UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-7RM4, wersja 1.20 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-7RM4

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano obsługę adaptera mocowania typu A LA-EA5 (sprzedawanego oddzielnie) (dodano 03-09-2020)
  • Adapter mocowania typu A LA-EA5 obsługuje wszystkie obiektywy z mocowaniem typu A
  • W pełni obsługiwany jest system AF z wykrywaniem fazy w płaszczyźnie ogniskowej oraz funkcje AF i szybkiego wykonywania zdjęć seryjnych
  • Obsługa pokrywającego duży obszar systemu AF z wykrywaniem fazy w płaszczyźnie ogniskowej
  • Funkcje AF oparte na rozpoznawaniu obiektów, takie jak ustawianie ostrości na oko w czasie rzeczywistym Real-time Eye AF (człowiek lub zwierzę) i śledzenie w czasie rzeczywistym Real-time Tracking
  • Śledzenie AF/AE podczas zdjęć z szybkością do 11 kl./s
  Uwagi:
  • Obiektywy STF wymagają ręcznego nastawiania ostrości
  • Adaptery mocowania typu A nie współpracują z telekonwerterami
  • System AF nie działa podczas nagrywania filmów z użyciem adaptera mocowania typu A LA-EA5
  • Przy śledzeniu AE ustawienie przysłony jest dostosowywane do pierwszej klatki i blokowane, a regulacja ekspozycji odbywa się poprzez zmiany czasu otwarcia migawki i czułości ISO
  Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.
 • Poprawiono działanie autofokusa (AF) przy nagrywaniu filmów z użyciem obiektywu FE 12–24 mm F2.8 GM (SEL1224GM)
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Wprowadzono „Moje menu” umożliwiające wczytywanie i zapisywanie własnych ustawień aparatu
 • Dodano funkcję „External Flash Set” (Ustawienia zewnętrznej lampy błyskowej):
  Funkcja ta umożliwia zmienianie ustawień podłączonej lampy błyskowej (sprzedawanej oddzielnie) lub bezprzewodowego sterownika radiowego (sprzedawanego oddzielnie) bezpośrednio z aparatu.
  Kompatybilne modele lamp błyskowych
  • HVL-F60RM (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 2.00 lub nowszej)
  • HVL-F45RM (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 2.00 lub nowszej)
  Kompatybilny bezprzewodowy sterownik radiowy:
  • FA-WRC1M (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 3.00 lub nowszej)

  Dalszych informacji należy szukać w Przewodniku pomocniczym:

 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-7RM4, wersja 1.20 (Mac)

Wersja pliku

 • 1.20

Rozmiar pliku

 • 350.7 MB (350 744 636 bajtów)

Data wydania

 • 06-08-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 1.20, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu → Setup subpage [6] (Podstrona [6] konfiguracji) → Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

  Wersja oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS 10.13 – 10.15

  Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 11 – 12 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł "System Software Update Helper".

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania aparatu
  Całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wyglądPoziom naładowania akumulatora(zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora (NP-FZ100).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z aparatu kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 15 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji „About This System Software Updater” (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj jeszcze aparatu do komputera.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 2. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE7RM4V120.dmg].
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych obecnie w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_ILCE7RM4V120.dmg]. Nie podłączaj jeszcze aparatu.
  Uwaga: Jeśli aparat został już podłączony do komputera, odłącz go i dopiero wówczas przejdź do dalszej części procedury.
 3. Wyodrębniony zostanie plik [Update_ILCE7RM4V120].
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę [UpdateSetting Tool]. Narzędzie UpdateSetting Tool
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora.
  Podaj nazwę użytkownika i hasło

  Po wyświetleniu komunikatu systemowego pojawi się ekran ochrony i prywatności.
  • Jeśli przed wyświetleniem okna „Ochrona i prywatność” pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk [OK].
   Naciśnij przycisk OK
  • W oknie „Ochrona i prywatność” wyświetl kartę „Ogólne” i zezwól na odczyt oprogramowania systemowego „Sony Corporation”.
   Ekran Ochrona i prywatność
   Uwaga: Jeśli zatwierdzenie to zostało wykonane już wcześniej, ekran ochrony i prywatności nie pojawi się.
  • Jeśli po kliknięciu przycisku [Allow] (Zezwól) pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu macOS, wykonaj restart i od nowa zacznij procedurę aktualizacji.
  • Jeśli ekran „Ochrona i prywatność” nie zniknie, należy zamknąć okno.
  • Jeśli nie zniknie ani ekran „Ochrona i prywatność”, ani komunikat, zamknij je oba przyciskiem [OK].
   Ekran Rozszerzenie systemowe zablokowane

 6. Podłącz kamerę do komputera.
  • Pojawi się okno dialogowe połączenia USB.
   Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB
  • Podłącz aparat do komputera przy użyciu przewodu USB (dostarczonego). Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
   Uwaga: Jeśli przewód USB został podłączony, zanim pojawiło się okno dialogowe z poleceniem podłączenia przewodu USB, odłącz przewód USB i ponownie wykonaj procedurę, zaczynając od punktu „Krok 1. Uruchom narzędzie Updater”.
  • Kliknij przycisk [OK]. Jeśli pojawi się komunikat, zamknij go przyciskiem [OK].
   Naciśnij przycisk OK
   Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

 7. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
  System Software Updater
  Uwaga: Jeśli narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie uruchamia się, dwukrotnie kliknij plik [System Software Updater] w folderze [Update_ILCE7RM4V120] - [Resources].

 8. Włącz aparat.
 9. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego), wybierz w aparacie Menu → podstronę [4] menu Konfiguracja → USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa). Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz tryb Mass Storage.
  Konfiguracja[4] - Pamięć masowa

 10. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB. Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono aparatu do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.

  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera przewodem USB może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera.
  W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „Krok 1: Uruchom narzędzie Updater”.

 11. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver. 1.10” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego ma numer 1.20 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, a następnie włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.
  Numer wersji bieżącej i wersji po aktualizacji

  Aktualizacja jest zbędna.
  Aktualizacja jest zbędna.

 12. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.
  Pojawi się poniższy ekran.
  Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu
  Uwaga: W zależności od używanej wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona wczytywania.

 13. Rozpocznij aktualizację.
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
  Pasek postępu aktualizacji

 14. Zakończ aktualizację.
  Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu. Upewnij się, że aparat jest włączony, i zaczekaj na ponowne włączenie się ekranu LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.
  Kliknij Zakończ
  Uwaga: Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.
  Recovering data. Please wait...

Krok 2: sprawdź aktualną wersję oprogramowania systemowego aparatu.

 1. W aparacie wybierz kolejno Menu → podstronę 6 menu Setup (Konfiguracja) → Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Wersja zaktualizowanego oprogramowania systemowego

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.