Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:

 • KD-75XD9405
 • KD-65XD9305
 • KD-55XD9305
 • KD-85XD8505
 • KD-75XD8505
 • KD-65XD8505
 • KD-65XD8577
 • KD-65XD8599
 • KD-55XD8505
 • KD-55XD8577
 • KD-55XD8588
 • KD-55XD8599
 • KD-65SD8505
 • KD-55SD8505
 • KD-75X9405C
 • KD-65X9305C
 • KD-55X9305C
 • KD-75X9105C
 • KD-65X9005C
 • KD-55X9005C
 • KD-75X8501C
 • KD-75X8505C
 • KD-65X8501C
 • KD-65X8505C
 • KD-65X8507C
 • KD-65X8508C
 • KD-65X8509C
 • KD-55X8501C
 • KD-55X8505C
 • KD-55X8507C
 • KD-55X8508C
 • KD-55X8509C
 • KD-49X8301C
 • KD-49X8305C
 • KD-49X8307C
 • KD-49X8308C
 • KD-49X8309C
 • KD-43X8301C
 • KD-43X8305C
 • KD-43X8307C
 • KD-43X8308C
 • KD-43X8309C
 • KD-55X8005C
 • KD-49X8005C
 • KD-65S8505C
 • KD-55S8505C
 • KD-65S8005C
 • KD-55S8005C

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści iudoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Wprowadzono najnowsze aktualizacje zabezpieczeń systemu Android

Wcześniejsze korzyści iudoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści iudoskonalenia.

