Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • NW-WS623
 • NW-WS625
UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem, który powodował zablokowanie cyfrowego odtwarzacza muzyki po nawiązaniu połączenia Bluetooth z urządzeniem z systemem iOS 13

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem objawiający się w pewnych przypadkach komunikatem „No Data” (Brak danych) lub „Data Error” (Błąd w danych) i brakiem możliwości odtwarzania
 • Usunięto inne problemy

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji wewnętrznego oprogramowania jest zgodna z najczęściej używanymi wersjami systemu macOS:
UWAGA: Nie jest zapewniona obsługa przez systemy operacyjne inne niż wymienione poniżej.

 • macOS 10.13–10.15

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania serii NW-WS620 do wersji 1.02 (Mac)

Wersja pliku

 • Wersja 1.02

Rozmiar pliku

 • 47,6 MB (49 958 581 bajtów)

Data wydania

 • 06-08-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy pobranie jest konieczne? Ta aktualizacja nie jest potrzebna, jeżeli wewnętrzne oprogramowanie odtwarzacza Walkman zostało już zaktualizowane do wersji 1.02 przez funkcję automatycznej aktualizacji.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Podłącz Walkman do komputera przez łącze USB.*
 2. Używając komputera, sprawdź zawartość pliku „information.txt” znajdującego się w głównym folderze.
 3. Plik „information.txt” zawiera następujące informacje:
  • 01: Nazwa serii modelu
  • 02: Wersja oprogramowania systemowego
  Sprawdź numer modelu oraz wersję wewnętrznego oprogramowania.

Bezpośrednio po zaktualizowaniu oprogramowania plik „information.txt” zawiera informacje o poprzedniej wersji (sprzed aktualizacji). Aby uzyskać informacje o najnowszej wersji, należy wyjąć Walkman z uchwytu i włożyć go na nowo.

*Podłącz przewód USB (dostarczony) do uchwytu USB (dostarczonego). Następnie umieść odtwarzacz Walkman w uchwycie USB.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Prosimy o przesłanie wszystkich danych z urządzenia do komputera, ponieważ aktualizacja może spowodować ich usunięcie.
  Nie możemy zagwarantować, że wykonanie tej aktualizacji nie spowoduje usunięcia lub uszkodzenia utworów bądź danych.
 • Podczas aktualizacji w pamięci urządzenia musi pozostawać około 80 MB wolnego miejsca. Prosimy o sprawdzenie, czy ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.
 • Jeśli w wewnętrznej pamięci flash nie ma wystarczającej ilości miejsca, prześlij niepotrzebne dane do komputera, aby zwolnić miejsce.
 • Instalację tego pliku może wykonać tylko użytkownik zalogowany jako administrator komputera lub użytkownik z uprawnieniami administratora.

Pobierz i zainstaluj

Uwaga: Wewnętrzne oprogramowania serii NW-WS620 można zaktualizować tylko przy użyciu komputera.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik do komputera.
 3. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz Walkman do komputera przez łącze USB.
 4. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych w komputerze.
 5. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i wykonuj instrukcje z ekranu.
  Uwaga:
  Podczas aktualizacji oprogramowania systemowego należy przestrzegać poniższych zaleceń.
  • Nie odłączaj przewodu USB od komputera lub uchwytu USB.
  • Nie wyjmuj odtwarzacza Walkman z uchwytu USB.
  Uwaga dla użytkowników systemu macOS 10.15:
  Przy pierwszym uruchomieniu narzędzia aktualizującego w komputerze z systemem macOS 10.15 pojawia się okno dialogowe [„Software Update Tool” chce uzyskać dostęp do plików na woluminie wymiennym.]. Jeśli klikniesz przycisk [OK], rozpocznie się aktualizacja. Jeśli klikniesz przycisk [Nie zezwalaj], pojawi się komunikat o błędzie, a aktualizacja nie zostanie wykonana.
 6. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk [Zakończ].

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].
Jeśli wyświetlana jest wersja „1.02”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.