UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-7RM3, wersja 3.10 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-7RM3

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Dodano funkcję „External Flash Set”:
  Funkcja ta umożliwia zmienianie ustawień podłączonej lampy błyskowej (sprzedawanej oddzielnie) lub bezprzewodowego sterownika radiowego (sprzedawanego oddzielnie) bezpośrednio z aparatu.

  Kompatybilne modele lamp błyskowych

  • HVL-F60RM (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 2.00 lub nowszej)
  • HVL-F45RM (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 2.00 lub nowszej)

  Kompatybilny bezprzewodowy sterownik radiowy

  • FA-WRC1M (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 3.00 lub nowszej)

  Dalszych informacji należy szukać w Przewodniku pomocniczym:

 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia

Wersja 3.01 (16-05-2019)
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.
Wersja 3.00 (11-04-2019)
 • Dodano funkcję Eye AF w czasie rzeczywistym dla zwierząt [1]
 • Umożliwiono użycie funkcji „AF priorytet oczu” (Eye AF) w czasie rzeczywistym przez wciśnięcie do połowy spustu migawki lub naciśnięcie przycisku AF-ON
 • Dodano funkcję nagrywania interwałowego
 • Umożliwiono obsługę pilotem bezprzewodowym RMT-P1BT
 • Inne poprawki:
  • Opcję [MENU] można przypisać do przycisku własnego
  • Obsługa karty [MENU] przyciskiem Fn
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

 • [1]
 • Nie jest możliwe równoczesne wykrywanie oczu ludzi i zwierząt.
 • Efektywność wykrywania oczu zależy od panujących warunków, rodzaju zwierzęcia i jego sposobu poruszania się.
Wersja 2.10 (18-12-2018)
 • Wprowadzono następujące ulepszenia:
  • W rzadkich przypadkach aparat przestaje działać (zawiesza się) w czasie zapisu danych RAW na wielokrotnie używaną kartę SD.
   Uwagi:
   • Może to również skutkować nieprawidłowościami w plikach służących do zarządzania obrazami, a w rezultacie uniemożliwić wyświetlanie obrazów na aparacie.
   • Nie ulegają natomiast uszkodzeniu i nie są usuwane żadne dane z karty pamięci — z wyjątkiem danych zapisywanych w chwili, gdy aparat przestał działać.
  • Aparat może przestać działać także po wykonaniu zdjęcia z użyciem funkcji „Auto podgląd”.
 • Rozwiązano problem powodowany przez określoną kartę pamięci innego producenta, która nie była rozpoznawana przez aparaty Sony
Wersja 2.00 (10-10-2018)
  Obsługa obiektywów SEL400F28GM i SEL24F14GM:
  • Optymalizacja działania optycznego stabilizatora obrazu i obsługa nowego trybu stabilizacji obrazu w obiektywie (tryb 3) (tylko SEL400F28GM)
  • Dodanie do menu opcji Function Ring(Lens) (Pierścień funkcji (Obiektyw))
   Uwaga: Do pierścienia funkcji obiektywu SEL400F28GM można przypisać ustawienie Power Focus (Elektryczna regulacja ostrości) lub APS-C S35/Full Frame Sel. (Wybór APS-C S35/Pełna klatka).
  • Dodanie do menu opcji [Napęd przy. w tr. AF]
   *Kiedy wybrane jest ustawienie [Silent priority] (Priorytet ciszy), napęd przysłony w obiektywie SEL400F28GM i SEL24F14GM pracuje ciszej. Ułatwia to fotografowanie w warunkach, w których odgłosy pracy aparatu muszą być ograniczone do minimum.
   Uwaga: wybór trybu [Silent priority] (Priorytet ciszy) może spowolnić automatyczne ustawianie ostrości.
  Nowe funkcje:
  • Opcję [Czułość śledz. AF] można przypisać do przycisku własnego
  • Przy korzystaniu z adaptera mocowania LA-EA3 obsługiwane są wszystkie obszary ostrości
   Uwaga: Dodane opcje Focus Area (Obszar ostrości): Zone (Strefa), Expand Flexible Spot (Roz. elast. punktowy) i Lock-on AF (AF z podąż.).
   Podczas wykonywania zdjęć w trybie Ciche fotografow. można używać bracketingu, o ile opcja [File Format] (Format pliku) jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG], a opcja [RAW File Type] (Typ pliku RAW) na [Uncompressed] (Bez kompresji).
  Inne poprawki:
  • Poprawa działania i ogólnej stabilności pracy aparatu
  • Lepsza reprodukcja przejść tonalnych w obrazach RAW
   Uwaga: Aby skorzystać z ulepszeń w przetwarzaniu plików RAW, trzeba zaktualizować oprogramowanie Imaging Edge.
  • Poprawiła się stabilność ekspozycji podczas zdjęć z lampą błyskową w miejscach, w których znajdują się migające źródła światła
  • Poprawa zarządzania grupami zdjęć wykonanych w jednej serii
   Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.
Wersja 1.10 (08-05-2018)
 • Dostępne jest nowe ustawienie interwału przy fotografowaniu w trybie zdjęć wielokrotnych z przesunięciem piksela (Zdj. wiel. z prz. piks.): Do menu dodano opcję [Włącz: Częstość nagrań 0,5 s].
  *Jeśli aparat jest podłączony do komputera, należy użyć najnowszej wersji (1.2 lub nowszej) oprogramowania Imaging Edge.
  *Kiedy używany jest obiektyw z mocowaniem typu A i adapter mocowania (LA-EA1 / LA-EA2 / LA-EA3 / LA-EA4), odstępy między zdjęciami mogą ulec nieznacznemu zwiększeniu.
 • Podczas wykonywania zdjęć RAW bez kompresji w trybie Ciche fotografow. można obecnie używać bracketingu.
 • Poprawiono poziom wyświetlania zarysów podczas zdjęć z użyciem krzywej S-Log.
 • Poprawiono działanie funkcji AF priorytet oczu, która przy pewnej kombinacji warunków działała nieprawidłowo.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego ustawienie [Jasność wizjera] nie było prawidłowo uwzględniane w trybie [Ręczny].
Wersja 1.01 (11-12-2017)
 • Wyeliminowano przypadki niewłaściwego działania funkcji „Ustaw nazwę pliku”.
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-7RM3, wersja 3.10 (Mac)

