Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Informacja o tym pliku do pobrania

Czy pobranie jest konieczne?

 • Program HAP Music Transfer jest niezbędny do przesyłania plików muzycznych z komputera do odtwarzacza Hi-Res Audio z dyskiem twardym.

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Wersja 1.3.2 programu wprowadza obsługę systemu macOS® 10.15 (Catalina) i zachowuje obsługę systemów Mac OS X 10.9 (Maverick) i nowszych.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Zgodność z systemem Mac OS X 10.12
 • Do konsoli Setup (Konfiguracja) dodano przyciski „Explorer HAP” (Eksplorator HAP) i „Help” (Pomoc).

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • HAP Music Transfer for Mac v1.3.2

Wersja pliku

 • Wersja 1.3.2

Rozmiar pliku

 • 1,33 MB (1 401 598 bajtów)

Data wydania

 • 12-11-2019

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Program HAP Music Transfer jest kompatybilny z następującymi wersjami systemu Mac OS

 • OS X 10.9, 10.10 ,10.11, macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
  Uwaga: Obsługiwane są 64-bitowe modele z procesorem Intel.
  Uwaga: Nie gwarantuje się poprawnego działania dla wszystkich komputerów pomimo spełnienia powyższych wymagań systemowych.

Nieobsługiwane systemy:

 • Samodzielnie złożone komputery lub systemy operacyjne
 • Zaktualizowane systemy operacyjne
 • Środowiska wielosystemowe
 • Środowiska wielomonitorowe

Sprzęt komputerowy

Program HAP Music Transfer jest kompatybilny z następującym sprzętem:

 • Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 pikseli lub większa

Pobieranie

Pobieranie programu HAP Music Transfer:

 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i zaakceptować warunki w nim zawarte, klikając pole wyboru. Następnie należy kliknąć przycisk Download [Pobierz]
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku HAPMusicTransfer_13209290.pkg.
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować program HAP Music Transfer.

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze
 2. Dwukrotnie kliknąć plik HAPMusicTransfer_13209290.pkg zapisany na komputerze. Plik z programem instalacyjnym zostanie rozpakowany
 3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:
 4. Kliknąć przycisk Continue (Kontynuuj), aby rozpocząć instalację.
 5. Zapoznać się z warunkami korzystania i nacisnąć przycisk Agree [Zgadzam się].
 6. Wyświetli się ekran wyboru lokalizacji docelowej. Wybrać dysk, a następnie kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj].
 7. Wybrać typ instalacji, a następnie nacisnąć przycisk Install (Zainstaluj).
 8. Jeśli wymagane jest podanie hasła logowania, należy wpisać hasło i kliknąć przycisk Install Software [Zainstaluj oprogramowanie].
 9. Wyświetli się okno instalacji programu HAP Music Transfer i rozpocznie się jego instalacja.
 10. Następnie instalacja zostanie ukończona. Zostanie wyświetlone okno z komunikatem o pomyślnym zakończeniu instalacji. Kliknąć przycisk Close [Zamknij], aby zamknąć program instalacyjny.

Po aktualizacji

Aby uruchomić program HAP Music Transfer, kliknij ikonę HAP Music Transfer w folderze Programy.

Uwaga:
 • Jeśli ekran HAP Music Transfer nie jest widoczny, kliknij ikonę w doku.
 • Kiedy po uruchomieniu aplikacji pojawi się poniższe okno dialogowe, kliknij przycisk [OK].


  Jeśli klikniesz przycisk [Nie zezwalaj], nie będzie można przesyłać plików z muzyką.
  Następnie wybierz opcje [Preferencje systemowe] → [Ochrona i prywatność] → [Prywatność] → [Pliki i foldery] i pod wpisem „HAP Music Transfer” z prawej strony zaznacz pole „Woluminy sieciowe”.