Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-7RM3

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Dodano funkcję „External Flash Set”:
  Funkcja ta umożliwia zmienianie ustawień podłączonej lampy błyskowej (sprzedawanej oddzielnie) lub bezprzewodowego sterownika radiowego (sprzedawanego oddzielnie) bezpośrednio z aparatu.

  Kompatybilne modele lamp błyskowych

  • HVL-F60RM (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 2.00 lub nowszej)
  • HVL-F45RM (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 2.00 lub nowszej)

  Kompatybilny bezprzewodowy sterownik radiowy

  • FA-WRC1M (z wewnętrznym oprogramowaniem w wersji 3.00 lub nowszej)

  Dalszych informacji należy szukać w Przewodniku pomocniczym:

 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia

Wersja 3.01 (16-05-2019)
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.
Wersja 3.00 (11-04-2019)
 • Dodano funkcję Eye AF w czasie rzeczywistym dla zwierząt [1]
 • Umożliwiono użycie funkcji „AF priorytet oczu” (Eye AF) w czasie rzeczywistym przez wciśnięcie do połowy spustu migawki lub naciśnięcie przycisku AF-ON
 • Dodano funkcję nagrywania interwałowego
 • Umożliwiono obsługę pilotem bezprzewodowym RMT-P1BT
 • Inne poprawki:
  • Opcję [MENU] można przypisać do przycisku własnego
  • Obsługa karty [MENU] przyciskiem Fn
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

 • [1]
 • Nie jest możliwe równoczesne wykrywanie oczu ludzi i zwierząt.
 • Efektywność wykrywania oczu zależy od panujących warunków, rodzaju zwierzęcia i jego sposobu poruszania się.
Wersja 2.10 (18-12-2018)
 • Wprowadzono następujące ulepszenia:
  • W rzadkich przypadkach aparat przestaje działać (zawiesza się) w czasie zapisu danych RAW na wielokrotnie używaną kartę SD.
   Uwagi:
   • Może to również skutkować nieprawidłowościami w plikach służących do zarządzania obrazami, a w rezultacie uniemożliwić wyświetlanie obrazów na aparacie.
   • Nie ulegają natomiast uszkodzeniu i nie są usuwane żadne dane z karty pamięci — z wyjątkiem danych zapisywanych w chwili, gdy aparat przestał działać.
  • Aparat może przestać działać także po wykonaniu zdjęcia z użyciem funkcji „Auto podgląd”.
 • Rozwiązano problem powodowany przez określoną kartę pamięci innego producenta, która nie była rozpoznawana przez aparaty Sony
Wersja 2.00 (10-10-2018)
  Obsługa obiektywów SEL400F28GM i SEL24F14GM:
  • Optymalizacja działania optycznego stabilizatora obrazu i obsługa nowego trybu stabilizacji obrazu w obiektywie (tryb 3) (tylko SEL400F28GM)
  • Dodanie do menu opcji Function Ring(Lens) (Pierścień funkcji (Obiektyw))
   Uwaga: Do pierścienia funkcji obiektywu SEL400F28GM można przypisać ustawienie Power Focus (Elektryczna regulacja ostrości) lub APS-C S35/Full Frame Sel. (Wybór APS-C S35/Pełna klatka).
  • Dodanie do menu opcji [Napęd przy. w tr. AF]
   *Kiedy wybrane jest ustawienie [Silent priority] (Priorytet ciszy), napęd przysłony w obiektywie SEL400F28GM i SEL24F14GM pracuje ciszej. Ułatwia to fotografowanie w warunkach, w których odgłosy pracy aparatu muszą być ograniczone do minimum.
   Uwaga: wybór trybu [Silent priority] (Priorytet ciszy) może spowolnić automatyczne ustawianie ostrości.
  Nowe funkcje:
  • Opcję [Czułość śledz. AF] można przypisać do przycisku własnego
  • Przy korzystaniu z adaptera mocowania LA-EA3 obsługiwane są wszystkie obszary ostrości
   Uwaga: Dodane opcje Focus Area (Obszar ostrości): Zone (Strefa), Expand Flexible Spot (Roz. elast. punktowy) i Lock-on AF (AF z podąż.).
   Podczas wykonywania zdjęć w trybie Ciche fotografow. można używać bracketingu, o ile opcja [File Format] (Format pliku) jest ustawiona na [RAW] lub [RAW & JPEG], a opcja [RAW File Type] (Typ pliku RAW) na [Uncompressed] (Bez kompresji).
  Inne poprawki:
  • Poprawa działania i ogólnej stabilności pracy aparatu
  • Lepsza reprodukcja przejść tonalnych w obrazach RAW
   Uwaga: Aby skorzystać z ulepszeń w przetwarzaniu plików RAW, trzeba zaktualizować oprogramowanie Imaging Edge.
  • Poprawiła się stabilność ekspozycji podczas zdjęć z lampą błyskową w miejscach, w których znajdują się migające źródła światła
  • Poprawa zarządzania grupami zdjęć wykonanych w jednej serii
   Informacji o posługiwaniu się nowymi funkcjami należy szukać w Przewodniku pomocniczym.
Wersja 1.10 (08-05-2018)
 • Dostępne jest nowe ustawienie interwału przy fotografowaniu w trybie zdjęć wielokrotnych z przesunięciem piksela (Zdj. wiel. z prz. piks.): Do menu dodano opcję [Włącz: Częstość nagrań 0,5 s].
  *Jeśli aparat jest podłączony do komputera, należy użyć najnowszej wersji (1.2 lub nowszej) oprogramowania Imaging Edge.
  *Kiedy używany jest obiektyw z mocowaniem typu A i adapter mocowania (LA-EA1 / LA-EA2 / LA-EA3 / LA-EA4), odstępy między zdjęciami mogą ulec nieznacznemu zwiększeniu.
 • Podczas wykonywania zdjęć RAW bez kompresji w trybie Ciche fotografow. można obecnie używać bracketingu.
 • Poprawiono poziom wyświetlania zarysów podczas zdjęć z użyciem krzywej S-Log.
 • Poprawiono działanie funkcji AF priorytet oczu, która przy pewnej kombinacji warunków działała nieprawidłowo.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego ustawienie [Jasność wizjera] nie było prawidłowo uwzględniane w trybie [Ręczny].
Wersja 1.01 (11-12-2017)
 • Wyeliminowano przypadki niewłaściwego działania funkcji „Ustaw nazwę pliku”.
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-7RM3, wersja 3.10 (Windows)

