Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HT-XF9000
UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem objawiający się w urządzeniach z systemem Apple® Mac OS® emisją przez Bluetooth® audio dźwięku przypominającego pisk lub dzwonienie
 • Poprawiono bezpieczeństwo funkcji Bluetooth
 • Poprawiono działanie łącza HDMI®

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono działanie łącza HDMI®
 • Rozwiązano problem dźwięku pojawiającego się przy wyłączaniu pewnych gier na konsolę PlayStation®4
 • Dodano obsługę funkcji eARC.
  Uwagi:
  • eARC to nowa funkcja wprowadzona w standardzie HDMI 2.1. Zapewnia ona obsługę najnowszych formatów audio, a nie tylko formatów obsługiwanych przez obecną funkcję zwrotnego kanału audio (ARC).
  • Funkcja eARC pozwala korzystać z materiałów z bezstratnym dźwiękiem obiektowym, jak Dolby Atmos®-Dolby TrueHD® i DTS:X®, lub wielokanałowym dźwiękiem LPCM, na których przesyłanie nie pozwala funkcja ARC.
 • Poprawa łączności z telewizorami innych producentów

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania głośnika HT-XF9000 do wersji 2.155

Wersja pliku

 • 2.155

Rozmiar pliku

 • 87.2 MB (91 496 041 bajtów)

Data wydania

 • 27-08-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Wewnętrzne oprogramowanie może już być zaktualizowane, zwłaszcza jeśli głośnik w formie listwy jest nowy. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 2.155 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.

Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy wybrane jest wejście sygnału z podłączonego głośnika w formie listwy. Przykładowo, jeśli głośnik w formie listwy podłączony jest do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.
 2. Włącz głośnik w formie listwy.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran główny.
 4. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu głównego opcje [Setup] → [Advanced Settings] (Konfiguracja → Zaawansowane ustawienia). Następnie naciśnij przycisk ENTER.
 5. Wskaż opcję [System Information] (Informacje o systemie) i naciśnij przycisk ENTER.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania układowego jest wyświetlany w następujący sposób:
  „Software Version 002.155” (początkowe dwa zera w numerze wersji można zignorować) — jeśli wersja ma numer 2.155 lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

Ważna informacja

 • Ze względu na ryzyko uszkodzenia głośnika HT-XF9000 należy uważnie przeczytać instrukcję.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać głośnika HT-XF9000 ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Podczas pobierania oprogramowania lub aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego. Grozi to awarią urządzenia.

Pobierz i zainstaluj

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Należy pobrać aktualizację do komputera, przesłać ją do pamięci USB, a następnie przesłać do głośnika HT-XF9000.

Przygotowanie do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania

Przed rozpoczęciem pobierania pliku z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania należy upewnić się, że w komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować pamięć flash USB.

Systemy operacyjne

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Mac OS X®

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik X9HT1-2_155.zip do komputera. Zapamiętaj miejsce zapisu pliku.
 3. Wyszukaj plik na dysku komputera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Upewnij się, że plik ma 87.2 MB (91 496 041 bajtów).
Przenieś pliki aktualizacji do urządzenia pamięci masowej USB:
 1. Wyodrębnij plik aktualizacji z archiwum X9HT1-2_155.zip.
  • Systemy operacyjne Mac OS X®:
   1. Przejdź do miejsca, w którym został zapisany plik, i dwukrotnie kliknij plik X9HT1-2_155.zip.
   2. Utworzony zostanie nowy plik o nazwie „F_X9HT1.UPG”.
  • Systemy operacyjne Microsoft® Windows® 10 / 8.1:
   1. Przejdź do katalogu z zapisanym plikiem, kliknij prawym przyciskiem myszy plik X9HT1-2_155.zip i wybierz polecenie „Wyodrębnij wszystkie”.
    Uwaga: Przeglądarka Internet Explorer® w systemach Windows® 8.1 i Windows® 10 domyślnie zapisuje pobrane pliki w folderze Pobrane. Aby odszukać folder Pobrane, kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i odszukaj pobrany plik za pomocą programu Eksplorator Windows.
   2. W oknie „Wyodrębnianie folderów skompresowanych (zip)” kliknij przycisk „Wyodrębnij”.
   3. Utworzony zostanie nowy plik o nazwie „F_X9HT1.UPG”.
 2. Podłącz zgodne urządzenie pamięci masowej USB do komputera.
 3. Skopiuj plik F_X9HT1.UPG do urządzenia pamięci masowej USB:
  • Systemy operacyjne Mac OS X®:
   1. Przeciągnij i upuść plik F_X9HT1.UPG do głównego katalogu urządzenia USB.
  • Systemy operacyjne Windows:
   Przejdź do katalogu, w którym został utworzony plik, i kliknij plik F_X9HT1.UPG prawym przyciskiem myszy.
   1. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie „Wyślij do”, po czym kliknij napęd odpowiadający urządzeniu USB (np. Dysk wymienny E:).
   2. Plik F_X9HT1.UPG zostanie skopiowany do urządzenia USB.
  Uwaga: Jeśli plik nie zostanie skopiowany do katalogu głównego urządzenia USB lub nazwa pliku zostanie zmieniona, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.
 4. Po skopiowaniu pliku F_X9HT1.UPG wyjmij pamięć USB z komputera.
Prześlij aktualizację do głośnika HT-XF9000