 • Poprawiono wrażenia użytkownika przy ustawieniu „Ulepszony format — Format sygnału HDMI”
 • Poprawiono zgodność zaplikacją Home Theatre Control (Sterowanie kinem domowym)
 • Poprawiono jakość obrazu przy korzystaniu zwejść HDMI
 • Poprawiono jakość obrazu przy oglądaniu materiałów HDR na pewnych modelach
 • Ta aktualizacja wewnętrznego oprogramowania telewizora Sony zplatformą Android TV powoduje zainstalowanie systemu Android Nougat iwprowadza następujące funkcje:
  • Tryb „obraz wobrazie”
  • Tryb ustawień na połowie ekranu
  • Wielozadaniowość (szybki dostęp do ostatnio używanych aplikacji)
  • Obsługa materiałów HDR HLG (Hybrid Log-Gamma) zpamięci USB, sieci DLNA itelewizji satelitarnej (tylko serie XD94, XD93, XD85, SD85, X93D, X94C, X93C, X91C, X90C, X85C, S85C)
  • Przesyłanie przez wbudowany Chromecast materiałów 4K zużyciem technologii Google Cast
  • Funkcja wyszukiwania głosowego wprzeglądarce internetowej
  • Serwis Samba Interactive TV
  • Wiele kont Google
  • Możliwość wyboru trybu oglądania telewizji zgłównego menu przez naciśnięcie przycisku PROG +/- lub przycisku numerycznego
  • Udoskonalone menu inawigacja na ekranie „Discover"
  • Poprawiony ekran wprowadzania hasła Wi-Fi
  • Lepsza funkcjonalność przy rejestracji dysku twardego USB przeznaczonego do nagrywania
  • Udoskonalenia wsystemie obsługi pamięci USB lub dysku twardego pełniących rolę dodatkowej zewnętrznej pamięci masowej
 • Dalsze informacje ofunkcjach iudoskonaleniach można znaleźć pod następującym adresem:https://services.sony.pl/support/pl/welcome-to-android-tv-nougat
 • To oprogramowanie wewnętrzne rozwiązuje także inne problemy, między innymi zzatrzymywaniem obrazu ibrakiem synchronizacji obrazu zdźwiękiem przy odtwarzaniu zserwisów zfilmami na życzenie.
 • Poprawiono czas reakcji telewizora na sygnały zpilota
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający połączenie się telewizora zpunktem dostępowym sieci Wi-Fi wtrybie czuwania
 • Rozwiązano problem zodtwarzaniem materiałów 4K zserwisu YouTube (wrozdzielczości 2560 x 1440 lub wyższej)
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wykrycie dysku twardego przez telewizor pozostający wtrybie czuwania
 • Dodano obsługę formatu HDR HLG (Hybrid Log Gamma) wsygnale zwejścia HDMI (tylko serie XD94, XD93, XD85, SD85, X93D, X94C, X93C, X91C, X90C, X85C iS85C)
 • Zmniejszono opóźnienie sygnału wejściowego wgrach 4K HDR
 • Rozwiązano problem, wwyniku którego po zmianie wejścia zHDMI (sygnału wejściowego 4K) na telewizję naziemną prawa strona ekranu stawała się jasna
 • Rozwiązano problem przerw wdźwięku zgłośników wformie listwy marki Sonos
 • Rozwiązano problem terkotu występującego po naciśnięciu przycisku ACTION MENU lub VOL+/– wczasie odtwarzania materiałów zserwisu Amazon Video
 • Rozwiązano problem niskiej jakości obrazu zserwisu BBC iPlayer przy korzystaniu zfunkcji „Watch from start” (Odtwórz od początku)
 • Ta aktualizacja oprogramowania układowego telewizora Sony zplatformą Android TV instaluje system Android Marshmallow
  Ta wersja oprogramowania układowego rozwiązuje następujące problemy:
  • Nieustanne uruchamianie się na nowo po instalacji oprogramowania układowego wwersji 3.843
  • Niedziałający przycisk wyszukiwania głosowego po instalacji oprogramowania układowego wwersji 3.843 (tylko serie XD94, XD93, XD85, SD85)
  • Subwoofer bezprzewodowy SWF-BR100 reprodukuje obecnie wszystkie częstotliwości
  • Niewłaściwy współczynnik kształtu obrazu filmowego zurządzeń USB przy odtwarzaniu materiałów wformacie 21:9
  • Mała szybkość reakcji telewizora przy odbiorze sygnału zsatelitów Astra
  • Problem niestabilności obrazu UHD (Ultra-High-Definition) przesyłanego przez łącze HDMI po głębokim czuwaniu
  • Problem znagrywaniem przy użyciu modułu CAM Neotion Dual operatora Stofa
  • Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) przy oglądaniu kanału zakupowo-reklamowego zwłączonym obrazem idźwiękiem
  • Problemy zkomendami głosowymi
  • Problem zlistą kanałów przy importowaniu nowych list
  • Brak możliwości połączenia zsiecią (WLAN/LAN)
  • Błędy wtłumaczeniu na język duński
  • Problem zduńską stacją DR — zatrzymywanie się odtwarzania wchwili zamknięcia okna dialogowego
  • Kiedy telewizor jest wyłączany pilotem, dźwięk pozostaje słyszalny jeszcze przez 2–3 sekundy po wyłączeniu obrazu
  • Brak informacji EPG dla hiszpańskiej stacji TVE
  • Mała szybkość działania ekranów zustawieniami kanału satelitarnego
  • Niepożądane „stuknięcie” przy zmianie kanału
  • Brak możliwości włączenia telewizora po przywróceniu ustawień fabrycznych
  • Czarny ekran po włożeniu modułu CAM CI+
  • Brak obrazu/dźwięku zkanału satelitarnego 4K UHD FunBox
  • Przy otwieraniu instrukcji pojawia się migające światło
  • Problem ztransmisją YouTube, gdy wybrany jest język hebrajski
  • Nieprawidłowe działanie zakresu dynamicznego HDMI
  • Problem ztrybem obrazu automatycznego
  • Problem zdziałaniem trybu „Futbol” po wyłączeniu iwłączeniu zasilania
  Dalsze informacje ofunkcjach iudoskonaleniach można znaleźć pod następującym adresem:http://www.sony.net/androidtv-update/
 • Rozwiązuje problem niestabilności obrazu przy korzystaniu zprzystawki STB (Set-top box) UHD
 • Zmniejsza opóźnienie sygnału wejściowego wtrybie HDR Video (tylko następujące modele telewizorów 4K HDR: serie X85C, S85C, X91C, X90C, X93C, X94C, XD94, XD93, XD85, SD85)
  Po wykonaniu aktualizacji zmień jedno zponiższych ustawień:
  1. Wybierz kolejno opcje [Ustawienia obrazu] → [Ustawienia zaawansowane] → [Resetowanie] → [Zresetuj]
  2. Zmień ustawienie funkcji Motionflow na [Wył.]
 • Stabilniejsza praca telewizora

Ograniczenia

 • Do użytku tylko wproduktach sprzedawanych wEuropie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. Wrazie wątpliwości można złatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Na ekranie pojawi się numer wersji wewnętrznego oprogramowania.


