Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • SRS-HG1

UWAGA: Ten plik jest przeznaczony tylko do wskazanych modeli. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Poprawa bezpieczeństwa połączenia
 • Możliwość użycia technologii Spotify Connect nawet przez posiadaczy darmowych kont
 • UWAGA: Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania jest niezbędna do zapewnienia dalszej obsługi serwisów muzycznych przez wbudowany Chromecast.
  Jeśli nie zainstalujesz jej ręcznie, zostanie ona zainstalowana automatycznie, gdy urządzenie będzie nieużywane i połączone z Internetem.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Poprawa bezpieczeństwa połączenia
 • Dodana funkcja Speaker Add (Dodaj głośnik)
 • Dodana funkcja informacji głosowych dla trybu parowania Bluetooth
 • Obsługa odtwarzania materiałów z serwisu Spotify przez wbudowany Chromecast
 • Poprawa obsługi i stabilności działania
 • Dodano funkcję Multi Room (obsługi wielu pomieszczeń) przez Google Cast.
 • Obsługiwane jest odtwarzanie przez łącze Bluetooth muzyki z urządzeń SCMS-T przy włączonej funkcji Wireless Surround.
 • Dodano funkcje „Wireless surround” (bezprzewodowy dźwięk przestrzenny) i „Wireless Stereo” (bezprzewodowy dźwięk stereofoniczny).
 • Obsługa przez Google Cast materiałów audio o wysokiej rozdzielczości
 • Obsługa funkcji kopii lustrzanej
  (Dostępność określana przez Google Inc. w zależności od kraju)

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania 6.05 dla SRS-HG1

Wersja pliku

 • 6.05

Data wydania

 • 06-08-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Jeśli wyświetla się wersja „5.02” lub starsza, zalecamy aktualizację oprogramowania sprzętowego.

W razie wątpliwości aktualną wersję oprogramowania układowego można łatwo sprawdzić:

 1. Używając aplikacji „Sony | Music Center (SongPal)”, podłącz urządzenie do tej samej sieci Wi-Fi, do której podłączony jest smartfon.
 2. Uruchom w smartfonie aplikację „Sony | Music Center (SongPal)”.
 3. Wybierz „SRS-HG1”.

 4. Wybierz „Settings” (Ustawienia).

 5. Wybierz „Other Settings” (Inne ustawienia).

 6. Sprawdź wersję oprogramowania dla SRS-HG1.

Pobierz i zainstaluj

Aktualizacja oprogramowania jest dostępna przez Internet. Należy wykonać następujące kroki.
Uwaga: Nie można aktualizować do najnowszej wersji oprogramowania, jeśli zestaw NIE jest podłączony do Internetu.
Ważne:

 • Jeśli wskaźnik zasilania miga na zielono nawet po naciśnięciu przycisku zasilania, należy nacisnąć przycisk „RESET” znajdujący się w dolnej części jednostki.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji sprawdź, czy jednostka jest podłączona do gniazda zasilania za pomocą zasilacza sieciowego USB.

 1. Podłączanie do gniazda zasilania
  • W celu podłączenia wejścia zasilania 5 V w jednostce do gniazda zasilania należy użyć zasilacza sieciowego USB i dostarczonego przewodu micro USB.
  Uwaga: Nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania, gdy jednostka jest zasilana tylko z akumulatora.
 2. Podłączanie do Internetu
  • Podłączanie przy użyciu aplikacji „Sony | Music Center (SongPal)” w urządzeniu mobilnym
  • Podłączanie przez Wi-Fi Protected Setup (WPS, bezpieczna konfiguracja Wi-Fi)
  • Podłączanie przy użyciu komputera
  Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi jednostki
 3. Jeśli głośnik jest włączony, naciśnij przycisk i wyłącz go.
 4. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego zasilacza sieciowego do gniazda zasilania.
  Uwaga: nie można przeprowadzić aktualizacji oprogramowania kiedy jednostka jest zasilana z akumulatora.
 5. Naciśnij przycisk , aby włączyć zasilanie.
 6. Poczekaj, aż wskaźnik LINK przestanie migać i zaświeci się na pomarańczowo. Zawsze, kiedy dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania, zaświeca się przycisk WPS/UPDATE.

 7. Dotknij i przytrzymaj przycisk WPS/UPDATE aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po rozpoczęciu aktualizacji oprogramowania przycisk WPS/UPDATE zacznie migać.Uwaga: Podczas aktualizacji nie można korzystać z głośnika.
 8. Podczas aktualizacji zmienia się miganie (jego odstęp czasowy i warunek) przycisku WPS/UPDATE.
 9. Przycisk WPS/UPDATE wyłącza się, a głośnik przełącza się w tryb czuwania lub tryb czuwania BLUETOOTH/sieci automatycznie po zakończeniu aktualizacji.
 10. Sprawdź wersję, wykonując czynności opisane w artykule jak sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowegoi zobacz, czy aktualizacja została zainstalowana.

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie funkcyjne diody LED świecą się

Aktualizacja oprogramowania zakończyła się niepowodzeniem. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć głośnik. Następnie włącz go ponownie. Upewnij się, że głośnik jest podłączony do Internetu, a przycisk WPS/UPDATE świeci się. Następnie ponownie rozpocznij aktualizację.