Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WF-1000XM3

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Możliwość równoczesnego użycia funkcji DSEE HXkorektora
  Uwagi:
  • Aby równocześnie używać funkcji DSEE HXkorektora, trzeba wybrać odpowiednie ustawienia w aplikacji Sony | Headphones Connect.
  • Równoczesne używanie funkcji KorektorDSEE HX zwiększa zużycie energii przez słuchawki i może spowodować skrócenie ciągłego odtwarzania.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Rozwiązano problem, który występował przy regulacji głośności przy wstrzymanym odtwarzaniu, nawet jeśli do regulacji głośności był używany smartfon
 • Rozwiązano problem nieoczekiwanego pojawiania się paska regulacji głośności na pewnych smartfonach
 • Poprawiono ogólne działanie
 • Poprawiono jakość rozmów telefonicznych z wolnymi rękami
 • Dodano obsługę asystenta Amazon Alexa
 • Dodano możliwość regulacji głośności przy użyciu czujnika dotykowego na słuchawkach
 • Dodano możliwość użycia aplikacji Sony | Headphones Connect do sprawdzania poziomu naładowania akumulatora w etui z funkcją ładowarki
 • Poprawiono łączność z urządzeniami z systemem iOS
 • Ulepszono inne funkcje
 • Poprawiono współpracę z systemem Windows 10 poprzez rozwiązanie problemu, który w niektórych wersjach tego systemu uniemożliwiał odtwarzanie dźwięku po parowaniu Bluetooth
 • Ogólna poprawa wydajności i stabilności działania

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
  UWAGA: W przypadku korzystania z systemu iOS 13.1 prosimy o wykonywanie aktualizacji z urządzenia z systemem iOS 13.2 lub nowszym.
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Słuchawki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia WF-1000XM3 do wersji 3.0.0

Wersja pliku

 • Wersja 3.0.0

Data wydania

 • 30-09-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli w słuchawkach WF-1000XM3 zainstalowane jest wewnętrzne oprogramowanie w wersji „3.0.0” lub wyższej, nie ma potrzeby wykonywania aktualizacji.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WF-1000XM3 z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
 3. Dotknij ikony z trzema kropkami (przycisku menu) w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz wersję posiadanego urządzenia pokazaną w menu. Opcja ta pojawia się tylko po podłączeniu urządzenia.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania słuchawek WF-1000XM3.

Ważna informacja

 • Podczas pobierania aktualizacji / przesyłania danych / aktualizacji NIE NALEŻY „wkładać głównego urządzenia do ładowarki” ani „wyłączać zasilania” słuchawek. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.
 • Aktualizacja oprogramowania może spowodować zmianę funkcji przypisanej do czujnika dotykowego. W takim przypadku należy na nowo przypisać żądaną funkcję do czujnika dotykowego przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • NIE NALEŻY wyłączać zasilania

  NIE NALEŻY dotykać przycisku(zasilania).

  Jeśli słuchawki WF-1000XM3 nie będą noszone w trakcie aktualizacji, należy zmienić ustawienie „Automatic Power Off” (Automatyczne wyłączanie).
  Przy wybranym ustawieniu „Off when headphones are taken off” (Wyłączaj zdjęte słuchawki) słuchawki WF-1000XM3 automatycznie wyłączają się po mniej więcej 5 minutach, co powoduje wstrzymanie transmisji pliku z aktualizacją. Później, gdy słuchawki WF-1000XM3 zostaną ponownie włączone i podłączone przez Bluetooth, wstrzymana transmisja danych rozpocznie się na nowo.


  UWAGA: W przypadku zmiany ustawienia, po zakończeniu aktualizacji prosimy o przywrócenie ustawienia „Off when headphones are taken off” (Wyłączaj zdjęte słuchawki).

 • NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
  — w pociągu / w miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
  — w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki WF-1000XM3) są całkowicie naładowane.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android/iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 30 minut. (Plik ma wielkość około 998 KB)
  W przypadku urządzeń z systemem iOS proces aktualizacji trwa około 30 minut. (Plik ma wielkość około 998 KB)
 • W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android/iOS proces może się wydłużyć.
 • Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę. Jeśli jednak w aplikacji „Sony | Headphones Connect” wybrane jest ustawienie „Automatic download of software” (Automatyczne pobieranie oprogramowania) (ustawienie fabryczne), pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją rozpoczyna się automatycznie.
  • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
  • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek. (Podczas przesyłania w tle można normalnie używać słuchawek, nie będzie jednak działał Asystent Googe.)
  • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Pobierz i zainstaluj

Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:
 • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek.
 • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Podłącz słuchawki przy użyciu aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, połącz je z urządzeniem z systemem Android, wykonując polecenia z ekranu.
  • Jeśli posiadane słuchawki były już łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, wybierz je.
  UWAGA: Upewnij się, że sygnalizowane jest podłączenie obu modułów słuchawek (lewego i prawego).
  • Jeśli w aplikacji „Sony | Headphones Connect” wybrane jest ustawienie „Automatic download of software” (Automatyczne pobieranie oprogramowania) (ustawienie fabryczne), pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją odbywa się automatycznie.
   Przejdź do czynności 6.
  • Jeśli wyłączysz ustawienie „Automatic download of software” (Automatyczne pobieranie oprogramowania), pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją nie rozpocznie się automatycznie.
   Przejdź do czynności 4, aby ukończyć proces.
 3. Jeśli nawiązane jest połączenie i możliwa jest aktualizacja, na ekranie „The latest headphones software is available” naciśnij przycisk „More info” (Więcej informacji).
 4. Upewnij się, że na ekranie „Update Software” (Aktualizuj oprogramowanie) wyświetlana jest informacja „Version 3.0.0”, po czym naciśnij przycisk „START”.

  UWAGA: Jeśli pojawi się komunikat „Switching software transfer destination…” (Zmienianie miejsca docelowego przesyłania oprogramowania), nie wykonuj żadnych czynności. Po kilku sekundach pojawi się poprzedni ekran.
 5. Na ekranie „Update the headphones software” (Zaktualizuj oprogramowanie słuchawek) naciśnij przycisk „More info” (Więcej informacji).

  UWAGA: Jeśli ekran ten nie pojawia się, wyłączona jest funkcja „Auto Power Off” (Automatyczne wyłączanie zasilania).
  Zmień ustawienie funkcji „Auto Power Off” (Automatyczne wyłączanie zasilania) na „Do not turn off” (Nie wyłączaj)
 6. Na ekranie „Update Software” (Aktualizuj oprogramowanie) naciśnij przycisk „START”.
 7. Rozpocznie się proces aktualizacji. Trwa on kilka minut.
  Podczas aktualizowania NIE NALEŻY wkładać głównego urządzenia do ładowarki. Grozi to utratą możliwości używania słuchawek.
  ekran postępu
  UWAGA: Podczas aktualizacji słuchawki automatycznie wyłączają się i włączają oraz automatycznie łączą się ponownie przez Bluetooth z urządzeniem z systemem Android lub iOS.
 8. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk „OK”.

  UWAGA: Jeśli ekran nie pojawi się, sprawdź, czy wskazywana jest wersja 3.0.0. Jeśli tak, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].
Jeśli wyświetlana jest wersja „3.0.0”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie przy aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk „OK”.
 2. Ponownie uruchom słuchawki WF-1000XM3 (włóż je do etui, a następnie wyjmij).
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 3.0.0, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Sprawdzenie wersji umożliwia opcja „Version” w ustawieniach aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania” na tej stronie.