Wersja pliku

 • 3.10

Rozmiar pliku

 • 305.2 MB (305 197 215 bajtów)

Data wydania

 • 17-12-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 3.10, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu → Setup subpage [7] (Podstrona [7] konfiguracji) → Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

  Wersja oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS 10.13 – 10.15

  Uwaga:
  W przypadku systemu macOS 11 – 12 przed aktualizacją oprogramowania należy zainstalować moduł "System Software Update Helper".

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania aparatu
  Całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd Poziom naładowania akumulatora (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora (NP-FZ100).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z aparatu kartę pamięci.
 • Aktualizacja oprogramowania systemowego trwa około 10 minut. Przez ten czas nie należy dopuścić do przejścia komputera w tryb uśpienia.
  Jeżeli komputer przejdzie w tryb uśpienia i aktualizacja zostanie przerwana, cały proces trzeba będzie zacząć od początku.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji „About This System Software Updater” (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj jeszcze aparatu do komputera.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 2. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE7RM3V310.dmg].
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych obecnie w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_ILCE7RM3V310.dmg]. Nie podłączaj jeszcze aparatu.
  Uwaga: Jeśli aparat został już podłączony do komputera, odłącz go i dopiero wówczas przejdź do dalszej części procedury.
 3. Wyodrębniony zostanie plik [Update_ILCE7RM3V310].
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę [UpdateSetting Tool] Narzędzie UpdateSetting Tool.
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora.
  Podaj nazwę użytkownika i hasło

  Po wyświetleniu komunikatu systemowego pojawi się ekran ochrony i prywatności.
  • Jeśli przed wyświetleniem okna „Ochrona i prywatność” pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk [OK].
   Naciśnij przycisk OK
  • W oknie „Ochrona i prywatność” wyświetl kartę „Ogólne” i zezwól na odczyt oprogramowania systemowego „Sony Corporation”.
   Ekran Ochrona i prywatność
   Uwaga: Jeśli zatwierdzenie to zostało wykonane już wcześniej, ekran ochrony i prywatności nie pojawi się.
  • Jeśli po kliknięciu przycisku [Allow] (Zezwól) pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu macOS, wykonaj restart i od nowa zacznij procedurę aktualizacji.
  • Jeśli ekran „Ochrona i prywatność” nie zniknie, należy zamknąć okno.
  • Jeśli nie zniknie ani ekran „Ochrona i prywatność”, ani komunikat, zamknij je oba przyciskiem [OK].
   Ekran Rozszerzenie systemowe zablokowane
 6. Podłącz aparat do komputera.
  • Pojawi się okno dialogowe połączenia USB.
   Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB
  • Podłącz aparat do komputera przy użyciu przewodu USB (dostarczonego). Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
   Uwaga: Jeśli przewód USB został podłączony, zanim pojawiło się okno dialogowe z poleceniem podłączenia przewodu USB, odłącz przewód USB i ponownie wykonaj procedurę, zaczynając od punktu „Krok 1. Uruchom narzędzie Updater”.
  • Kliknij przycisk [OK].Jeśli pojawi się komunikat, zamknij go przyciskiem [OK].
   Naciśnij przycisk OK
   Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

 7. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
  System Software Updater
  Uwaga: Jeśli narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie uruchamia się, dwukrotnie kliknij plik [System Software Updater] w folderze [Update_ILCE7RM3V310] - [Resources].

 8. Włącz aparat.

 9. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego), wybierz w aparacie Menu → podstronę [4] menu Konfiguracja → USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz tryb Mass Storage.
  Konfiguracja3 — Pamięć masowa

 10. Podłącz aparat do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB. Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
  Uwaga: Jeżeli komputer nie rozpozna urządzenia, na ekranie pojawi się komunikat „Could not find the camera for this update” (Nie znaleziono aparatu do aktualizacji). Spróbuj wykonać następujące czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłącz urządzenie do innego portu.

  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera przewodem USB może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera.
  W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.

 11. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver. 3.01” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli aktualna wersja oprogramowania systemowego to 3.10 lub nowsza, aktualizacja nie jest konieczna.W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, a następnie włącz aparat.
  Aktualizacja jest konieczna.
  Numer wersji bieżącej i wersji po aktualizacji

  Aktualizacja jest zbędna.
  Aktualizacja jest zbędna.

 12. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.
  Pojawi się poniższy ekran.
  Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu
  Uwaga: W zależności od używanej wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona wczytywania.

 13. Rozpocznij aktualizację.
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
  Pasek postępu aktualizacji

 14. Kończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu. Upewnij się, że aparat jest włączony, i zaczekaj na ponowne włączenie się ekranu LCD.Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.
  Kliknij Zakończ
  Uwaga: Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.
  Recovering data. Please wait...

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 3.10.

 1. W aparacie wybierz kolejno Menu → podstronę [7] menu Setup (Konfiguracja) → Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Wersja zaktualizowanego oprogramowania systemowego

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.