Przygotuj cały sprzęt, po czym prześlij aktualizację do głośnika HT-XF9000.

Przygotuj urządzenie:
 1. Włącz telewizor i sprawdź, czy wybrane jest wejście sygnału z podłączonego głośnika w formie listwy. (Jeżeli głośnik jest podłączony do gniazda HDMI 2, należy wybrać wejście HDMI 2.)
 2. Włącz głośnik w formie listwy.
 3. Naciśnij przycisk HOME na pilocie i zaczekaj, aż pojawi się ekran główny.
 4. Włóż pamięć USB zawierającą plik F_X9HT1.UPG.
Prześlij aktualizację:
 1. Używając przycisków ze strzałkami na pilocie, wybierz z ekranu [Home] (głównego) opcje [Setup] → [Advanced Settings] → [Software Update] (Konfiguracja → Zaawansowane ustawienia → Aktualizacja oprogramowania) i naciśnij przycisk [Enter].
 2. Na ekranie telewizora pojawi się komunikat [Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version xxx.xxx New version 002.155] (Aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać zasilania. Bieżąca wersja xxx.xxx, nowa wersja 002.155). Używając pilota, wybierz opcję OK. Naciśnij przycisk ENTER.
 3. Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat [Update Caution] (Ostrzeżenie o aktualizacji). Używając pilota, wybierz opcję [OK]. Naciśnij przycisk [ENTER].
 4. Rozpocznie się pobieranie wewnętrznego oprogramowania z pamięci USB do głośnika w formie listwy.
 5. Po pobraniu głośnik uruchomi się ponownie i rozpocznie się aktualizacja jednostki centralnej. O postępie aktualizacji jednostki centralnej informuje wskaźnik LED.
 6. Po zakończeniu aktualizacji głównego urządzenia głośnik w formie listwy automatycznie uruchamia się na nowo. W razie potrzeby rozpoczyna się wówczas aktualizacja subwoofera lub tylnych głośników.
 7. Aktualizacja jest zakończona, gdy na telewizorze pojawi się komunikat o zakończeniu.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer 2.155, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją oprogramowania układowego głośnika w formie listwy przy użyciu komputera i pamięci USB.

 • Na przemian migają diody „TV”, „BLUETOOTH”, „USB”, „HDMI” i „ANALOG”.
  Wystąpił błąd aktualizacji.
  1. Wyłącz zestaw i odłącz przewód zasilający.
  2. Na co najmniej 10 sekund odłącz przewód zasilający. Podłącz go na nowo i włącz zasilanie.
  3. Ponownie wykonaj procedurę „Aktualizacja z pamięci USB”.

 • Podczas aktualizacji wystąpiła przerwa w dostawie energii.
  Włącz głośnik w formie listwy i ponownie wykonaj procedurę „Aktualizacja z pamięci USB”.

 • Nie można rozpakować pliku aktualizacyjnego X9HT1-2_155.zip pobranego ze strony internetowej.
  Czy plik pobrano pomyślnie? Usuń plik i pobierz go ponownie.

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania się nie kończy, mimo że trwa już ponad 60 minut.
  1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka i podłącz ją ponownie po upływie kilku minut.
  2. Włącz głośnik w formie listwy.
  3. Ponownie wykonaj procedurę aktualizacji.