[1] Model
[2] Wersja oprogramowania

Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG5.435.xxxx”, zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, aaktualizacja jest zbędna.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Używając funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (łatwe)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB
Użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.” (łatwe):
Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora izapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia „Automat. pobieranie oprogram.” wsposób opisany poniżej, powiadomienia opotrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.
 1. Naciśnij przycisk [HELP] na pilocie.
 2. Wybierz opcję [Aktualizacja oprogramowania systemowego].
 3. Wybierz opcję [Automat. pobieranie oprogram.].
Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana wtygodniach po jej wydaniu istopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje opliku”, „Pobieranie” i„Instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji zurządzenia pamięci masowej USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana zużyciem funkcji „Automat. pobieranie oprogram.”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania iinformacje orozwiązywaniu problemów są zamieszczone wsekcji „Pytania iodpowiedzi” wwitrynie pomocy technicznej Sony.


Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli wtelewizorze nie jest skonfigurowane połączenie zInternetem lub użytkownik nie chce czekać na aktualizację poprzez funkcję „Automat. pobieranie oprogram.”, należy spróbować pobrać aktualizację izainstalować ją zurządzenia pamięci masowej USB, zgodnie zponiższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer zdostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wbudowanego oprogramowania telewizora do wersji 5.435

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2015_5435_eub_auth.zip

Wersja pliku

 • 5.435

Rozmiar pliku

 • 1 644 778 348 bajty

Data wydania

 • 26-06-2019

Pobieranie

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora ani odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych winstrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele zfunkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji:

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać zInternetu izapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik zaktualizacją na komputer.
  1. Kliknij przycisk [Pobieranie] ugóry tej strony, po czym przeczytaj izaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk [Pobieranie] udołu strony, aby pobrać plik zaktualizacją na komputer.

 2. Sprawdź nazwę irozmiar pobranego pliku.
  1. Przejdź do folderu, wktórym znajduje się pobrany plik.
  2. Sprawdź, czy plik „sony_tvupdate_2015_5435_eub_auth.zip” ma rozmiar „1 644 778 348”bajtów.
   UWAGA: Wprzypadku komputera zWindows woknie Właściwości należy sprawdzić „Rozmiar”, anie „Rozmiar na dysku”.
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się plik „sony_dtv0FA50A09A0A9_00014100_153b00b8.pkg”.
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij iupuść plik „sony_dtv0FA50A09A0A9_00014100_153b00b8.pkg” do głównego katalogu urządzenia USB.

  UWAGA: „Główny katalog” urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, wktórym znajdują się wszystkie inne katalogi.
 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera iprzejdź do następnej sekcji.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji na telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.

 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.

 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zplikiem „sony_dtv0FA50A09A0A9_00014100_153b00b8.pkg” do portu USB na telewizorze.
  UWAGA: Jeśli telewizor jest wyposażony wwięcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.

 4. Kiedy telewizor wykryje urządzenie pamięci masowej USB, na ekranie będą się pojawiać różne komunikaty. Postępuj zgodnie zinstrukcjami na ekranie.
  UWAGA: jeśli komunikaty nie pojawiają się automatycznie, należy spróbować wyłączyć telewizor pilotem izpowrotem go włączyć.
 5. Po zakończeniu kopiowania pliku zurządzenia pamięci masowej USB rozpocznie się proces aktualizacji. Wskaźnik POWER telewizora zacznie migać na biało iwyświetlany będzie ekran postępu aktualizacji.

 6. Po kilku minutach telewizor wyłączy się izpowrotem włączy wcelu dokończenia aktualizacji.
  OSTRZEŻENIE: Podczas instalacji oprogramowania nie należy:
  • Odłączać urządzenia USB
  • Wyłączać telewizora
  • Odłączać telewizora od zasilania

 7. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania pojawia się komunikat ozakończeniu aktualizacji oprogramowania.

 8. Ostrożnie odłącz urządzenie USB od złącza USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślne zainstalowana,sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer „PKG5.435.xxxx” lub wyższy, aktualizacja oprogramowania przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż „PKG5.435.xxxx”, ponownie pobierz izainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Dla zapewnienia optymalnego działania telewizora nie jest możliwe zainstalowanie starszej wersji oprogramowania. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści iulepszenia wprowadzone wpoprzednich wersjach.

 • Czy to normalne, że wtrakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie wrazie problemów zaktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet.

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat „Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania” lub „Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB”, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem [POWER] na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk [POWER], anastępnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat „Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora”, wtelewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania iinformacje orozwiązywaniu problemów są zamieszczone wsekcji „Pytania iodpowiedzi” wwitrynie pomocy technicznej Sony.