Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KD-65XG7096
 • KD-65XG7093
 • KD-65XG7077
 • KD-65XG7073
 • KD-65XG7005
 • KD-65XG7004
 • KD-65XG7003
 • KD-65XG7002
 • KD-55XG7096
 • KD-55XG7093
 • KD-55XG7077
 • KD-55XG7073
 • KD-55XG7005
 • KD-55XG7004
 • KD-55XG7003
 • KD-55XG7002
 • KD-49XG7096
 • KD-49XG7093
 • KD-49XG7077
 • KD-49XG7073
 • KD-49XG7005
 • KD-49XG7004
 • KD-49XG7003
 • KD-49XG7002
 • KD-43XG7096
 • KD-43XG7093
 • KD-43XG7077
 • KD-43XG7073
 • KD-43XG7005
 • KD-43XG7004
 • KD-43XG7003
 • KD-43XG7002

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści iudoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Poprawiono wrażenia przy oglądaniu telewizji
 • Ulepszono sortowanie kanałów pewnych stacji telewizyjnych (tylko Niemcy)
 • Wyeliminowano niedokładności wwyświetlaniu godziny/zegara przy korzystaniu zpewnych aplikacji HbbTV
 • Rozwiązano problem zodtwarzaniem zserwisu Netflix, który objawiał się błędem Netflix tvq-pm-100 (5.2.102) pojawiającym się po kilku pierwszych sekundach wybranego materiału.
  • Jeśli problem występuje pomimo zainstalowania tej aktualizacji wewnętrznego oprogramowania, prosimy oprzywrócenie ustawień fabrycznych*:
   • Wybierz opcję [Ustawienia].
   • Wybierz opcję [Ustawienia systemowe].
   • Wybierz opcję [Pomoc techniczna].
   • Wybierz opcję [Ustawienia fabryczne].
   • Wybierz [OK].
   *UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie ztelewizora wszystkich danych iustawień.
 • Obsługa aktualizacji zDemand 5 na My5
  • Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania przygotowuje telewizor do współpracy znową aplikacją My5. Decyzję wsprawie udostępnienia tej nowej aplikacji będą podejmować sami nadawcy.
 • Poprawiono ogólną wydajność istabilność działania systemu obsługi

Wcześniejsze korzyści iudoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści iudoskonalenia.

 • Poprawiono zgodność zformatami nośników wtrybie odtwarzania USB
 • Rozwiązano problemy zodtwarzaniem filmów przy użyciu aplikacji YouTube, Netflix iAll4
 • Rozwiązano problemy zdostępnością aplikacji YouTube przy wybieraniu jej zmenu „Wszystkie aplikacje”
 • Rozwiązano problemy zdostępnością treści „Polecane” (zależnie od regionu)

Ograniczenia

 • Do użytku tylko wtelewizorach sprzedawanych wEuropie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. Wrazie wątpliwości można złatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Włącz telewizor inaciśnij przycisk [HOME] na pilocie, aby wyświetlić główne menu.
 2. Przejdź do kategorii [Ustawienia] inaciśnij przycisk [Enter].
 3. Przejdź do opcji [Pomoc techniczna] inaciśnij przycisk [Enter].
 4. Wprawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja omodelu iwersji oprogramowania: „v8.821” — jeśli wersja ma numer „v8.821” lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (łatwe)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB
Użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (łatwe):
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora izapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości.Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia „Automat. pobieranie oprogram.” wsposób opisany poniżej, powiadomienia opotrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.

 1. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Ustawienia] inaciśnij przycisk [Enter].
 3. Wybierz opcję [Pomoc techniczna] inaciśnij przycisk [Enter].
 4. Wybierz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].
 5. Wybierz opcję [Włącz], aby automatycznie pobierać oprogramowanie. Wybierz opcję [Wył.], aby wyłączyć tę funkcję.

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana wtygodniach po jej wydaniu istopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje opliku”, „Pobieranie” i„Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji zurządzenia pamięci masowej USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana zużyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania iinformacje orozwiązywaniu problemów są zamieszczone wsekcji „Pytania iodpowiedzi” wwitrynie pomocy technicznej Sony.


Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli wtelewizorze nie jest skonfigurowane połączenie zInternetem lub użytkownik nie chce czekać na aktualizację poprzez funkcję „Automat. pobieranie oprogram.”, należy spróbować pobrać aktualizację izainstalować ją zurządzenia pamięci masowej USB zgodnie zponiższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v8.821 for TV (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania telewizora do wersji v8.821)

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2017_8821_eff_auth.zip

Wersja pliku

 • 8.821

Rozmiar pliku

 • 280 328 639 bajty

Data wydania

 • 03-07-2019

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele zfunkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać zInternetu izapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik zaktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] ugóry tej strony, po czym przeczytaj izaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] udołu strony, aby pobrać plik zaktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę irozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, wktórym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_tvupdate_2017_8821_eff_auth.zip” ma rozmiar 280 328 639 bajty.
   UWAGA: Wprzypadku komputera zWindows woknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, anie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się folder „sony_dtv02B40B09B4BD_00200100”.
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij iupuść folder „sony_dtv02B40B09B4BD_00200100” do głównego katalogu urządzenia USB.
  UWAGA: „Główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, wktórym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera iprzejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku zaktualizacją iprzygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. Wtrakcie instalacji telewizor wyłączy się, anastępnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zawierające folder „sony_dtv02B40B09B4BD_00200100” do portu USB na telewizorze.
  UWAGA: Jeśli telewizor jest wyposażony wwięcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie, aby otworzyć menu główne (HOME).
 5. Przejdź do kategorii [Ustawienia] inaciśnij przycisk [Enter], aby ją wybrać.
 6. Przejdź do opcji [Pomoc techniczna] iwybierz ją.
 7. Przejdź do opcji [Aktualizacja oprogramowania] iwybierz ją. Następnie wybierz opcję [USB].
 8. Na ekranie telewizora będą się kolejno pojawiały różne komunikaty. Postępuj zgodnie zinstrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 9. Rozpocznie się aktualizacja, azprzodu telewizora zacznie migać pomarańczowa dioda LED.
  OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji oprogramowania nie należy:
  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora.
  • Odłączać telewizora od zasilania
 10. Kiedy pojawi się komunikat „Aktualizacja oprogramowania ukończona”, telewizor wyłączy się izpowrotem włączy wcelu dokończenia aktualizacji. - Nie wyjmować pamięci USB ani nie wyłączać telewizora.
 11. Kiedy telewizor włączy się ponownie, odłącz pamięć USB od portu USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „v8.821” lub wyższy, aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż „v8.821”, ponownie pobierz izainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Interne:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania: najnowsza wersja daje wszystkie korzyści iulepszenia wprowadzone wpoprzednich wersjach.

 • Czy to normalne, że wtrakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie wrazie problemów zaktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], anastępnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, wtelewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania iinformacje orozwiązywaniu problemów są zamieszczone wsekcji „Pytania iodpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.