Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-6600

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano obsługę adaptera mocowania typu A LA-EA5 (sprzedawanego oddzielnie)
  • Adapter mocowania typu A LA-EA5 obsługuje wszystkie obiektywy z mocowaniem typu A
  • W pełni obsługiwany jest system AF z wykrywaniem fazy w płaszczyźnie ogniskowej oraz funkcje AF i szybkiego wykonywania zdjęć seryjnych
  • Obsługa pokrywającego duży obszar systemu AF z wykrywaniem fazy w płaszczyźnie ogniskowej
  • Funkcje AF oparte na rozpoznawaniu obiektów, takie jak ustawianie ostrości na oko w czasie rzeczywistym Real-time Eye AF (człowiek lub zwierzę) i śledzenie w czasie rzeczywistym Real-time Tracking
  • Śledzenie AF/AE podczas zdjęć z szybkością do 11 kl./s
  Uwagi:
  • Obiektywy STF wymagają ręcznego nastawiania ostrości
  • Adaptery mocowania typu A nie współpracują z telekonwerterami
  • System AF nie działa podczas nagrywania filmów z użyciem adaptera mocowania typu A LA-EA5
  • Przy śledzeniu AE ustawienie przysłony jest dostosowywane do pierwszej klatki i blokowane, a regulacja ekspozycji odbywa się poprzez zmiany czasu otwarcia migawki i czułości ISO
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.
Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-6600, wersja 1.10 (Windows)

Wersja pliku

 • 1.10

Rozmiar pliku

 • 310 MB (326 069 208 bajtów)

Data wydania

 • 03-09-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 1.10, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu → Konfiguracja [6] → Wersja.
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Wersja oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1

Sprzęt komputerowy

Ta aktualizacja oprogramowania systemowego wymaga użycia następującego sprzętu:
 • Miejsce na dysku twardym: Co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: Co najmniej 512 MB
  Uwaga: przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania kamery
  • Całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.
   Uwaga: aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd Poziom naładowania akumulatora (zawiera co najmniej trzy segmenty).
   Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z aparatem
  Uwaga: nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z aparatu kartę pamięci.
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE6600V110.exe].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).
  Uwaga: jeśli wybrane są standardowe ustawienia przeglądarki Internet Explorer, plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane.

Krok 1: uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_ILCE6600V110.exe]. Nie podłączaj jeszcze aparatu do komputera.
 3. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
  System Software Updater
 4. Włącz aparat.
 5. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu → Konfiguracja [4] → USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).
  Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz tryb Mass Storage.
  Mass Storage [Pamięć masowa]
 6. Jeśli łączysz aparat z komputerem dostarczonym przewodem USB, na ekranie LCD aparatu pojawi się komunikat „Tryb USB”.
  Uwaga: jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono aparatu do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz przewód USB i z powrotem go podłącz.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.
  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera przewodem USB może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera.
  W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.
 7. Sprawdź zawartość ekranu LCD aparatu i kliknij przycisk [Dalej].
  Uwaga: w lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania ma oznaczenie „Ver.1.00”, kliknij przycisk [Dalej]. Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego ma numer 1.10 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna. W takim przypadku odłącz aparat od komputera, kliknij [Zakończ], wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, po czym z powrotem włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.
  System Software Updater — bieżąca wersja

  Aktualizacja jest zbędna.
  Aktualizacja jest zbędna.
 8. Kliknij przycisk [Dalej].
  Automatyczne resetowanie aparatu
 9. Po automatycznym zresetowaniu rozpocznie się aktualizacja i pojawi się pasek postępu.
  UWAGA: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
  Uwaga: proces aktualizacji trwa około 5 minut.
  Pasek postępu aktualizacji
 10. Po zakończeniu aktualizacji nastąpi automatycznie ponowne uruchomienie aparatu.
 11. Kiedy ponownie pojawi się zawartość ekranu LCD, kliknij [Zakończ] i odłącz przewód USB.
  Kliknij Zakończ

  Uwaga: czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.
  Recovering data. Please wait...

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego urządzenia.

 1. W aparacie wybierz kolejno Menu → Konfiguracja [6] → Wersja
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Bieżąca wersja oprogramowania systemowego

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie dobiega końca

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.