Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-ZF9
UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem „białego szumu” słyszalnego z telewizora podłączonego łączem ARCOPT
 • Poprawiono łączność z asystentem Amazon Alexa™

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Zapewniono zgodność z Chromecast built-in for Audio w wersji 1.40
  • Poprawa łączności z użyciem Chromecast built-in
 • Zgodność z „Chromecast built-in for Audio” w wersji 1.36
  • Poprawa łączności przez wbudowany Chromecast
 • Możliwość użycia technologii Spotify Connect nawet dla posiadaczy darmowego konta (oprócz Rosji)
 • Dodano obsługę funkcji Amazon Alexa™ Multi-Room Music (MRM)
  Uwaga: asystent Amazon Alexa nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach/regionach.
 • Poprawiono działanie łącza HDMI®
 • Rozwiązano problem dźwięku pojawiającego się przy wyłączaniu pewnych gier na konsolę PlayStation®4
 • Poprawiono działanie sieci, z którym występowały problemy w wersji 1.816
 • Dodano obsługę funkcji eARC
  Uwagi:
  • eARC to nowa funkcja wprowadzona w standardzie HDMI 2.1. Zapewnia ona obsługę najnowszych formatów audio, a nie tylko formatów obsługiwanych przez obecną funkcję zwrotnego kanału audio (ARC).
  • Funkcja eARC pozwala korzystać z materiałów z bezstratnym dźwiękiem obiektowym, jak Dolby Atmos®-Dolby TrueHD® i DTS:X®, lub wielokanałowym dźwiękiem LPCM, na których przesyłanie nie pozwala funkcja ARC.
 • Dodano funkcję Amazon Alexa®
  Uwaga: Asystent Amazon Alexa nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach/regionach.
 • Poprawa łączności z telewizorami innych producentów
 • Obsługa odtwarzania materiałów z serwisu Spotify przy użyciu funkcji Spotify Connect (oprócz Rosji)
 • Obsługa funkcji Wireless Multi-room (bezprzewodowej transmisji do wielu pomieszczeń)

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania głośnika HT-ZF9 do wersji 2.315

Wersja pliku

 • 2.315

Rozmiar pliku

 • 198 MB (208 124 246 bajtów)

Data wydania

 • 27-08-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli głośnik w formie listwy jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 2.315 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy jest on przełączony na sygnał z podłączonego głośnika w formie listwy. Przykładowo, jeśli głośnik w formie listwy podłączony jest do gniazda HDMI2, należy wybrać wejście HDMI2.
 2. Włącz głośnik w formie listwy.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i poczekaj, aż wyświetli się ekran główny.
 4. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje [Setup] → [Advanced Settings] (Konfiguracja → Zaawansowane ustawienia). Następnie naciśnij przycisk ENTER.
 5. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz opcje [System Settings] → [System Information] (Ustawienia systemowe → Informacje o systemie). Następnie naciśnij przycisk ENTER.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania układowego jest wyświetlany w następujący sposób:
  „Software Version 002.315” (początkowe dwa zera w numerze wersji można zignorować) — jeśli wersja ma numer 2.315 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

Ważna informacja

 • Uważnie przeczytaj instrukcję; w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia głośnika HT-ZF9.
 • W trakcie aktualizacji nie wyłączaj głośnika HT-ZF9 ani nie odłączaj jego zasilania.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas pobierania oprogramowania lub aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego ani przewodu sieci LAN.
 • Nie odłączaj przewodu zasilającego, dopóki aktualizacja nie zakończy się. W przeciwnym razie może to spowodować wadliwe działanie zestawu.

Istnieją dwie proste metody aktualizowania wewnętrznego oprogramowania głośnika HT-ZF9:

Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet / sieć
***ZALECANA***
 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia głośnika w formie listwy do Internetu
 • W celu zagwarantowania, że głośnik w formie listwy jest podłączony do:
  • aktywnego łącza internetowego
  • zgodnego telewizora
Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • Komputer
 • Urządzenie pamięci masowej USB
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Pobierz i zainstaluj

Aktualizowanie głośnika HT-ZF9 przez Internet

Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy sposób aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. Najpierw należy przygotować cały sprzęt, a następnie pobrać aktualizację z Internetu do głośnika HT-ZF9.

