Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WI-1000XM2
 • WH-H910N

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Możliwość równoczesnego użycia funkcji DSEE HXkorektora
  Uwaga: aby równocześnie używać funkcji DSEE HXkorektora, trzeba wybrać odpowiednie ustawienia w aplikacji Sony | Headphones Connect.
 • Rozwiązano problem nieoczekiwanego pojawiania się paska regulacji głośności
 • Rozwiązano problem, który występował przy regulacji głośności przy wstrzymanym odtwarzaniu

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
  UWAGA: W przypadku korzystania z systemu iOS 13.1 prosimy o wykonywanie aktualizacji z urządzenia z systemem iOS 13.2 lub nowszym.
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Słuchawki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia WI-1000XM2/WH-H910N do wersji 2.0.2

Wersja pliku

 • Wersja 2.0.2

Data wydania

 • 30-09-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli wewnętrzne oprogramowanie ma wersję „2.0.2” lub wyższą, nie ma potrzeby wykonywania aktualizacji.
W razie wątpliwości wersję oprogramowania można sprawdzić w następujący sposób:

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
 3. Dotknij ikony z trzema kropkami (przycisku menu) w prawym górnym rogu.

  * Urządzenie wyświetlone na ekranie zależy od podłączonego urządzenia.
 4. Wybierz wersję posiadanego urządzenia pokazaną w menu. Opcja ta pojawia się tylko po podłączeniu urządzenia.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania.

Ważna informacja

 • Podczas pobierania aktualizacji/przesyłania danych oraz aktualizacji NIE NALEŻY ładować akumulatora ani wyłączać zasilania słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.
 • NIE NALEŻY wyłączać zasilania

  NIE NALEŻY stukać w przycisk zasilania w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

 • NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
  — w pociągu / w miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
  — w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki) są całkowicie naładowane.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android/iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 30 minut. Plik ma wielkość około 994 kB (WI-1000XM2), 984 kB (WH-H910N).
  W przypadku urządzeń z systemem iOS proces aktualizacji trwa około 30 minut. Plik ma wielkość około 994 kB (WI-1000XM2), 984 kB (WH-H910N).
 • W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android/iOS proces może się wydłużyć.
 • Jeśli w trakcie aktualizacji słuchawki nie będą noszone, zmień ustawienie funkcji „Automatic Power Off” (automatyczne wyłączanie zasilania nieużywanych słuchawek) w aplikacji „Sony | Headphones Connect” na „Do not turn off” (Nie wyłączaj).
  * W przypadku zmiany ustawień na potrzeby tej aktualizacji należy przywrócić poprzednie ustawienia po zakończeniu aktualizacji.
 • Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę.
  • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
  • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek. (Podczas przesyłania w tle można normalnie używać słuchawek, nie będzie jednak działał Asystent Google.)
  • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Pobierz i zainstaluj

Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:
 • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek.
 • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Podłącz słuchawki przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, połącz je z urządzeniem z systemem Android, wykonując polecenia z ekranu.
  • Jeśli posiadane słuchawki były już łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, wybierz je.
  • Jeśli w aplikacji „Sony | Headphones Connect” wybrane jest ustawienie „Automatic download of software” (Automatyczne pobieranie oprogramowania) (ustawienie fabryczne), pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją odbywa się automatycznie.
   Przejdź do czynności 6.
  • Jeśli wyłączysz ustawienie „Automatic download of software” (Automatyczne pobieranie oprogramowania), pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją nie rozpocznie się automatycznie.
   Przejdź do czynności 4, aby ukończyć proces.
 3. Jeśli nawiązane jest połączenie i możliwa jest aktualizacja, na ekranie „The latest headphones software is available” naciśnij przycisk „More info” (Więcej informacji).
 4. Upewnij się, że na ekranie „Update Software” (Aktualizuj oprogramowanie) wyświetlana jest informacja „Version 2.0.2”, po czym naciśnij przycisk „START”.

  UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat „Switching software transfer destination…” (Zmienianie miejsca docelowego przesyłania oprogramowania), nie wykonuj żadnych czynności. Po kilku sekundach pojawi się poprzedni ekran.
 5. Na ekranie „Update the headphones software” (Zaktualizuj oprogramowanie słuchawek) naciśnij przycisk „More info” (Więcej informacji).
 6. Na ekranie „Update Software” (Aktualizuj oprogramowanie) naciśnij przycisk „START”.
 7. Rozpocznie się proces aktualizacji. Trwa on kilka minut.
  ekran postępu
  UWAGA: Podczas aktualizacji słuchawki automatycznie wyłączają się i włączają oraz automatycznie łączą się ponownie przez Bluetooth z urządzeniem z systemem Android lub iOS.
 8. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk „OK”.

  UWAGA: Jeśli ekran nie pojawi się, sprawdź, czy wskazywana jest wersja 2.0.2. Jeśli tak, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].
Jeśli wyświetlana jest wersja „2.0.2”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie przy aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk „OK”.
 2. Wyłącz słuchawki, po czym włącz je na nowo.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 2.0.2, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Sprawdzenie wersji umożliwia opcja „Version” w ustawieniach aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania” na tej stronie.