Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • MHC-GT7DW

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Poprawa bezpieczeństwa połączenia
 • Możliwość użycia technologii Spotify Connect nawet przez posiadaczy darmowych kont
 • UWAGA: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisów muzycznych przez wbudowany Chromecast. Jeśli nie zainstalujesz jej ręcznie, zostanie ona zainstalowana automatycznie, gdy urządzenie będzie nieużywane i połączone z Internetem.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa bezpieczeństwa połączenia
 • Usunięto problem objawiający się okazjonalnymi przerwami w dźwięku z mikrofonu przy korzystaniu z przycisków KEY CONTROL (sterowanie tonacją)
 • Usunięto rzadko występujący problem „przeskakiwania” dźwięku przy korzystaniu z przycisków KEY CONTROL podczas długotrwałego odtwarzania muzyki.
 • Dodano funkcję Multi Room (obsługi wielu pomieszczeń) przez Google Cast.
 • Dodano funkcję sprzężenia diod LED przy korzystaniu z funkcji Wireless Multi Room
 • Obsługiwane jest odtwarzanie muzyki z zewnętrznego urządzenia USB przy włączonej funkcji Wireless Multi Room.
 • Poprawa stabilności działania

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania zestawu MHC-GT7DW do wersji „SYS 6.04”

Wersja pliku

 • SYS 6.04

Rozmiar pliku

 • 177 MB (186 335 424 bajtów)

Data wydania

 • 06-08-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli w urządzeniu zainstalowane jest wewnętrzne oprogramowanie w wersji „SYS 6.04” lub wyższej, nie ma potrzeba wykonywania aktualizacji.

Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego:

 1. Naciśnij przycisk zasilania na urządzeniu, żeby włączyć zestaw.
 2. Naciśnij przycisk [OPTIONS].
 3. Przyciskami ↑/↓ wskaż opcję „SYSTEM”. Następnie naciśnij przycisk .
 4. Przyciskami ↑/↓ wskaż opcję „VERSION”. Następnie naciśnij przycisk .


Ważna informacja

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.
 • Należy uważnie przeczytać instrukcje — w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia zestawu MHC-GT7DW
 • W trakcie aktualizacji nie należy wyłączać zestawu MHC-GT7DW ani odłączać jego zasilania
 • Nie wolno naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach
 • W czasie pobierania i aktualizacji nie używaj zestawu ani pilota.
 • Nie odłączaj przewodu zasilającego, dopóki aktualizacja nie zakończy się. W przeciwnym razie może to spowodować wadliwe działanie zestawu.

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania sprzętowego zestawu MHC-GT7DW:

Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
***ZALECANE***
 • Aktywne połączenie z Internetem (kablem Ethernet)
Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • Komputer
 • Urządzenie pamięci masowej USB
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Pobierz i zainstaluj

Aktualizowanie zestawu MHC-GT7DW przez Internet

Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy sposób aktualizacji. W pierwszej kolejności przygotuj sprzęt, a następnie pobierz przez Internet aktualizację do zestawu MHC-GT7DW.

Co będzie potrzebne:

 • Aktywne połączenie z Internetem (kablem Ethernet)

Przygotowanie urządzenia:

 1. Podłącz zestaw MHC-GT7DW do Internetu za pomocą przewodu Ethernet.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Naciśnij przycisk na urządzeniu, aby włączyć zestaw, i poczekaj kilka minut, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona „UPDATE” [Aktualizacja].
 2. Naciśnij [OPTIONS]
 3. Naciskaj ↑/↓, aby wybrać „SYSTEM”, a następnie naciśnij
 4. Naciskaj ↑/↓, aby wybrać „UPDATE”, a następnie naciśnij
 5. Naciskaj ↑/↓, aby wybrać „VIA NW", a następnie naciśnij
 6. Naciśnij , aby wybrać „EXEC”
 7. Naciskaj ↑/↓, aby wybrać „YES”, a następnie naciśnij
 8. Poczekaj, aż zakończy się pobieranie, kopiowanie pliku i aktualizacja.
  • Pobieranie: czas pobierania zależy od prędkości połączenia internetowego
  • Kopiowanie pliku: po tym kroku nastąpi automatyczne zrestartowanie zestawu (ok. 10 s)
  • Aktualizacja oprogramowania: po tym kroku również nastąpi automatyczne zrestartowanie zestawu (ok. 30 s)
  • Uruchomi się tryb demonstracji
 9. Naciśnij ponownie na urządzeniu i włącz zestaw.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer SYS 6.04, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli w czasie aktualizacji wyświetli się komunikat „Download Error” [Nie można pobrać]/„Push POWER” [Naciśnij POWER], aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.