Co będzie potrzebne:

 • Przewód sieci Ethernet do podłączenia głośnika w formie listwy do Internetu
 • W celu zagwarantowania, że głośnik w formie listwy jest podłączony do:
  • aktywnego łącza internetowego (za pomocą przewodu Ethernet lub routera bezprzewodowego)
  • zgodnego telewizora

Przygotowanie urządzenia:

 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest głośnik w formie listwy. (Jeżeli głośnik jest podłączony do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Podłącz głośnik w formie listwy do Internetu. Do połączenia użyj przewodu sieci Ethernet.
 3. Włącz głośnik w formie listwy.
 4. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran główny.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu [Home] (głównego) opcje [Setup] → [Advanced Settings] → [Software Update] → [Network update] (Konfiguracja → Zaawansowane ustawienia → Aktualizacja oprogramowania → Aktualizacja przez sieć) i naciśnij przycisk [Enter].
 2. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version 00x.xxx New version 002.315] (Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać zasilania. Bieżąca wersja 00x.xxx, nowa wersja 002.315). Używając pilota, wybierz opcję [OK]. Naciśnij przycisk [ENTER].
 3. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [Update Caution] (Ostrzeżenie o aktualizacji). Używając pilota, wybierz opcję [OK]. Naciśnij przycisk [ENTER].
 4. Rozpocznie się pobieranie danych wewnętrznego oprogramowania z Internetu do głośnika w formie listwy.
 5. Po pobraniu głośnik uruchomi się ponownie i rozpocznie się aktualizacja głównego urządzenia. Podczas aktualizacji głównego urządzenia na wyświetlaczu na panelu przednim widać wskazanie postępu [XX%].
 6. Po zakończeniu aktualizacji główne urządzenie automatycznie uruchamia się na nowo. Następnie, w razie potrzeby, rozpoczyna się aktualizacja subwoofera lub tylnych głośników.
 7. Kiedy aktualizacja dobiegnie końca, na telewizorze pojawia się komunikat o zakończeniu.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 2.315, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania głośnika przez Internet

 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat [The device is not connected to network. To update, your sound bar needs to be connected to the Internet.] (Urządzenie nie ma połączenia z siecią. W celu aktualizacji trzeba podłączyć głośnik do Internetu.).
  1. Sprawdź, czy router i wszystkie urządzenia podłączone między głośnikiem w formie listwy a routerem są włączone.
  2. Sprawdź, czy do połączenia głośnika z routerem używany jest odpowiedni przewód (prosty lub krosowany).
  3. Sprawdź, czy wszystkie przewody między głośnikiem w formie listwy a routerem są prawidłowo podłączone.
  4. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.

  Jeśli przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania jest niemożliwe, należy skorzystać z pamięci USB z aktualizacją.

 • Po rozpoczęciu aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%], ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.

  W zależności od połączenia sieciowego aktualizacja za pośrednictwem Internetu może zająć dużo czasu (do 60 minut). Z tego powodu wyświetlany jest komunikat [Pobrano: xxxxxxKB/xxxxxKB i xx%], ale pasek postępu na wyświetlaczu nie zmienia się.
 • Podczas aktualizacji za pośrednictwem Internetu na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later.] (Niepotwierdzony status połączenia — brak połączenia z serwerem. Należy spróbować później.) i nie można zaktualizować oprogramowania układowego.
  • Sprawdź, czy podłączono przewód sieci LAN.
  • Sprawdź, czy głośnik w formie listwy ma własny adres IP w ustawieniach sieci. (Jeśli używasz serwera proxy, zamiast nazwy hosta serwera proxy wpisz w polu Serwer proxy adres IP używanego serwera proxy.)
  • Ponownie przeprowadź aktualizację.
 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włącz głośnik w formie listwy i ponownie spróbuj wykonać aktualizację.
 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  Jeśli głośnik w formie listwy jest podłączony do sieci bezprzewodowej, użyj połączenia przewodowego i ponownie spróbuj wykonać procedurę.
  Jeśli problem nadal występuje, szybkość przesyłania danych może być niska. W takim razie system należy zaktualizować za pomocą pamięci USB.
 • Na ekranie telewizora pojawia się komunikat [Already Updated] (Już zaktualizowano).
  W głośniku w formie listwy zainstalowana jest już najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji przez Internet. W przeciwnym razie należy użyć tej metody. Należy pobrać aktualizację do komputera, przesłać ją do pamięci USB, a następnie przesłać do głośnika HT-ZF9.

Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Przed rozpoczęciem pobierania pliku aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować urządzenie pamięci masowej USB.

