UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-6600, wersja 1.10 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-6600

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano obsługę adaptera mocowania typu A LA-EA5 (sprzedawanego oddzielnie)
  • Adapter mocowania typu A LA-EA5 obsługuje wszystkie obiektywy z mocowaniem typu A
  • W pełni obsługiwany jest system AF z wykrywaniem fazy w płaszczyźnie ogniskowej oraz funkcje AF i szybkiego wykonywania zdjęć seryjnych
  • Obsługa pokrywającego duży obszar systemu AF z wykrywaniem fazy w płaszczyźnie ogniskowej
  • Funkcje AF oparte na rozpoznawaniu obiektów, takie jak ustawianie ostrości na oko w czasie rzeczywistym Real-time Eye AF (człowiek lub zwierzę) i śledzenie w czasie rzeczywistym Real-time Tracking
  • Śledzenie AF/AE podczas zdjęć z szybkością do 11 kl./s
  Uwagi:
  • Obiektywy STF wymagają ręcznego nastawiania ostrości
  • Adaptery mocowania typu A nie współpracują z telekonwerterami
  • System AF nie działa podczas nagrywania filmów z użyciem adaptera mocowania typu A LA-EA5
  • Przy śledzeniu AE ustawienie przysłony jest dostosowywane do pierwszej klatki i blokowane, a regulacja ekspozycji odbywa się poprzez zmiany czasu otwarcia migawki i czułości ISO
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.
Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-6600, wersja 1.10 (Mac)

Wersja pliku

 • 1.10

Rozmiar pliku

 • 318.3 MB (318,334,927 bajtów)

Data wydania

 • 03-09-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 1.10, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu → Konfiguracja [6] → Wersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Wersja oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS 10.13 – 10.15

  Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 11 – 12 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł "System Software Update Helper".

Sprzęt komputerowy

To oprogramowanie systemowe wymaga użycia następującego sprzętu:

 • Miejsce na dysku twardym: Co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: Co najmniej 512 MB

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania urządzenia.
  Całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.
  Uwaga: aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd Poziom naładowania akumulatora (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Przewód USB dostarczony w zestawie z urządzeniem
  Uwaga: nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora (NP-FZ100).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z aparatu kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 15 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji „About This System Software Updater” (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj jeszcze aparatu do komputera.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk [Pobierz].
 2. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE6600V110.dmg].
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 1: uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych obecnie w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_ILCE6600V110.dmg]. Nie podłączaj jeszcze aparatu.
  Uwaga: jeśli aparat został już podłączony do komputera, odłącz go i dopiero wówczas przejdź do dalszej części procedury.
 3. Wyodrębniony zostanie plik [Update_ILCE6600V110].
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę [UpdateSetting Tool]. Narzędzie UpdateSetting Tool
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora.
  Podaj nazwę użytkownika i hasło

  Po wyświetleniu komunikatu systemowego pojawi się ekran ochrony i prywatności.
  • Jeśli przed wyświetleniem okna „Ochrona i prywatność” pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk [OK].
   Naciśnij przycisk OK
  • W oknie „Ochrona i prywatność” wyświetl kartę „Ogólne” i zezwól na odczyt oprogramowania systemowego „Sony Corporation”.
   Ekran Ochrona i prywatność
   Uwaga: jeśli zatwierdzenie to zostało wykonane już wcześniej, ekran ochrony i prywatności nie pojawi się.
  • Jeśli po kliknięciu przycisku [Zezwól] pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu, wykonaj restart i od nowa zacznij procedurę aktualizacji.
  • Jeśli ekran „Ochrona i prywatność” nie zniknie, należy zamknąć okno.
  • Jeśli przycisk [Zezwól] nie pojawia się, połącz się z Internetem i ponów próbę od początku punktu „Krok 1: uruchom narzędzie Updater”.
  • Jeśli nie zniknie ani ekran „Ochrona i prywatność”, ani komunikat, zamknij je oba przyciskiem [OK].
   Ekran Rozszerzenie systemowe zablokowane
 6. Podłącz aparat do komputera.
  • Pojawi się okno dialogowe połączenia USB.
   Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB
  • Podłącz aparat do komputera przy użyciu przewodu USB (dostarczonego). Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
   Uwaga: Jeśli przewód USB został podłączony, zanim pojawiło się okno dialogowe z poleceniem podłączenia przewodu USB, odłącz przewód USB i ponownie wykonaj procedurę, zaczynając od punktu „Krok 1. Uruchom narzędzie Updater”.
  • Kliknij przycisk [OK]. Jeśli pojawi się komunikat, zamknij go przyciskiem [OK].
   Naciśnij przycisk OK
   Uwaga: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
 7. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
  System Software Updater
  Uwaga: jeśli narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie uruchamia się, dwukrotnie kliknij plik [System Software Updater] w folderze [Update_ILCE6600V110] - [Resources].
 8. Włącz aparat.
 9. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego), wybierz w aparacie Menu → Konfiguracja [4] → USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa). Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz tryb Mass Storage.
  Mass Storage [Pamięć masowa]
 10. Jeśli łączysz aparat z komputerem dostarczonym przewodem USB, na ekranie LCD aparatu pojawi się komunikat „Tryb USB”.
  Uwaga: jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono aparatu do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.

  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera przewodem USB może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera.
  W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „2. Uruchom narzędzie Updater”.
 11. Kliknij przycisk [Next] (Dalej).
  Uwaga: w lewym dolnym rogu ekranu pojawi się numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego ma numer 1.10 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna. W takim przypadku odłącz aparat od komputera, kliknij [Zakończ], wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, po czym z powrotem włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.
  Numer wersji bieżącej i wersji po aktualizacji

  Aktualizacja jest zbędna.
  Aktualizacja jest zbędna.
 12. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.
  Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu
  Uwaga: w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona wczytywania.
 13. Rozpocznij aktualizację.
  Po automatycznym zresetowaniu rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu.
  UWAGA: w trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
  Uwaga: proces aktualizacji trwa około 15 minut.
  Pasek postępu aktualizacji
 14. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu.
 15. Kiedy ponownie pojawi się zawartość ekranu LCD, kliknij [Zakończ] i odłącz przewód USB.
  Kliknij Zakończ

  Uwaga: czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.
  Recovering data. Please wait...

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia.

 1. W aparacie wybierz kolejno Menu → Konfiguracja [6] → Wersja
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Wersja zaktualizowanego oprogramowania systemowego

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.