. Utworzony zostanie nowy folder o nazwie „UPDATE” (aktualizacja).
    Uwaga: Wyodrębnione zostaną cztery pliki: MSB39-FW.BIN, MSB39-FW.ID, MSB39-FW_MB.BIN, i MSB39FW_MB.ID.
 2. Podłącz do komputera zgodne urządzenie pamięci masowej USB.
 3. Skopiuj folder UPDATE do urządzenia pamięci masowej USB:
  • System operacyjny Mac OS X®:
   1. Przeciągnij i upuść folder UPDATE [Aktualizacja] do katalogu głównego urządzenia USB
  • System operacyjny Windows:
    Przejdź do katalogu, w którym został utworzony folder UPDATE, i kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy.
   1. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie „Wyślij do”, po czym kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
   2. Folder z aktualizacją zostanie skopiowany do urządzenia USB.
  Uwaga: Jeżeli folder nie zostanie skopiowany do głównego katalogu urządzenia USB lub jeśli zmieniona zostanie nazwa folderu, wykonanie aktualizacji będzie niemożliwe.
 4. Po skopiowaniu folderu UPDATE wyjmij pamięć USB z komputera.
Przenieś aktualizację do odtwarzacza

Przygotuj cały sprzęt, a następnie przenieś aktualizację do soundbara.

Przygotuj urządzenie:
 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest głośnik w formie listwy. (Jeżeli głośnik jest podłączony do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Włącz głośnik w formie listwy.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran główny.
 4. Włóż pamięć USB zawierającą 4 pliki.
Przenieś aktualizację:
 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje [Konfiguracja] > [Aktualizacja oprogram.]. Następnie naciśnij przycisk ENTER.
 2. Używając przycisków ze strzałkami, wybierz opcję „Aktualizacja z pamięci USB”. Naciśnij przycisk ENTER.
 3. Na ekranie telewizora wyświetli się komunikat [“Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M39.R.xxxx New version M39.R.0516. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update.”] (W pamięci USB odnaleziono pliki aktualizacyjne. Czy zaktualizować oprogramowanie? Bieżąca wersja oprogramowania urządzenia: M39.R.xxxx, nowa wersja: M39.R.0516. Nie wyłączać zasilania ani nie odłączać pamięci USB podczas aktualizacji). Za pomocą pilota wybrać element OK i nacisnąć przycisk ENTER
 4. Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Update Caution] (Ostrzeżenie o aktualizacji). Za pomocą pilota wybrać element OK i nacisnąć przycisk ENTER
 5. Rozpocznie się aktualizacja.
 6. Podczas aktualizacji na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat UPDT.
 7. Aktualizacja oprogramowania układowego jest zakończona, gdy na wyświetlaczu na panelu przednim pojawi się komunikat DONE (Gotowe). Głośnik w formie listwy automatycznie uruchomi się ponownie.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdzanie wersji oprogramowania wbudowanego. Jeśli wyświetli się numer wersji M39.R.0516, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania wbudowanego zakończyła się pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją oprogramowania układowego głośnika w formie listwy przy użyciu komputera i pamięci USB.

 • Na wyświetlaczu na panelu przednim pojawiają się komunikaty UPDT i ERROR.
  1. Wyłączyć system i odłączyć przewód zasilający prądem przemiennym.
  2. Ponownie włączyć zasilanie kina domowego.
  3. Wykonać procedurę aktualizacji za pomocą pamięci USB

 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji
  Włączyć kino domowe i ponownie wykonać procedurę aktualizacji za pomocą pamięci USB.

 • Nie można rozpakować pobranego ze strony internetowej pliku aktualizacyjnego UPDATE_M39R0516.zip
  Czy pobieranie pliku zakończyło się powodzeniem? Należy usunąć plik i pobrać go ponownie.

 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego się nie kończy, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłączyć ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włączyć kino domowe
  3. Ponownie wykonać procedurę aktualizacji