Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KDL-48WD655
 • KDL-48WD653
 • KDL-48WD650
 • KDL-40WD655
 • KDL-40WD653
 • KDL-40WD650
 • KDL-32WD605
 • KDL-32WD603
 • KDL-32WD600
 • KDL-49WD759
 • KDL-49WD758
 • KDL-49WD757
 • KDL-49WD756
 • KDL-49WD755
 • KDL-49WD754
 • KDL-49WD753
 • KDL-49WD752
 • KDL-49WD751
 • KDL-49WD750
 • KDL-43WD759
 • KDL-43WD758
 • KDL-43WD757
 • KDL-43WD756
 • KDL-43WD755
 • KDL-43WD754
 • KDL-43WD753
 • KDL-43WD752
 • KDL-43WD751
 • KDL-43WD750
 • KDL-32WD759
 • KDL-32WD758
 • KDL-32WD757
 • KDL-32WD756
 • KDL-32WD755
 • KDL-32WD754
 • KDL-32WD753
 • KDL-32WD752
 • KDL-32WD751
 • KDL-32WD750

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści iudoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Rozwiązano problem zodtwarzaniem zserwisu Netflix, który objawiał się błędem Netflix tvq-pm-100 (5.2.102) pojawiającym się po kilku pierwszych sekundach wybranego materiału
  • Jeśli problem występuje pomimo zainstalowania tej aktualizacji wewnętrznego oprogramowania, prosimy oprzywrócenie ustawień fabrycznych*:
   • Naciśnij przycisk „Home” na pilocie.
   • Przejdź do opcji „Ustawienia”.
   • Wskaż opcję „Pomoc techniczna” inaciśnij przycisk OK.
   • Przewiń zawartość ekranu wdół, aby wskazać opcję „Ustawienia fabryczne”. Naciśnij przycisk OK.
   • Kiedy pojawi się prośba opotwierdzenie, wskaż opcję „Tak” inaciśnij przycisk OK.
   *UWAGA: Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie ztelewizora wszystkich danych iustawień.

Wcześniejsze korzyści iudoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści iudoskonalenia.

 • Rozwiązano problemy zodtwarzaniem filmów zserwisu Netflix
 • Poprawa łączności Wi-Fi
 • Poprawa działania teletekstu
 • Rozwiązano problem zminiaturami występujący przy korzystaniu zaplikacji Photoshare
 • Rozwiązano problemy zklawiaturą ekranową wprzeglądarce internetowej
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający połączenie się telewizora zlokalną siecią Wi-Fi wciągu 30sekund od wyłączenia iponownego włączenia zasilania.
 • Rozwiązano problem chwilowego zatrzymywania się odtwarzania plików „.wav” zpamięci USB.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wybór programów telewizyjnych onumerach powyżej 100 przy odbieraniu dwóch (lub większej liczby) sygnałów satelitarnych.
 • Rozwiązano problem objawiający się niezgodnością między językiem wyświetlania aplikacji YouTube ajęzykiem wybranym wtelewizorze
 • Rozwiązano problem niezsynchronizowanego obrazu idźwięku przy oglądaniu telewizji naziemnej ikablowej
 • Rozwiązano problemy zodtwarzaniem zserwisu Netflix po korzystaniu zaplikacji All4
 • Rozwiązano problem ciągłego buforowania przy oglądaniu płatnych materiałów zserwisu YouTube
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wyświetlanie napisów DVB przy oglądaniu kanałów naziemnych
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał użycie sieci Wi-Fi po poprzedniej aktualizacji
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał odtwarzanie filmów zserwisu YouTube po oglądaniu kanałów MHEG
 • Dodano funkcję iustawienie czasu letniego (dla Turcji iAzerbejdżanu)
 • Ogólna poprawa działania telewizora
 • Rozwiązano problem objawiający się brakiem możliwości ponownego odtworzenia materiału wideo ztelewizji HbbTV po naciśnięcie przycisku RETURN na pilocie.
 • Rozwiązano problem, wwyniku którego elektroniczny przewodnik po programach (EPG) nie zawierał informacji owydarzeniu zaudycji satelitarnych.
 • Rozwiązano problem zciągłym ponownym uruchamianiem się telewizora przy oglądaniu pewnych kanałów DVB-T2
 • Rozwiązano problem braku dźwięku, gdy do podłączenia zewnętrznego urządzenia zsystemem Dolby Digital 5.1 używane było łącze HDMI
 • Rozwiązano problem braku dźwięku Dolby Digital 5.1 przy oglądaniu materiałów zserwisu Netflix
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał wyszukiwanie przez telewizor pewnych usług DVB-T2 zkanału logicznego PLP1
 • Ulepszenia wwyświetlaniu materiałów zserwisu Netflix
 • Poprawa wydajności istabilności działania telewizora podczas odbioru sygnału DVB-C
 • Ulepszenia wdziałaniu dekodowania przez moduł CI+ po oglądaniu materiałów zserwisu NETFLIX

