Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • FA-WRC1M

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Zwiększenie stabilności emisji światła

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Udostępnienie funkcji „External Flash Set” (Ustawienia zewnętrznej lampy błyskowej) we współpracujących aparatach z wymiennymi obiektywami
  Uwaga: Funkcja ta działa, gdy bezprzewodowy sterownik radiowy jest zainstalowany bezpośrednio na aparacie. Nie można jej użyć przy zdjęciach z lampą zdalną podłączoną przewodem.
  Obejrzyj film instruktażowy o funkcji „External Flash Set” (Ustawienia zewnętrznej lampy błyskowej).
  Kompatybilne modele aparatów:
  • ILCE-7RM4 (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 1.10 lub nowszej)
  • ILCE-7RM3 (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 3.10 lub nowszej)
  • ILCE-7M3 (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 3.10 lub nowszej)
 • Dostępna jest funkcja TTL LEVEL MEMORY (pamięć poziomu TTL)
  (Automatycznie zmierzony poziom mocy błysku jest ustawiany jako poziom mocy, gdy lampa pracuje w trybie MANUAL.)

  Dalszych informacji należy szukać w „Przewodniku pomocniczym” dostępnym w sekcji „Instrukcje” na stronie z opisem produktu.
  Produkt, którego dotyczy informacja: HVL-F60RM (stan na 22 maja 2018 r.)

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu FA-WRC1M, wersja 3.01 (Mac)

Wersja pliku

 • 3.01

Rozmiar pliku

 • 1.50 MB (1 501 333 bajtów)

Data wydania

 • 21-04-2020

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 3.01, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. Wybierz w urządzeniu opcje [Menu] → [2] → [VERSION] → [CMD].
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.


Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS 10.13 - 10.15, 11

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Miejsce na dysku twardym: co najmniej 600 MB
 • Wolna pamięć RAM: 512 MB lub więcej

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania urządzenia
  • Dwie nowe baterie alkaliczne LR6 (AA)
  • Dwa całkowicie naładowane akumulatory niklowo-wodorkowe (Ni-MH) R6 (AA)
  • Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy wskaźnik zapasu energii pokazuje wystarczający poziom.
   Zalecamy użycie nowych baterii lub całkowicie naładowanych akumulatorów.
 • Użyj przewodu USB lub przewodu podłączonego do kamery.
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Użyj dwóch nowych baterii alkalicznych LR6 (AA) lub dwóch całkowicie naładowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych (Ni-MH) R6 (AA).
 • Nie wyjmuj akumulatora w trakcie aktualizacji; w przeciwnym razie urządzenie może się nagle wyłączyć z powodu odcięcia zasilania i stać się niezdatne do użytku.
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Upewnij się, że odłączone są wszystkie urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_FAWRC1MV301.dmg].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych obecnie w komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_FAWRC1MV301.dmg]. Nie podłączaj jeszcze urządzenia.
 3. Wyodrębniony zostanie plik [Update_FAWRC1MV301].
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę.
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora.

 6. Zostanie uruchomione narzędzie do aktualizacji oprogramowania systemowego.

 7. Włącz urządzenie.
 8. Użyj przewodu USB lub przewodu podłączonego do kamery. Następnie połącz komputer z urządzeniem. Po podłączeniu przewodu USB wyłączy się wyświetlacz LCD urządzenia.

  Uwaga:Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the device for this update” (Nie znaleziono urządzenia do aktualizacji). W takim przypadku wykonaj następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.
  Uwaga:W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać urządzenia ani odłączać przewodu USB.

 9. Sprawdź stan wyświetlacza LCD urządzenia i kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.

  Upewnij się, że w polu [Current version] (Bieżąca wersja) wyświetlane jest wskazanie „3.00” lub niższe, po czym kliknij przycisk [Next] (Dalej).


  Uwaga:Jeśli pojawi się komunikat „The update is not required.” (Aktualizacja jest zbędna), zakończ połączenie USB i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). Wyłącz urządzenie i ponownie wyjmij z niego baterię lub akumulator.

 10. Nastąpi automatyczne zresetowanie urządzenia.
  Pojawi się poniższy ekran.

  Uwaga:w niektórych wersjach systemu operacyjnego ikona ładowania może nie być wyświetlana.

 11. Rozpocznij aktualizację.
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (trwającej około 12 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga:W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać urządzenia ani odłączać przewodu USB.

 12. Kończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji pojawi się poniższy ekran. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie, co może potrwać kilka minut.
  Kiedy pojawi się odpowiedni ekran, naciśnij przycisk [Finish] (Zakończ) i odłącz przewód USB. Wyłącz urządzenie i włącz je na nowo.

  Jeśli na ekranie komputera pojawi się komunikat o niepowodzeniu aktualizacji, odłącz przewód USB, wyłącz urządzenie i ponów próbę, zaczynając od czynności 1.

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 3.01.

 1. Wybierz w urządzeniu opcje [Menu] → [2] → [VERSION] → [CMD].
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.