Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • SRS-ZR5

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Poprawa bezpieczeństwa połączenia
 • Możliwość użycia technologii Spotify Connect nawet przez posiadaczy darmowych kont
 • UWAGA: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisów muzycznych przez wbudowany Chromecast.
  Jeśli nie zainstalujesz jej ręcznie, zostanie ona zainstalowana automatycznie, gdy urządzenie będzie nieużywane i połączone z Internetem.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Poprawa bezpieczeństwa połączenia
 • Dodana funkcja informacji głosowych dla trybu parowania Bluetooth
 • Obsługa odtwarzania materiałów z serwisu Spotify przez wbudowany Chromecast
 • Podczas odtwarzania muzyki przez łącze Bluetooth funkcja „Wireless Surround” (bezprzewodowy dźwięk przestrzenny) obsługuje teraz także urządzenia SCMS-T.
 • Google Cast dla treści audio:
  • Dodano obsługę funkcji Google Multi Room.
  • Obsługiwany jest dźwięk przesyłany z urządzeń SCMS-T przez łącze Bluetooth i można używać przy tym funkcji bezprzewodowego dźwięku stereo / bezprzewodowego dźwięku przestrzennego.
 • Poprawa obsługi i stabilności działania
 • Poprawa stabilności działania, gdy podczas połączenia Wi-Fi odtwarzane są pliki muzyczne z pamięci USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania 6.05 dla SRS-ZR5

Wersja pliku

 • 6.05

Data wydania

 • 06-08-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy pobranie aktualizacji jest wymagane? Stosowanie niniejszego narzędzia aktualizacji nie jest konieczne, jeśli oprogramowanie wbudowane posiadanego systemu audio zostało już zaktualizowane do wersji 6.05.
W razie wątpliwości aktualną wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

Do wyboru są dwa opisane poniżej sposoby.

Sprawdzanie przy użyciu aplikacji „Sony | Music Center (SongPal)”
 1. Używając aplikacji „Sony | Music Center (SongPal)”, podłącz urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi, do której podłączony jest smartfon.
 2. Uruchom w smartfonie aplikację „Sony | Music Center (SongPal)”.
 3. Wybierz „SRS-ZR5”.

 4. Wybierz „Settings” (Ustawienia).

 5. Wybierz „Other Settings” (Inne ustawienia).

 6. Sprawdź wersję oprogramowania dla SRS-ZR5.

Sprawdzanie przy użyciu komputera
 1. Podłączyć urządzenie do komputera za pomocą przewodu LAN (nie dostarczony).

  Uwaga :Głośnik należy podłączyć bezpośrednio do komputera, używając przewodu sieci LAN.
 2. Podłączyć przewód zasilający prądu zmiennego do zasilacza sieciowego (dostarczone). Nacisnąć przycisk on/standby [wł./tryb oczekiwania], aby włączyć zasilanie.

  Należy poczekać, aż wskaźnik LINK przestanie migać i będzie świecić się na różowo
 3. Wyświetlić okno Sony Network Device Setting [Ustawienia urządzenia sieciowego firmy Sony] na ekranie komputera.
  1. Włączyć przeglądarkę.
  2. W pasku adresu wpisać poniższy adres URL: http://169.254.1.1

 1. Jeśli wyświetli się okno Language Setup [Ustawienia języka], należy wybrać odpowiedni język.
 2. Numer X.XX.X.XX w polu System Software Version [Wersja oprogramowania systemowego] w menu Device Details [Szczegóły urządzenia] informuje o zainstalowanej wersji oprogramowania.

 3. Wersja oprogramowania, nazwa modelu i nazwa urządzenia, rodzaj połączenia, dostęp do Internetu, nazwa sieci (SSID) i sposób zabezpieczenia mają charakter przykładowy.

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania sprzętowego zestawu SRS-ZR5:

Co będzie potrzebnePowód użycia tej metody
Internet/sieć
***ZALECANE***
 • Kabel Ethernet lub router bezprzewodowy do podłączenia zestawu SRS-ZR5 do Internetu
 • Sprawdzenie, czy zestaw SRS-ZR5 jest podłączony do:
  • aktywnego połączenia z Internetem
Zaleca się skorzystanie z tej metody, ponieważ stanowi ona najprostszy i najszybszy sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Urządzenie pamięci masowej USB
 • Komputer
 • Urządzenie pamięci masowej USB
Aktualizacja oprogramowania układowego za pomocą tej metody jest wskazana w razie niemożliwości nawiązania połączenia internetowego.

Pobierz i zainstaluj

Internet / sieć

Aktualizacja oprogramowania jest dostępna przez Internet. Należy wykonać następujące kroki.
Uwaga: Nie można aktualizować do najnowszej wersji oprogramowania, jeśli zestaw NIE jest podłączony do Internetu.
Ważne:

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji sprawdź, czy jednostka jest podłączona do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB.

