Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • UDA-1
 • SRS-X9
 • SRS-X88
 • SRS-X99
 • SRS-HG1
 • SRS-ZR7
 • MAP-S1
 • MDR-1ADAC
 • PHA-2A
 • PHA-2
 • PHA-3
 • PHA-3AC
 • PHA-1A
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • CAS-1
 • RSX-GS9
 • TA-ZH1ES
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-ZX300
 • NW-WM1A
 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1Z
 • NW-WM1ZM2
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • DMP-Z1

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.
Uwaga: Modele UDA-1, SRS-HG1, SRS-ZR7, RSX-GS9, NW-A45, NW-A45HN, NW-A46HN, NW-A47, NW-ZX300, NW-WM1A, NW-WM1Z, NW-A55, NW-A55HN i DMP-Z1 obsługują tylko systemy macOS 10.13–10.15.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Zgodność z systemami macOS High Sierra 10.13, macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12.
  Uwaga: Zgodność z systemami macOS 11 i 12 zależy od modelu. Szczegóły podano w części „Modele, których dotyczy informacja”.

Hi-Res Audio Player to oprogramowanie pozwalające w prosty sposób odtwarzać pliki z dźwiękiem o wysokiej jakości. Oprogramowanie to ma następujące funkcje:

 • Łatwe odtwarzanie nagrań o wysokiej rozdzielczości: Po podłączeniu przetwornika C/A USB można w prosty sposób odtwarzać nagrania o wysokiej rozdzielczości, takie jak pliki DSD zakupione w serwisie muzycznym.
 • Funkcja listy odtwarzania: Można utworzyć, zapisać i edytować listę odtwarzania, aby odtwarzać ulubione nagrania w wybranej kolejności.
 • Odtwarzanie dźwięku o wysokiej jakości i inne: Dzięki ustawieniom w oprogramowaniu można uzyskać wyższą jakość dźwięku odtwarzanych utworów.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Hi-ResAudioPlayer_1.2.7.pkg

Wersja pliku

 • Wersja 1.2.7

Rozmiar pliku

 • 3,76 MB (3 950 363 bajty)

Data wydania

 • 02-07-2020

Wymagania systemowe

Program Hi-Res Audio Player działa w poniższych środowiskach systemowych.

 • Systemy operacyjne: macOS 10.9–10.15, 11, 12
  Uwagi:
  • Obsługiwane są modele z procesorami Intel (64-bitowymi) i M1.
  • Zgodność z systemami macOS 11 i 12 zależy od modelu. Szczegóły podano w części „Modele, których dotyczy informacja”.
 • Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 pikseli lub więcej
Uwaga:
 • Jeden z powyższych systemów operacyjnych powinien być zainstalowany jako domyślny. Nie są obsługiwane zaktualizowane wersje systemów operacyjnych ani środowiska z możliwością wyboru przy rozruchu jednego z wielu systemów operacyjnych.
 • Nie gwarantuje się poprawnego działania dla wszystkich komputerów pomimo spełnienia powyższych wymagań systemowych.
  Dodatkowo nie są obsługiwane następujące systemy:
  • Przygotowane samodzielnie komputery lub systemy operacyjne
  • Zaktualizowane wersje systemów operacyjnych
  • Środowiska z możliwością wyboru przy rozruchu jednego z wielu systemów operacyjnych
  • Środowiska z kilkoma monitorami

Pobierz i zainstaluj

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Kliknij przycisk [Download] (Pobierz).
 2. Plik instalacyjny zostanie zapisany w folderze ustawionym jako folder docelowy w ustawieniach przeglądarki. Domyślnie zostanie on zapisany w folderze [Downloads] (Pobrane rzeczy).
 3. Dwukrotnie kliknij plik instalatora „Hi-ResAudioPlayer_1.2.7.pkg” zapisany na komputerze. Rozpakowany zostanie pakiet instalacyjny.
 4. Pojawi się ekran [Welcome to the Hi-Res Audio Player Installer] (Witamy w instalatorze Hi-Res Audio Player). Kliknij [Continue] (Kontynuuj).
 5. Pojawi się ekran [Software License Agreement] (Umowa licencyjna na oprogramowanie). Po potwierdzeniu zapoznania się z treścią umowy kliknij [Continue] (Kontynuuj).
 6. W przypadku akceptacji warunków umowy kliknij [Agree] (Zgadzam się).
 7. Pojawi się ekran [Select a Destination] (Miejsce instalacji). Wybierz dysk i kliknij [Continue] (Kontynuuj).
 8. Wybierz rodzaj instalacji. W przypadku instalacji standardowej automatycznie jest wybierany wewnętrzny dysk twardy. Jeśli program ma być zainstalowany na innym dysku, kliknij [Change Install location...] (Zmień miejsce instalacji...). Po wybraniu miejsca instalacji kliknij [Install] (Zainstaluj).
 9. Pojawi się ekran [Installing Hi-Res Audio Player] (Instalowanie Hi-Res Audio Player) i rozpocznie się instalacja.
 10. Jeśli wymagane jest podanie hasła logowania, wpisz hasło i kliknij [Install Software] (Zainstaluj oprogramowanie).
 11. Po zakończeniu instalacji pojawia się ekran [The installation was completed successfully.] (Instalacja przebiegła pomyślnie). Kliknij [Close] (Zamknij), aby zakończyć pracę instalatora.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby uruchomić program Hi-Res Audio Player, kliknij ikonę [Hi-Res Audio Player] w folderze [Applications] (Programy).

Uwaga: Jeśli ekran Hi-Res Audio Player nie pojawia się, kliknij ikonę w doku.

Pytania i odpowiedzi

 • Nie można zainstalować programu Hi-Res Audio Player.
  • Upewnij się, że program Hi-Res Audio Player jest zgodny z systemem operacyjnym komputera. Sprawdź wymagania systemowe i zainstaluj program Hi-Res Audio Player na komputerze z kompatybilnym systemem operacyjnym.
  • Upewnij się, że na dysku twardym komputera jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. W razie potrzeby usuń z komputera zbędne pliki.
 • Program Hi-Res Audio Player nie uruchamia się lub okno programu Hi-Res Audio Player nie jest prawidłowo wyświetlane.
  • Komputer może działać nieprawidłowo. Uruchom inny program, aby sprawdzić, że komputer działa normalnie.
  • Komputer może działać nieprawidłowo. Uruchom ponownie komputer.
  • Program Hi-Res Audio Player może być nieprawidłowo zainstalowany. Odinstaluj program Hi-Res Audio Player, po czym zainstaluj go na nowo.