Systemy operacyjne

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik Z9HT2-2_315.zip do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 198 MB (208 124 246 bajty).
Przenieś pliki aktualizacji do urządzenia pamięci masowej USB:
 1. Wyodrębnij plik aktualizacji z archiwum Z9HT2-2_315.zip.
  • System operacyjny Mac OS X®:
   1. Przejdź do miejsca, w którym znajduje się pobrany plik, i dwukrotnie kliknij plik Z9HT2-2_315.zip.
   2. Utworzony zostanie nowy plik o nazwie „F_Z9HT2.UPG”.
  • System operacyjny Microsoft® Windows® 10/8.1:
   1. Przejdź do katalogu z pobranym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Z9HT2-2_315.zip i wybierz polecenie „Wyodrębnij wszystkie”.
    Uwaga: Przeglądarka Internet Explorer® w systemach Windows® 8.1 i Windows® 10 domyślnie zapisuje pobrane pliki w folderze Pobrane. Aby odszukać folder Pobrane, kliknij kafelek „Pulpit” na ekranie startowym i odszukaj pobrany plik za pomocą programu Eksplorator Windows.
   2. W oknie „Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip)” kliknij przycisk „Wyodrębnij”.
   3. Utworzony zostanie nowy plik o nazwie „F_Z9HT2.UPG”.
 2. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
 3. Skopiuj plik F_Z9HT2.UPG do urządzenia pamięci masowej USB:
  • System operacyjny Mac OS X®:
   1. Przeciągnij i upuść plik F_Z9HT2.UPG do głównego katalogu urządzenia USB.
  • System operacyjny Windows:
    Przejdź do katalogu, w którym został utworzony plik, i kliknij plik F_Z9HT2.UPG prawym przyciskiem myszy.
   1. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie „Wyślij do”, po czym kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
   2. Plik F_Z9HT2.UPG zostanie skopiowany do urządzenia USB.
  Uwaga: Jeśli plik nie zostanie skopiowany do katalogu głównego urządzenia USB lub nazwa pliku zostanie zmieniona, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.
 4. Po skopiowaniu pliku F_Z9HT2.UPG wyjmij pamięć USB z komputera.
Prześlij aktualizację do głośnika HT-ZF9

Przygotuj cały sprzęt, po czym przenieś aktualizację do głośnika HT-ZF9.

Przygotuj urządzenie:
 1. Włącz telewizor i wybierz w nim wejście, do którego podłączony jest głośnik w formie listwy. (Jeżeli głośnik jest podłączony do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2).
 2. Włącz głośnik w formie listwy.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran główny.
 4. Włóż pamięć USB zawierającą plik F_Z9HT2.UPG.
Przenieś aktualizację:
 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z menu [Home] (głównego) opcje [Setup] → [Advanced Settings] → [Software Update] → [Network update] (Konfiguracja → Zaawansowane ustawienia → Aktualizacja oprogramowania → Aktualizacja USB) i naciśnij przycisk [Enter].
 2. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.315] (Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać zasilania. Bieżąca wersja xxx.xxx, nowa wersja 002.315). Używając pilota, wybierz opcję [OK]. Naciśnij przycisk [ENTER].
 3. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [Update Caution] (Ostrzeżenie o aktualizacji). Używając pilota, wybierz opcję [OK]. Naciśnij przycisk [ENTER].
 4. Rozpocznie się pobieranie danych wewnętrznego oprogramowania z pamięci USB do głośnika w formie listwy.
 5. Po pobraniu głośnik uruchomi się ponownie i rozpocznie się aktualizacja głównego urządzenia. Podczas aktualizacji głównego urządzenia na wyświetlaczu na panelu przednim widać wskazanie postępu [XX%].
 6. Po zakończeniu aktualizacji główne urządzenie automatycznie uruchamia się na nowo. Następnie, w razie potrzeby, rozpoczyna się aktualizacja subwoofera lub tylnych głośników.
 7. Kiedy aktualizacja dobiegnie końca, na telewizorze pojawia się komunikat o zakończeniu.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 2.315, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją oprogramowania układowego głośnika w formie listwy przy użyciu komputera i pamięci USB.

 • Na wyświetlaczu na panelu przednim na przemian pojawiają się komunikaty „UPDT” i „ERROR”.
  1. Wyłącz zestaw i odłącz przewód zasilający.
  2. Włącz zasilanie głośnika w formie listwy.
  3. Wykonaj procedurę aktualizacji za pomocą pamięci USB.

 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz głośnik w formie listwy i ponownie wykonaj procedurę „Aktualizacja z pamięci USB”.

 • Nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego Z9HT2-2_315.zip pobranego ze strony internetowej.
  Czy plik pobrano pomyślnie? Usuń plik i pobierz go ponownie.

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włącz głośnik w formie listwy.
  3. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.