Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:

 • KD-75XG9505
 • KD-65XG9505
 • KD-55XG9505
 • KD-75XG8505
 • KD-65XG8505
 • KD-65XG8577
 • KD-55XG8577
 • KD-55XG8505
 • KD-98ZG9
 • KD-85XG9505
 • KD-85ZG9
 • KD-55AG9
 • KD-65AG9
 • KD-77AG9
 • KD-85XG8596
 • KD-55XG8588
 • KD-55XG8599
 • KD-55XG8596
 • KD-65XG8588
 • KD-65XG8599
 • KD-65XG8596
 • KD-75XG8588
 • KD-75XG8599
 • KD-75XG8596
 • KD-75XG8796
 • KD-65XG8796
 • KD-55XG8796

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Zwiększenie poziomu zgodności z technologią AirPlay 2
 • Wyeliminowano rzadkie sytuacje, w których nie rozpoczynało się odtwarzanie filmów z serwisu YouTube

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

Po aktualizacji systemu Android™ do wersji 9 (Pie) nastąpią opisane poniżej zmiany w cechach, menu i interfejsach:

 • Obsługa technologii Apple AirPlay / HomeKit*
 • Obsługa systemu Dolby Atmos przez głośniki wbudowane w telewizor
 • Przeorganizowane menu Szybkie ustawienia i zoptymalizowane menu Ustawienia
 • Obsługa dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej pilotem od telewizora (uwaga: dotyczy tylko Francji, Polski, Włoch i Hiszpanii)
 • Dodano menu Uruchom ponownie
  • Menu Uruchom ponownie pojawia się na ekranie telewizora po naciśnięciu i przytrzymaniu na kilka sekund przycisku zasilania na pilocie.
 • Obecnie można dostosowywać menu wejść
 • Podczas wyświetlania programu telewizyjnego pojawia się małe okienko pozwalające na dalsze oglądanie telewizji
 • Dioda podświetlenia LED pokazuje, kiedy wbudowany mikrofon wykrywa frazę „Ok Google” — zarówno podczas pracy telewizora, jak i w trybie czuwania
  • (z wyjątkiem XG85/XG87)
 • Dodano „Tryb przekazywania”
  • Tryb przekazywania umożliwia przekazywanie skompresowanego dźwięku do zestawów muzycznych i soundbarów.
 • Opcja „Preferowany satelita” wyświetla nazwy operatorów
 • Aktualizacja wprowadza również następujące ulepszenia i rozwiązania:
 • Poprawiono wrażenia przy korzystaniu z Asystenta Google.
 • Poprawiono wydajność i stabilność pracy telewizora
 • Rozwiązano problem z odtwarzaniem materiałów 4K (UHD) z serwisu Netflix lub materiałów Dolby Vision przez podłączone słuchawki Bluetooth A2DP
 • Rozwiązano problemy z dźwiękiem przy odtwarzaniu określonych formatów przez ARC; poprawiono ogólną zgodność z pewnymi urządzeniami ARC
 • UWAGA: Dalsze informacje o funkcjach i udoskonaleniach można znaleźć pod następującym adresem:

*iPhone, iPad, Mac, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w telewizorach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Samouczek wideo: jak zaktualizować telewizor

Sprawdź wersję oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości z łatwością sprawdzisz obecną wersję oprogramowania, wykonując poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Na ekranie, pod nazwą modelu, pojawi się numer wersji oprogramowania.
  • Model: KD- / KE- / XBR-xxxxxxxx
  • Wersja oprogramowania: PKG-xxxxxxxx

Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG6.3626.xxxx”, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, a aktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji” (łatwe)
  UWAGA:telewizor może wyświetlać informację, że oprogramowanie jest aktualne, podczas gdy w rzeczywistości dostępna jest nowsza wersja. Aktualizacje z użyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” są rozciągnięte w czasie, zatem ich udostępnienie może być opóźnione. Spróbuj ponownie później. Jeśli chcesz od razu zainstalować aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcją pobierania i instalacji oprogramowania z użyciem pamięci USB.
 • Użycie pamięci USB
Użycie funkcji „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji” (łatwe):
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji”. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji” w sposób opisany poniżej, powiadomienia o potrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.
 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Aktualizacja oprogramowania systemowego].
 3. Wybierz opcję [Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji].

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana w tygodniach po jej wydaniu i stopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA:Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku”, „Pobieranie” i „Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z pamięci USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.

Użycie pamięci USB:

Oprogramowanie można też zainstalować przy użyciu pamięci USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub jeśli nie chcesz czekać na aktualizację poprzez funkcję „Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji”, spróbuj pobrać aktualizację i zainstalować ją z pamięci USB, zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • pamięć USB
  * Aktualizację telewizora można wykonać z pamięci USB zawierającej także inne pliki.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wbudowanego oprogramowania telewizora do wersji 6.3626

Nazwa pliku .zip

 • sony_atvotafull_2018_1603626100_eua_auth.zip

Wersja pliku

 • 6.3626

Rozmiar pliku

 • 1 316 529 842 bajty

Data wydania

 • 13-05-2020

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora lub odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie (dotyczy tylko modeli z funkcją nagrywania na dysk twardy USB).

Jak pobrać moduł aktualizacji:

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać w pamięci USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_atvotafull_2018_1603626100_eua_auth.zip” ma rozmiar „1 316 529 842” bajty(-ów).
   UWAGA: W przypadku komputera z Windows w oknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, a nie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  UWAGA: Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się plik „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip”.
 4. Podłącz pamięć USB do komputera.
 5. Skopiuj lub przeciągnij i upuść plik „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip” do głównego katalogu urządzenia USB.
  UWAGA: „główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz pamięć USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji w telewizorze. Proces ten może potrwać do 10 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz pamięć USB z plikiem „sony_dtv0FA70A0BA0AB_00004100_16036261000521.zip” do portu USB telewizora.
  UWAGA: jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Kiedy telewizor wykryje pamięć USB, na ekranie będą się pojawiać różne komunikaty. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  UWAGA: jeśli komunikaty nie pojawiają się automatycznie, należy spróbować wyłączyć telewizor pilotem i z powrotem go włączyć.
 5. Po zakończeniu kopiowania pliku z pamięci USB rozpocznie się proces aktualizacji. Wskaźnik POWER telewizora zacznie migać na biało i wyświetlany będzie ekran postępu aktualizacji.
 6. Po kilku minutach telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji.
  UWAGA! Podczas instalacji oprogramowania nie należy:
  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora
  • Odłączać telewizora od zasilania
 7. Po zakończeniu aktualizacji telewizor automatycznie uruchomi się na nowo.
 8. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG6.3626.xxxx”, aktualizacja przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer inny niż „PKG6.3626.xxxx”, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.
 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  Tak. W trakcie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie i jest to normalne. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 2. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

UWAGA: jeśli próbujesz zaktualizować oprogramowanie przy użyciu pamięci USB, przeprowadzić poniższe kontrole.
 • Sprawdź, czy pamięć USB działa poprawnie.
 • Pamięć musi być sformatowana w systemie plików FAT16, FAT32, exFAT lub NTFS.
 • Aktualizacja może się nie udać, nawet jeśli używana pamięć USB spełnia powyższe warunki. Zależy to od rozmiaru i struktury katalogów i innych plików w pamięci. W razie niepowodzenia aktualizacji usuń inne pliki i ponów próbę, gdy pamięć USB będzie zawierała tylko plik z aktualizacją. Jeśli aktualizacja nadal będzie niemożliwa, sformatuj pamięć USB z użyciem systemu plików FAT32 i ponów próbę.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.