Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-A106HN
 • NW-ZX507

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Aktualizacja zabezpieczeń (zabezpieczenia menu Ustawienia będą miały poziom z kwietnia 2020 r.)
 • Dodano obsługę strumieniowej transmisji w wysokiej rozdzielczości
 • W aplikacji Odtwarzacz muzyki dodano funkcję „Zakładki”
 • W aplikacji Odtwarzacz muzyki dodano funkcję „Wyszukiwanie słów kluczowych”
 • Rozwiązano problem spowolnionego odtwarzania pewnych nagrań w formacie M4A
 • Wprowadzono ogólne ulepszenia funkcjonalne
UWAGA:
 • Warunkiem zwiększenia stabilności połączenia jest aktualizacja do najnowszej wersji zarówno programu Music Center for PC, jak i wewnętrznego oprogramowania odtwarzacza Walkman. Jeśli oprogramowanie zostanie zaktualizowane tylko w jednym z urządzeń, może się zdarzyć, że odtwarzacz Walkman nie będzie łączył się z programem Music Center for PC.
 • Jeśli w odtwarzaczu Walkman nastawiona jest niewłaściwa data i godzina, może nie pojawić się powiadomienie o aktualizacji. Sprawdź, czy nastawiona jest właściwa data i godzina. W razie potrzeby ręcznie nastaw datę i godzinę.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Aktualizacja zabezpieczeń (zabezpieczenia menuUstawienia będą miały poziom z lutego 2020 r.)
 • W celu wydłużenia czasu pracy na baterii dodano funkcję Automatyczne wyłączanie
 • Rozwiązano problem, który występował niekiedy bezpośrednio po włożeniu karty SD i powodował wyświetlenie komunikatu o uszkodzeniu karty
 • Poprawiono ogólne działanie
 • Zwiększono stabilność połączenia z oprogramowaniem Music Center for PC
 • Zapewnia aktualizację zabezpieczeń
 • Rozwiązano problem pojawiania się na głównym ekranie czarnych punktów lub linii
 • Rozwiązano problem nieprawidłowego wyświetlania obrazów na panelu szybkiego wyboru ustawień
 • Rozwiązano problem, z którego powodu czasami nie włączała się sieć Wi-Fi
 • Wprowadzono ogólne ulepszenia funkcjonalne

Informacja o pliku

Wersja pliku

 • Wersja 2.00.05

Data wydania

 • 28-05-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli oprogramowanie odtwarzacza Walkman jest już zaktualizowane do wersji 2.00.05, nie ma potrzeby wykonywania aktualizacji.

 1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 2. Dotknij opcji [Ustawienia] – [System] – [O urządzeniu]
 3. W polach [Model i sprzęt] oraz [Numer kompilacji] pojawi się nazwa modelu i wersja oprogramowania.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Podczas aktualizacji urządzenie musi być połączone z siecią.
 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • Prosimy o przesłanie wszystkich danych z urządzenia do komputera, ponieważ aktualizacja może spowodować ich usunięcie.
 • Nie możemy zagwarantować, że wykonanie tej aktualizacji nie spowoduje usunięcia lub uszkodzenia utworów bądź danych.
 • Podczas aktualizacji w pamięci urządzenia musi pozostawać około 2 GB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.
 • Jeśli w wewnętrznej pamięci flash nie ma wystarczającej ilości miejsca, prześlij niepotrzebne dane do komputera, aby zwolnić miejsce.
 • Upewnij się, że Walkman jest podłączony do zasilania, a poziom naładowania akumulatora przekracza 60%.
 • Instalację tego pliku może wykonać tylko użytkownik zalogowany jako administrator komputera lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
 • Koszty połączenia pokrywa użytkownik.

Ważna informacja

Dla użytkowników programu Music Center for PC

 • Aby zwiększyć stabilność połączenia, trzeba zaktualizować zarówno program Music Center for PC, jak i oprogramowanie odtwarzacza Walkman.
 • Jeśli oprogramowanie zostanie zaktualizowane tylko w jednym z urządzeń, może się zdarzyć, że odtwarzacz Walkman nie będzie łączył się z programem Music Center for PC.

