Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • WF-1000XM3

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

UWAGA: Ta aktualizacja oprogramowania została na pewien czas wstrzymana. Przepraszamy za niedogodności.
Obecnie trwają prace nad udostępnieniem tej aktualizacji w najkrótszym możliwym terminie. (24-09-2019)

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono współpracę z systemem Windows 10 poprzez rozwiązanie problemu, który w niektórych wersjach tego systemu uniemożliwiał odtwarzanie dźwięku po parowaniu Bluetooth
 • Ogólna poprawa wydajności i stabilności działania

Wymagania systemowe

 • Urządzenie z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) lub iOS (w wersji 11.0 lub nowszej)
 • Aktywne połączenie z Internetem
 • Musi być zainstalowana najnowsza wersja aplikacji „Sony | Headphones Connect” (5.2.0 lub nowsza).
 • Słuchawki muszą być połączone z urządzeniem z systemem Android lub iOS

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia WF-1000XM3 do wersji 1.3.0

Wersja pliku

 • Wersja 1.3.0

Data wydania

 • 27-08-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli w słuchawkach WF-1000XM3 zainstalowane jest wewnętrzne oprogramowanie w wersji „1.3.0” lub wyższej, nie ma potrzeby wykonywania aktualizacji.
Aby sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania:

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WF-1000XM3 z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
 3. Dotknij ikony z trzema kropkami (przycisku menu) w prawym górnym rogu.
 4. Wybierz wersję posiadanego urządzenia pokazaną w menu. Opcja ta pojawia się tylko po podłączeniu urządzenia.
 5. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania słuchawek WF-1000XM3.

Ważna informacja

 • NIE NALEŻY wyłączać zasilania

  NIE NALEŻY dotykać przycisku (zasilania).

  Jeśli słuchawki WF-1000XM3 nie będą noszone w trakcie aktualizacji, należy zmienić ustawienie „Automatic Power Off” (Automatyczne wyłączanie).
  Zmień ustawienie z „Off when headphones are taken off” (Wyłączaj zdjęte słuchawki”) na „Do not turn off” (Nie wyłączaj).

 • NIE NALEŻY wykonywać aktualizacji w miejscu, w którym sygnał Wi-Fi jest niestabilny, na przykład:
  — w pociągu / w miejscu, w którym może wystąpić przeciążenie łącza Wi-Fi
  — w pobliżu kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych lub innych urządzeń wykorzystujących pasmo częstotliwości radiowych 2,4 GHz
 • Upewnij się, że oba urządzenia (urządzenie z systemem Android/iOS i słuchawki WF-1000XM3) są całkowicie naładowane.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji odłącz od używanego urządzenia z systemem Android/iOS wszystkie inne urządzenia Bluetooth, takie jak urządzenia do noszenia czy zegarki typu smart watch.

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji wewnętrznego oprogramowania.
 • W przypadku urządzeń z systemem Android proces aktualizacji trwa około 30 minut. (Plik ma wielkość około 934 KB)
  W przypadku urządzeń z systemem iOS proces aktualizacji trwa około 30 minut. (Plik ma wielkość około 934 KB)
 • W zależności od środowiska transmisji fal radiowych i używanego urządzenia z systemem Android/iOS proces może się wydłużyć.
 • Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę. Jeśli jednak w aplikacji „Sony | Headphones Connect” wybrane jest ustawienie „Automatic download of software” (Automatyczne pobieranie oprogramowania) (ustawienie fabryczne), pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją rozpoczyna się automatycznie.
  • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
  • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek. (Podczas przesyłania w tle można normalnie używać słuchawek, nie będzie jednak działał Asystent Google.)
  • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Pobierz i zainstaluj

