Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • PS-HX500

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa: Hi-Res Audio Recorder wersja 1.1.3
 • Data wydania:31-10-2019
 • Główne zalety tej aplikacji to:
  • Nowe możliwości w wersji 1.1.3 programu Hi-Res Audio Recorder
   Obecnie obsługiwane są systemy macOS Mojave (10.14) i macOS Catalina (10.15).
   Uwaga: Jeśli przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno dialogowe dotyczące dostępu do mikrofonu, należy zezwolić na dostęp do mikrofonu. Szczegóły podano poniżej, w punkcie „Po aktualizacji”.
  • Nagrywanie utworów z płyty winylowej:Po podłączeniu gramofonu do komputera za pomocą załączonego kabla USB i zainstalowaniu oprogramowania można nagrywać utwory w formacie o wysokiej rozdzielczości (DSD lub PCM) z płyty winylowej odtwarzanej na gramofonie.Maksymalny dostępny czas nagrania to 100 min.
  • Edytowanie pliku tymczasowego: Możesz dodawać znaczniki do zapisanych danych (plik tymczasowy) i określać zakresy danych, które mają zostać wyeksportowane do plików. Dodaj znaczniki do pliku tymczasowego, aby:
   • usunąć ciszę przed pierwszym utworem i rozdzielającą poszczególne utwory;
   • podzielić plik tymczasowy na poszczególne pliki utworów, po uprzednim nagraniu wszystkich utworów na obu stronach płyty winylowej.
   Możesz dodać nawet 60 znaczników, które możesz usuwać lub przenosić.
  • Regulacja wzmocnienia: Poziom sygnału (wzmocnienie) zarejestrowanych danych (plik tymczasowy) można regulować. Użytkownik może wybrać opcję automatycznej lub ręcznej regulacji wzmocnienia. W tym drugim przypadku wartość można zmieniać z dokładnością do 1 dB, w zakresie od +1 dB do +6 dB.
  • Eksportowanie pliku tymczasowego: Możesz eksportować zapisane dane (plik tymczasowy) na komputer.Możesz również wprowadzić nazwę albumu, nazwę wykonawcy albumu, tytuły utworów i nazwy wykonawców poszczególnych utworów przed eksportem pliku tymczasowego.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Program Hi-Res Audio Recorder jestkompatybilny z następującymi wersjami systemu Mac OS:
 • Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • macOS Sierra(10.12), macOS High Sierra(10.13)
 • macOS Mojave(10.14), macOS Catalina(10.15)

Uwagi:

 • Nie ma pewności, że Hi-Res Audio Recorder będzie działać poprawnie:
  • na każdym komputerze z jednym z poniższych systemów operacyjnych
  • na komputerze składanym, na komputerze z systemem operacyjnym zmodernizowanym przez użytkownika, na komputerze wielosystemowym;
  • z funkcjami oszczędzania energii komputera: wstrzymanie systemu lub uśpienie (tryb czuwania)


Sprzęt komputerowy

Program Hi-Res Audio Recorder jestkompatybilny z następującymi wersjami sprzętu:
 • Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 pikseli lub większa
 • Urządzenie do odtwarzania dźwięku:Wymagane
Nie gwarantuje się poprawnego działania dla wszystkich komputerów pomimo spełnienia powyższych wymagań systemowych.

Pobieranie

Pobieranie programu Hi-Res Audio Recorder:
 1. Na dole strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i potwierdzić zgodę na zawarte w nim warunki, zaznaczając pole wyboru. Następnie kliknąć Download (Pobierz).
 2. Rozpocznie się pobieranie pliku [Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg] (o rozmiarze 4.5 MB — 4 536 224 bajtów)
 3. Plik instalacyjny zostanie zapisany w folderze ustawionym jako folder docelowy w ustawieniach przeglądarki . Domyślnie zostanie on zapisany w folderze [Downloads] (Pobrane).

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować program Hi-Res Audio Recorder.