 1. Podłączanie do gniazda zasilania
  • W celu podłączenia wejścia zasilania 5 V w jednostce do gniazda zasilania należy użyć zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu micro USB.
  Uwaga: Nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania, gdy jednostka jest zasilana tylko z akumulatora.
 2. Podłączanie do Internetu
  • Podłączanie przy użyciu aplikacji „Sony | Music Center (SongPal)” w urządzeniu mobilnym
  • Podłączanie przez Wi-Fi Protected Setup (WPS, bezpieczna konfiguracja Wi-Fi)
  • Podłączanie przy użyciu komputera
  Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki
 3. Jeśli głośnik jest włączony, naciśnij przycisk i wyłącz go.
 4. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego zasilacza sieciowego do gniazda zasilania.
  Uwaga: nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania kiedy jednostka jest zasilana z akumulatora.
 5. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie.
 6. Poczekaj, aż wskaźnik LINK przestanie migać i zaświeci się na pomarańczowo. Zawsze, kiedy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, zaświeca się przycisk UPDATE/WPS.
 7. Dotknij i przytrzymaj przycisk UPDATE/WPS aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania przycisk UPDATE/WPS zacznie migać.
  Uwaga: Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.
 8. Podczas aktualizacji zmienia się miganie (jego odstęp czasowy i warunek) przycisku UPDATE/WPS.
 9. Przycisk UPDATE/WPS wyłącza się, a głośnik przełącza się w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/sieci automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
 10. Sprawdź wersję, wykonując czynności opisane w punkcie Sprawdzanie wersji oprogramowania, i zobacz, czy aktualizacja została zainstalowana.

Pytania i odpowiedzi

Czy wszystkie funkcyjne diody LED świecą się?

Aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć głośnik. Następnie włącz go ponownie. Upewnij się, że głośnik jest podłączony do Internetu, a przycisk UPDATE/WPS świeci się. Następnie ponownie rozpocznij aktualizację.


Przycisk UPDATE świeci się na pomarańczowo.

Aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem. Aktualizację wewnętrznego oprogramowania osobistego zestawu muzycznego można przeprowadzić, używając pamięci flash USB.


Wskaźnik miga na czerwono, a przycisk UPDATE/WPS na pomarańczowo.

Aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem. Aktualizację wewnętrznego oprogramowania osobistego zestawu muzycznego można przeprowadzić, używając pamięci flash USB.


USB

Obsługiwane systemy operacyjne:

 • Windows® 10
 • Windows® 8.1 – należy użyć trybu pulpitu.
 • Windows® 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
 • Mac OS X 10.6 lub nowszy

Nośniki zapisu:Pamięć USB: o pojemności ponad 256 MB. Nie można zagwarantować obsługi wszystkich urządzeń pamięci masowej USB.

Uwagi:

 • O postępie aktualizacji informuje zmieniająca się liczba mignięć wskaźnika UPDATE. Początkowo wskaźnik UPDATE miga czterokrotnie; później liczba mignięć zmniejsza się co jeden, aż wreszcie, po zakończeniu aktualizacji, wskaźnik gaśnie.
 • Podczas aktualizacji głośnik powinien być cały czas podłączony do zasilania.
 • Do czasu zakończenia aktualizacji nie należy odłączać przewodu zasilającego.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać zasilania.
 • Aktualizacja trwa zwykle od 3 do 10 minut.

 1. Zamknąć wszystkie uruchomione programy i otwarte okna oprócz tej strony.
 2. Przeczytać poniższe warunki na tej stronie i potwierdzić zapoznanie się z nimi, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
 3. Pobrać aktualizację oprogramowania wbudowanego. Rozpocznie się pobieranie pliku SRS16003.UPG (150 MB, 157 327 552 bajtów).
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera.
  Uwaga: W przypadku systemu Windows 10 lub 8.1 plik aktualizacji może zostać automatycznie zapisany w folderze Pobrane. Kliknij kafelek Pulpit na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze Pobrane
 5. Aby skopiować pliki aktualizacji oprogramowania wbudowanego na dysk flash USB, należy:
  1. Włożyć zainicjowany (sformatowany) dysk flash USB do gniazda USB w komputerze.
  2. Skopiować folder UPDATE na dysk flash USB.

Aby zaktualizować zestaw muzyczny z dysku flash USB, należy:

 1. Podłączyć głośnik do gniazdka ściennego i włączyć głośnik poprzez naciśnięcie przycisku on/standby.
 2. Gdy wskaźnik POWER zaświeci na zielono, włożyć dysk flash USB do gniazda USB głośnika.
 3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk UPDATE/WPS i od razu dotknąć przycisku FUNCTION i przytrzymać go. Przytrzymać oba przyciski przez 4 sekundy (do usłyszenia sygnału dźwiękowego). - Gdy głośnik zostanie połączony z siecią, wskaźnik UPDATE może zaświecić na pomarańczowo. Nawet w takim przypadku można go używać.
 4. Zostanie uruchomiona aktualizacja w trybie USB, a wskaźnik UPDATE będzie migał na pomarańczowo. Podczas tej procedury nie należy obsługiwać głośnika.

 5. Wskaźnik UPDATE i wskaźnik Power zamigają kilka razy podczas aktualizacji.
 6. Po zakończeniu aktualizacji wskaźnik UPDATE wyłączy się, a głośnik automatycznie przełączy się w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/sieci.
  Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu głośnika po aktualizacji trzykrotnie miga pomarańczowy wskaźnik UPDATE.
 7. Sprawdzanie wersji oprogramowania