 1. Naciśnij przycisk i wyłącz zestaw
 2. Naciśnij przycisk , zestaw włączy się
 3. Poczekaj ok. 3 minut (albo do chwili nawiązania połączenia sieciowego), a następnie sprawdź wyświetlacz zestawu
 • Świeci się ikona UPDATE [Aktualizacja]
  • Aktualizacja oprogramowania NIE zakończyła się, ale zestaw działa normalnie.
  • Spróbuj zaktualizować oprogramowanie przez sieć, wykonując opisane wcześniej czynności.
   Jeżeli aktualizacja znowu się nie powiedzie, spróbuj zaktualizować oprogramowanie, korzystając z procedury aktualizacji za pomocą pamięci USB.

Aktualizacja za pomocą pamięci USB i komputera

Jeśli istnieje taka możliwość, zaleca się przeprowadzenie aktualizacji przez Internet. W przeciwnym razie należy użyć tej metody. Polega ona na pobraniu aktualizacji na komputer, przeniesieniu jej do pamięci USB, a następnie na przeniesieniu aktualizacji do zestawu MHC-GT7DW.

Przygotowanie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Przed rozpoczęciem pobierania pliku aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy upewnić się, że na komputerze jest zainstalowany jeden z poniższych systemów operacyjnych. Należy również przygotować urządzenie pamięci masowej USB.

Systemy operacyjne

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Macintosh® OS X, wersja 10.6 lub nowsza

Jeśli korzystasz z systemu Windows® 10/8.1, użyj go w trybie pulpitu.
Firma Sony nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich komputerów ze zgodnym systemem operacyjnym.

Wymogi dotyczące nośnika zapisu

Urządzenie pamięci masowej USB: Pojemność: ponad 256 MB

Firma Sony nie gwarantuje poprawnego działania wszystkich urządzeń pamięci masowej USB.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Pobierz aktualizację i zapisz ją na komputerze:
 1. Upewnij się, że poza przeglądarką internetową nie są uruchomione żadne inne programy.
 2. Przeczytaj i zaakceptuj warunki
 3. Pobierz plik na komputer. Zapamiętaj lokalizację zapisu pliku.
  • MHC-GT7DW: MHC16001.UPG [177 MB (186 335 424 bajty)]
Przenieś pliki aktualizacji do urządzenia pamięci masowej USB:
 1. Włóż pamięć USB do gniazda USB w komputerze
 2. Sformatuj pamięć USB
 3. Skopiuj plik aktualizacji do katalogu ROOT pamięci USB.

Uwaga: Jeśli plik nie zostanie skopiowany do katalogu głównego urządzenia USB lub nazwa pliku zostanie zmieniona, aktualizacja nie zostanie przeprowadzona.

Przenieś aktualizację do odtwarzacza

Podłącz pamięć USB do gniazda USB zestawu MHC-GT7DW.

Przenieś aktualizację:
 1. Uruchom zestaw MHC-GT7DW, naciskając przycisk
 2. Naciśnij [OPTIONS]
 3. Naciskaj ↑/↓, aby wybrać „SYSTEM", a następnie naciśnij
 4. Naciskaj ↑/↓, aby wybrać „UPDATE”, a następnie naciśnij
 5. Naciskaj ↑/↓, aby wybrać „VIA USB”, a następnie naciśnij
 6. Naciśnij , aby wybrać „EXEC”
 7. Naciskaj ↑/↓, aby wybrać „YES”, a następnie naciśnij
 8. Napis „UPDATING” na wyświetlaczu zacznie migać w trakcie aktualizacji.

 9. Poczekaj, aż zakończy się kopiowanie pliku i aktualizacja.
  • Kopiowanie pliku: po tym kroku nastąpi automatyczne zrestartowanie zestawu (ok. 10 s)
  • Aktualizacja oprogramowania: po tym kroku również nastąpi automatyczne zrestartowanie zestawu (ok. 30 s)
  • Uruchomi się tryb demonstracji

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź wersję wewnętrznego oprogramowania. Jeśli wersja oprogramowania ma numer SYS 6.04, aktualizacja przebiegła pomyślnie.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli w trakcie aktualizacji wyświetli się komunikat „File Error” [Błąd pliku], „No File” [Brak pliku] lub „Read Error” [Błąd odczytu]/„Push POWER” [Naciśnij POWER], aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.

 1. Sprawdź, czy masz właściwy plik aktualizacji, i umieść go w katalogu głównym pamięci USB. Powtórz opisane wcześniej czynności.
 2. Jeżeli nadal nie możesz zaktualizować zestawu, spróbuj jeszcze raz, używając innej pamięci.