 1. Dwukrotnie kliknij plik z programem instalacyjnym „Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg” zapisany na dysku komputera. Plik z programem instalacyjnym zostanie rozpakowany.
 2. Wyświetli się ekran [Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer] (Witamy w instalatorze Hi-Res Audio Recorder). Kliknij [Continue] (Kontynuuj)


 3. Wyświetli się okno [Software License Agreement] (Umowa licencyjna oprogramowania). Po potwierdzeniu zapoznania się z treścią umowy kliknij [Continue] (Kontynuuj)


 4. W przypadku akceptacji warunków umowy kliknij[Agree] (Zgadzam się)


 5. Wyświetli się ekran [Select a Destination] (Wybierz lokalizację docelową). Wybierz dysk i kliknij [Continue] (Kontynuuj)


 6. Następnie wybierz typ instalacji. W przypadku standardowej instalacji wybierany jest automatycznie wewnętrzny dysk twardy. Jeśli program ma być zainstalowany na innym dysku, kliknij [Change Install location...] (Zmień lokalizację instalacji...). Po wybraniu miejsca docelowego kliknij [Install] (Zainstaluj)


 7. Jeśli wymagane jest podanie hasła logowania, wpisz hasło i kliknij [Install Software] (Zainstaluj oprogramowanie).


 8. Wyświetli się okno [Installing Hi-Res Audio Recorder] (Instalowanie Hi-Res Audio Recorder) i rozpocznie się instalacja.

 9. Bezbłędne zakończenie instalacji potwierdza wyświetlenie odpowiedniego okna [The installation was successful.] (Instalacja przebiegła pomyślnie.). Kliknij [Close] (Zamknij), aby wyjść z programu instalacyjnego


Po aktualizacji

Program Hi-Res Audio Recorder można uruchomić w opisany poniżej sposób.
Otwórz okno programu Finder, przejdź do folderu „Programy” i dwukrotnie kliknij program „Hi-Res Audio Recorder”.

Uwaga:
Kiedy po uruchomieniu aplikacji pojawi się poniższe okno dialogowe, kliknij przycisk [OK].

Jeśli klikniesz przycisk [Nie zezwalaj], nie będzie można nagrywać plików audio.
Następnie wybierz opcje [Preferencje systemowe]>[Ochrona i prywatność]>[Prywatność]>[Mikrofon], po czym na liście aplikacji z prawej strony zaznacz pole „Hi-Res Audio Recorder”.

Pytania i odpowiedzi

Rozwiązywanie problemów

 1. Instalacja nie powiodła się
  • Upewnij się, że pracujesz na komputerze z jednym z obsługiwanych systemów operacyjnych. Aby uzyskać szczegółowe, zob. „Wymagania systemowe”.
  • Upewnij się, że na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Instalacja wymaga co najmniej 100 MB wolnego miejsca. Jeśli brakuje wystarczającej ilości wolnego miejsca na dysku, usuń niepotrzebne pliki.
 2. Komputer nie wykrywa podłączonego gramofonu
  • Odłącz kabel USB i uruchom ponownie komputer. Upewnij się, że komputer jest uruchomiony i działa, a następnie połącz komputer i gramofon kablem USB.
  • Wykonaj poniższe kroki, aby upewnić się, że nazwa gramofonu wyświetlana jest w „System Information” (Informacje o systemie).
   • Podłącz gramofon do komputera i włącz
   • Kliknij [About This Mac] (Informacje o komputerze Mac) w menu Apple
   • Kliknij [Overview] (Podsumowanie), a następnie kliknij [System Report] (Raport systemu)
   • Kliknij [USB] w „Hardware” (Sprzęt) i upewnij się, że widnieje tam „PS-HX500”

 3. Nie można uruchomić Hi-Res Audio Recorder
  • Komputer może nie być uruchomiony poprawnie. Uruchomić inną aplikację, aby zobaczyć, czy wszystko działa normalnie.
  • Komputer może nie być uruchomiony poprawnie. Uruchom ponownie komputer.
  • Upewnij się, że Hi-Res Audio Recorder zostało pomyślnie zainstalowane.
   • Uruchom program Finder i upewnij się, że w „Applications” (Aplikacje) widnieje „Hi-Res Audio Recorder”.
  • Jeśli Hi-Res Audio Recorder nie zostało pomyślnie zainstalowane, odinstaluj aplikację i zainstaluj ją ponownie.