Ograniczenia

 • Do użytku tylko wproduktach sprzedawanych wEuropie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. Wrazie wątpliwości można złatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Włącz telewizor inaciśnij przycisk [HOME] na pilocie, aby wyświetlić główne menu.
 2. Przejdź do kategorii [Ustawienia] inaciśnij przycisk [Enter].
 3. Przejdź do opcji [Pomoc techniczna] inaciśnij przycisk [Enter].
 4. Wprawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja omodelu iwersji oprogramowania: „v8.219” — jeśli wersja ma numer „v8.219” lub wyższy, zainstalowana jest najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v8.219 for TV (Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania telewizora do wersji v8.219)

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip

Wersja pliku

 • 8.219

Rozmiar pliku

 • 145 849 421 bajty

Data wydania

 • 03-07-2019

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskaj żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele zfunkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać zInternetu izapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik zaktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] ugóry tej strony, po czym przeczytaj izaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] udołu strony, aby pobrać plik zaktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę irozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, wktórym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_tvupdate_2016_8219_emf_auth.zip” ma rozmiar 145 849 421 bajty.
   UWAGA: Wprzypadku komputera zWindows woknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, anie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się folder „sony_dtv02B30B06B3B6_00100100”.
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij iupuść folder „sony_dtv02B30B06B3B6_00100100” do głównego katalogu urządzenia USB.
  UWAGA: „Główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, wktórym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera iprzejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku zaktualizacją iprzygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. Wtrakcie instalacji telewizor wyłączy się, anastępnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zawierające folder „sony_dtv02B30B06B3B6_00100100” do portu USB na telewizorze.
  UWAGA: Jeśli telewizor jest wyposażony wwięcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.
 4. Naciśnij przycisk [HOME] na pilocie, aby otworzyć menu główne (HOME).
 5. Przejdź do kategorii [Ustawienia] inaciśnij przycisk [Enter], aby ją wybrać.
 6. Przejdź do opcji [Pomoc techniczna] iwybierz ją.
 7. Przejdź do opcji [Aktualizacja oprogramowania] iwybierz ją. Następnie wybierz opcję [USB].
 8. Na ekranie telewizora będą się kolejno pojawiały różne komunikaty. Postępuj zgodnie zinstrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 9. Rozpocznie się aktualizacja, azprzodu telewizora zacznie migać pomarańczowa dioda LED.
  OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji oprogramowania nie należy:
  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora.
  • Odłączać telewizora od zasilania
 10. Kiedy pojawi się komunikat „Aktualizacja oprogramowania ukończona”, telewizor wyłączy się izpowrotem włączy wcelu dokończenia aktualizacji. - Nie wyjmować pamięci USB ani nie wyłączać telewizora.
 11. Kiedy telewizor włączy się ponownie, odłącz pamięć USB od portu USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „v8.219” lub wyższy, aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż „v8.219”, ponownie pobierz izainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Interne:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania: najnowsza wersja daje wszystkie korzyści iulepszenia wprowadzone wpoprzednich wersjach.

 • Czy to normalne, że wtrakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie wrazie problemów zaktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], anastępnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, wtelewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania iinformacje orozwiązywaniu problemów są zamieszczone wsekcji „Pytania iodpowiedzi” w witrynie pomocy technicznej Sony.