Aby zaktualizować słuchawki, należy wykonać poniższą procedurę:
 • Pobierz dane z serwera do urządzenia z systemem iOS lub Android.
 • Prześlij dane z urządzenia z systemem iOS lub Android do słuchawek.
 • Wykonaj aktualizację słuchawek.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect”.
 2. Połącz słuchawki WF-1000XM3 z aplikacją „Sony | Headphones Connect”.
  • Jeśli słuchawki nie były wcześniej łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, połącz je z urządzeniem z systemem Android, wykonując polecenia z ekranu.
  • Jeśli posiadane słuchawki były już łączone z aplikacją „Sony | Headphones Connect”, wybierz je.
 3. Jeśli w aplikacji „Sony | Headphones Connect” wybrane jest ustawienie „Automatic download of software” (Automatyczne pobieranie oprogramowania) (ustawienie fabryczne), pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją rozpoczyna się automatycznie.

  Rozpocznie się pobieranie i przesyłanie. Po zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.

  Jeśli natomiast ustawienie „Automatic download of software” (Automatyczne pobieranie oprogramowania) w aplikacji „Sony | Headphones Connect” zostało wyłączone, pobieranie i przesyłanie oprogramowania z aktualizacją NIE rozpocznie się automatycznie. Wykonaj poniższe czynności:

  1. Po nawiązaniu połączenia pojawia się poniższy ekran. Upewnij się, że podłączony jest zarówno prawy, jak i lewy kanał słuchawek WF-1000XM3.
  2. Jeśli możliwa jest aktualizacja, pojawi się komunikat „The latest headphones software is available” (Dostępne jest najnowsze oprogramowanie słuchawek). Można wówczas nacisnąć przycisk „More info” (Więcej informacji).
  3. Przejdź do ekranu „Update Software” (Aktualizuj oprogramowanie). Upewnij się, że wyświetlana jest informacja „Version 1.3.0”, i naciśnij przycisk „START” (Android) / „Start” (iOS).
  4. Rozpocznie się pobieranie i przesyłanie. Po zakończeniu automatycznie pojawi się następny ekran.

  UWAGA:
  Jeśli pojawi się komunikat „Switching software transfer destination…” (Zmienianie miejsca docelowego przesyłania oprogramowania), nie trzeba wykonywać żadnych czynności. Po kilku sekundach pojawi się poprzedni ekran.

 4. Pojawi się komunikat „Update the headphones software” (Zaktualizuj oprogramowanie słuchawek). Można wówczas nacisnąć przycisk „More info” (Więcej informacji).
 5. Przejdź do ekranu „Update Software” (Aktualizuj oprogramowanie). Upewnij się, że wyświetlana jest informacja „Version 1.3.0”, i naciśnij przycisk „START” (Android) / „Start” (iOS).
 6. Proces ten trwa kilka minut.

  UWAGA:
  Aktualizowane słuchawki WF-1000XM3 automatycznie wyłączają się. W celu ukończenia aktualizacji należy zaczekać na ich automatyczne włączenie i ponowne połączenie z urządzeniem Android/iOS przez łącze Bluetooth.

 7. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania naciśnij przycisk „OK”.
  Jeśli nie pojawi się następny ekran, sprawdź, czy wersja została zaktualizowana, wykonując następną czynność.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Sprawdzanie wersji oprogramowania].
Jeśli wyświetlana jest wersja „1.3.0”, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przebiegła pomyślnie.

Pytania i odpowiedzi

Pojawia się komunikat o błędzie przy aktualizacji.

 1. Naciśnij przycisk „OK”.
 2. Ponownie uruchom słuchawki WF-1000XM3 (włóż je do etui, a następnie wyjmij).
 3. Następnie jeszcze raz uruchom aplikację „Sony | Headphones Connect” i powtórz aktualizację.

Nawet jeśli proces aktualizacji zakończył się niepowodzeniem, należy sprawdzić wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli pokazana zostanie wersja 1.3.0, aktualizacja wewnętrznego oprogramowania powiodła się. W przeciwnym razie należy podjąć kolejną próbę aktualizacji. Sprawdzenie wersji umożliwia opcja „Version” w ustawieniach aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Sposób sprawdzania wersji opisano w punkcie „Sprawdzanie wersji oprogramowania” na tej stronie.