Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • NW-WM1A
 • NW-WM1Z
UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Poprawiono przejścia między utworami odtwarzanymi przez łącze Bluetooth

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem błędnego czasu przy odtwarzaniu pewnych utworów MP3
 • Poprawiono działanie urządzenia przy sortowaniu listy zakładek
 • Dodano funkcję przetwornika C/A USB
 • Dodano funkcję odbiornika Bluetooth
 • Do ustawień jakości dźwięku dodano opcję Vinyl Processor (procesor płyt winylowych)
 • Do opcji układu na ekranie odtwarzania dodano Digital Peak Meter (cyfrowy miernik maksymalnego poziomu)
 • Dodano funkcję ręcznego uzupełniania albumów obrazami okładki
 • Dodano kodek Bluetooth aptX, „aptX HD”
 • Dodano formaty plików muzycznych APE i MQA
 • Na ekranie odtwarzania udostępniono ustawienia odtwarzania w przypadkowej kolejności i odtwarzania wielokrotnego
 • Dodano funkcję automatycznego wyłączania w celu wydłużenia czasu pracy akumulatora
 • Wzbogacono sposoby wyświetlania informacji o utworach
 • Ulepszono inne funkcje
 • Poprawiono reagowanie na naciskanie panelu dotykowego i przewijanie jego zawartości
 • Usunięto problem przerw w dźwięku lub przeskakiwania dźwięku w pewnych warunkach
 • Rozwiązuje rzadko występujący problem, który objawia się nieprawidłowym wyświetlaniem znaków w tekstach w języku chińskim (uproszczonym lub tradycyjnym)
 • Usunięto problem objawiający się nieprawidłowym wyglądem znaków na wyświetlaczu odtwarzacza WALKMAN, gdy tytuł utworu itp. zawiera znaki alfabetu tajskiego
 • Usunięto inne problemy

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji wewnętrznego oprogramowania jest zgodna z najczęściej używanymi wersjami systemu macOS:
WAŻNE: Nie jest zapewniona obsługa przez systemy operacyjne inne niż wymienione poniżej.

 • macOS 10.13 - 10.15

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania serii NW-WM1 do wersji 3.02 (Mac)

Wersja pliku

 • Wersja 3.02

Rozmiar pliku

 • 113 MB (119 163 110 bajtów)

Data wydania

 • 29-08-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy pobranie jest konieczne? Ta aktualizacja nie jest konieczna, jeżeli oprogramowanie układowe używanego odtwarzacza WALKMAN® zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 3.02.
Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego:

 1. Naciśnij przycisk zasilania i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu główne.
 2. Dotknij ikony [Options/Settings] (Opcje/ustawienia) w prawym dolnym rogu ekranu.
 3. Wybierz menu [Settings] (Ustawienia).
 4. Przewiń na sam dół i wybierz menu [Unit Information] (Informacje o urządzeniu).
 5. Potwierdź numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Podczas aktualizacji urządzenie musi być połączone z siecią.
 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.
 • Wszystkie dane z urządzenia należy przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji.
  W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas wykonywania aktualizacji.
 • Do aktualizacji urządzenie potrzebuje około 200 MB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.
 • Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca we wbudowanej pamięci typu flash, prześlij wszelkie zbędne dane z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
 • Instalację tego pliku może wykonać tylko użytkownik zalogowany jako administrator komputera lub użytkownik z uprawnieniami administratora.

Pobierz i zainstaluj

Krok 1: instalacja aktualizacji

 1. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
 2. Pobierz plik do komputera.
 3. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera przez łącze USB.
 4. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 5. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i wykonuj instrukcje z ekranu.
  Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
  Uwaga dla użytkowników systemu macOS 10.15: Przy pierwszym uruchomieniu narzędzia aktualizującego w komputerze z systemem macOS 10.15 pojawia się komunikat [„Software Update Tool” chce uzyskać dostęp do plików na woluminie wymiennym.]. Jeśli klikniesz przycisk [OK], rozpocznie się aktualizacja. Jeśli klikniesz przycisk [Nie zezwalaj], pojawi się komunikat o błędzie, a aktualizacja nie zostanie wykonana.
 6. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).

Krok 2: sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].

Jeśli wyświetlana jest wersja „3.02”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.