Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ICD-TX800
UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, który powodował zablokowanie dyktafonu lub funkcji zdalnego sterowania po użyciu funkcji REC Remote w urządzeniu z systemem iOS 13

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania układowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:
UWAGA: Nie jest zapewniona obsługa przez systemy operacyjne inne niż wymienione poniżej.

Docelowe środowiska komputerowe

 • Windows 10
 • Windows 8.1

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • ICD-TX800_V101.exe

Wersja pliku

 • 1.01

Rozmiar pliku

 • 12,2 MB

Data wydania

 • 06-08-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Aktualizację należy wykonać, jeśli wewnętrzne oprogramowanie dyktafonu ICD-TX800 ma wersję niższą niż 1.01. Jeśli wersja 1.01 jest już zainstalowana, nie trzeba wykonać tej aktualizacji.

Jak sprawdzić model i wersję wewnętrznego oprogramowania

Model i wersję wewnętrznego oprogramowania można sprawdzić, wykonując poniższe czynności.

 • Naciśnij przycisk BACK/HOME na pilocie i trzymaj go dotąd, aż pojawi się główne menu (Home).
 • Wybierz kolejno opcje Settings → Common Settings → System Information (Ustawienia → Ustawienia wspólne → Informacje systemowe)

Sprawdź model i wersję wewnętrznego oprogramowania.

Pobieranie

Ważne uwagi

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Prosimy o wcześniejsze wykonanie na komputerze kopii zapasowej wszystkich danych z urządzenia, ponieważ aktualizacja może spowodować ich usunięcie. Nie możemy zagwarantować, że wykonanie tej aktualizacji nie spowoduje usunięcia lub uszkodzenia utworów bądź danych
 • Podczas aktualizacji w pamięci urządzenia musi pozostawać około 40 MB wolnego miejsca. Ilość wolnego miejsca można sprawdzić zgodnie z poniższym opisem
 • Aby pobrać program i zaktualizować wewnętrzne oprogramowanie, należy zalogować się do komputera jako „administrator” lub jako użytkownik z uprawnieniami administratora
 • Jeśli pojawi się okno [Kontrola konta użytkownika], sprawdź zawartość okna i kliknij [Tak]

Instalacja

Szczegóły

Procedura aktualizacji
 1. Uruchom ponownie dyktafon. (Przesuń przełącznik Hold/Power w stronę „Power” i przytrzymaj go w tym położeniu przez osiem sekund).
 2. Pobieranie programu aktualizującego rozpoczyna się po kliknięciu przycisku Download (Pobierz)
 3. Po zakończeniu pobierania podłącz dyktafon do komputera przez łącze USB
 4. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze
 5. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i postępuj zgodnie z wyświetlonym komunikatem
  UWAGI:
  • Podczas aktualizacji nie należy odłączać urządzenia od komputera
  • Podczas aktualizacji sterowanie połączeniem USB odbywa się automatycznie i nie pojawia się komunikat „Connecting USB” (Połączenie USB)
  • Na niektórych komputerach może pojawić się komunikat o odłączeniu urządzenia USB
 6. Kiedy pojawi się komunikat o zakończeniu aktualizacji, kliknij przycisk Zakończ.
Po aktualizacji

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].
Jeśli wyświetlana jest wersja „1.01”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.