Wersja pliku

 • 3.10

Rozmiar pliku

 • 298 MB (313 011 160 bajtów)

Data wydania

 • 17-12-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 3.10, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage [7] (Podstrona [7] konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

  Wersja oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne


Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Sprzęt komputerowy


Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • Całkowicie naładowany akumulator NP-FZ100.

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd Poziom naładowania akumulatora (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FZ100.
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać aktualizację

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk [Download] (Pobierz) poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE7RM3V310.exe].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).


 5. W systemie Windows 8.1 / 10:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknij kafelek [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze [Pobrane].

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_ILCE7RM3V310.exe]. Nie podłączaj na razie aparatu.
 3. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
  System Software Updater

 4. Włącz aparat.
 5. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu > podstronę [4] menu Konfiguracja > USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa).

  Etap3 - Pamięć masowa

 6. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB. Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat „USB Mode” [Tryb USB].
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera powinien się wyłączyć. należy przejść do następnego kroku.
  Jeżeli ekran LCD aparatu nie wyłącza się, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer ma kilka portów USB, podłącz aparat do innego portu.
  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera przewodem USB może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.
 7. Sprawdź zawartość ekranu LCD aparatu i kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.3.01” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego nosi numer 3.10 lub późniejszy, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, a następnie włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.
  System Software Updater — bieżąca wersja

  Aktualizacja jest zbędna.
  Aktualizacja jest zbędna.

 8. Kliknij przycisk Next (Dalej). Pojawi się poniższy ekran.
  Automatyczne resetowanie aparatu
 9. Po automatycznym zresetowaniu pojawia się poniższy ekran.
  Podczas aktualizacji (przez około 5 minut) widać pasek postępu.
  Pasek postępu aktualizacji
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
 10. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, i zaczekaj na włączenie się ekranu LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.
  Kliknij Zakończ
  Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to zwykłe zjawisko. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.
  Recovering data. Please wait...

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 3.10.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup subpage [7] (Podstrona [7] konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

  Bieżąca wersja oprogramowania systemowego

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.