Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SRS-XB23
 • SRS-XB33
 • SRS-XB43

UWAGA: ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Obsługa tworzenia grup „Party Connect” i par stereo w aplikacji „Sony | Music Center”
 • Obsługa funkcji Google Fast Pair urządzeń z systemem Android
 • Wyświetlanie stanu akumulatora w głośniku na urządzeniu z systemem Android/iOS

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Rozwiązano problem objawiający się tym, że po odłączeniu przewodu USB Type-C nie gasł wskaźnik CHARGE, co powodowało zużycie akumulatora

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji „Sony | Music Center”.
 • Głośniki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update 3700 for SRS-XB23/SRS-XB33/SRS-XB43

Wersja pliku

 • 3700

Data wydania

 • 16-07-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli wyświetlana jest wersja „3500” lub niższa, zdecydowanie zalecamy aktualizację wewnętrznego oprogramowania.
W razie wątpliwości obecną wersję wewnętrznego oprogramowania można z łatwością sprawdzić w następujący sposób:

 1. Włącz głośnik.
 2. Uruchom aplikację „Sony | Music Center”.
 3. Połącz głośnik z aplikacją „Sony | Music Center”.
 4. Wybierz opcję „Settings” (Ustawienia).
 5. Wybierz opcję „System”.
 6. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania (liczbę w czerwonym polu).

Ważna informacja

 • NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
  • w pociągu lub w innym miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
  • w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i głośniki) są całkowicie naładowane.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci energetycznej przez zasilacz sieciowy USB (SRS-XB23/SRS-XB33) lub zasilacz sieciowy (SRS-XB43).
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android/iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 3 minut.
  Plik ma wielkość około 1,5 MB (SRS-XB23) / około 1,6 MB (SRS-XB33/SRS-XB43).
  W przypadku urządzeń z systemem iOS proces aktualizacji trwa około 10 minut.
  Plik ma wielkość około 1,5 MB (SRS-XB23) / około 1,6 MB (SRS-XB33/SRS-XB43).
 • W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android/iOS proces może się wydłużyć.
 • Aby zaktualizować głośniki, należy wykonać poniższą procedurę:
  • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
  • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do głośników.
  • Wykonaj aktualizację głośników.

Pobierz i zainstaluj

Aby zaktualizować głośniki, należy wykonać poniższą procedurę:

 1. Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 2. Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do głośników.
 3. Wykonaj aktualizację głośników.

Krok 1: instalacja aktualizacji

 1. Podłącz urządzenie do gniazdka sieci energetycznej.
  • [SRS-XB23/SRS-XB33]
   Aby połączyć port DC IN 5V urządzenia z gniazdkiem sieci energetycznej, użyj zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu USB Type-C.
  • [SRS-XB43]
   Aby połączyć port DC IN 5V głośnika z gniazdkiem sieci energetycznej, użyj dostarczonego zasilacza sieciowego.
   UWAGA: aktualizacji oprogramowania nie można wykonać, gdy urządzenie jest zasilane tylko z akumulatora.
 2. Włącz głośnik.
 3. Uruchom aplikację „Sony | Music Center”.
 4. Połącz głośnik z aplikacją „Sony | Music Center”.
 5. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran.
 6. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat „Update the software of the speaker.” (Zaktualizuj oprogramowanie głośnika). Można wówczas nacisnąć przycisk „More info” (Więcej informacji).
 7. Upewnij się, że wyświetlana jest informacja „Version 3700”. Naciśnij przycisk „OK”, aby rozpocząć aktualizację.
 8. Rozpocznie się pobieranie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
 9. Rozpocznie się przesyłanie, a po jego zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.
  UWAGA: podczas pobierania aktualizacji, przesyłania danych lub aktualizacji nie należy wyłączać głośników. Grozi to utratą możliwości używania głośników. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk „OK”.
 10. Jeśli nie pojawi się następny ekran, sprawdź, czy wersja została zaktualizowana, wykonując następną czynność.
 11. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania głośnik automatycznie się wyłączy.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].
Jeśli wyświetlana jest wersja „3700”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie przy aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk „OK”.
 2. Wyłącz głośnik, po czym włącz go na nowo.
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację „Sony | Music Center” i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 3700, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Sprawdzenie wersji umożliwia opcja „Version” w ustawieniach aplikacji „Sony | Music Center”. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania” na tej stronie.