Jeśli w odtwarzaczu Walkman nastawiona jest niewłaściwa data i godzina, może nie pojawić się powiadomienie o aktualizacji. Prosimy o zweryfikowanie daty i godziny, a w razie potrzeby o jej ręczne ustawienie.

Jak ustawić datę i godzinę

 1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 2. Dotknij ikony [Zegar]. Pojawi się wskazanie daty i godziny.
  • Jeśli data i godzina są prawidłowe, na odtwarzaczu Walkman pojawi się powiadomienie o aktualizacji. W przeciwnym razie nastaw datę i godzinę, wykonując poniższą procedurę.
 3. Wróć do ekranu głównego, dotykając przycisku „” (głównego ekranu nawigacji) u dołu ekranu.
 4. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 5. Kolejno dotknij poniższych opcji w menu.
  [Ustawienia] – [System] – [Data i godzina]
 6. Jeśli włączona jest funkcja [Automatyczna data i godzina], dotknij opcji [Automatyczna data i godzina]. W grupie [Automatyczna data i godzina] pojawią się wówczas opcje [Ustaw datę] i [Ustaw godzinę].
 7. Jeśli data jest niewłaściwa, dotknij opcji [Ustaw datę], aby nastawić właściwą datę. Dotknij [OK], aby powrócić na ekran [Data i godzina].
 8. Jeśli godzina jest niewłaściwa, dotknij opcji [Ustaw godzinę], aby nastawić właściwą godzinę. Dotknij [OK], aby powrócić na ekran [Data i godzina].
 9. Dotknij opcji [Automatyczna data i godzina], aby włączyć tę funkcję.

Pobierz i zainstaluj

Aktualizację można wykonać w jeden z poniższych sposobów.

 • Aktualizowanie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodową)
 • Aktualizowanie przy użyciu programu Music Center for PC

Krok 1: Instalacja aktualizacji

(1)Aktualizowanie przez Wi-Fi (sieć bezprzewodową).

Najnowsze oprogramowanie można pobrać i zaktualizować, podłączając odtwarzacz Walkman do Internetu przez Wi-Fi.
Kiedy zostanie wydane nowe oprogramowanie, a Walkman jest podłączony do sieci Wi-Fi, pojawi się powiadomienie o aktualizacji.

 1. Podłącz odtwarzacz Walkman do źródła zasilania.
 2. Włącz funkcję Wi-Fi w odtwarzaczu Walkman i połącz go z Internetem.
 3. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
 4. Dotknij opcji [Ustawienia] – [System] – [Zaawansowane] – [Aktualizacje systemu].
 5. Starannie zapoznaj się z komunikatem, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga:
Przy próbie aktualizacji oprogramowania może pojawić się żądanie zezwolenia na dostęp do pamięci masowej. W takim przypadku zezwól na dostęp do pamięci masowej.

(2)Aktualizowanie przy użyciu programu Music Center for PC

„Music Center for PC” to program komputerowy, którego można używać do zarządzania treściami w odtwarzaczu Walkman.
Uruchamiany program „Music Center for PC” łączy się przez Internet z serwerem aktualizacji w celu sprawdzenia, czy są dostępne aktualizacje odtwarzacza Walkman.

 1. Wyłącz funkcję Wi-Fi, aby odłączyć odtwarzacz Walkman od Internetu.
 2. Uruchom na komputerze program „Music Center for PC”.
 3. Podłącz Walkman do komputera
 4. Na ekranie odtwarzacza Walkman pojawi się okno „Użyj USB do tych działań:”. W oknie „Użyj USB do tych działań:” dotknij opcji „Przesyłanie plików”, po czym dotknij opcji „OK”.
 5. Na ekranie komputera pojawi się powiadomienie o aktualizacji. Starannie zapoznaj się z komunikatem, po czym postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga:
W razie potrzeby włącz funkcję Wi-Fi w odtwarzaczu Walkman, aby podłączyć go do Internetu.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj poniższe czynności.

 1. Przesuń palcem w górę głównego ekranu odtwarzacza Walkman.
 2. Dotknij opcji [Ustawienia] – [System] – [O urządzeniu]. W polu [Numer kompilacji] pojawi się wersja oprogramowania.
 3. Jeśli [Numer kompilacji] wskazuje „2.00.05”, aktualizacja przebiegła pomyślnie.