UWAGA! Przed pobieraniem tego pliku należy zapoznać się z częścią „Wymagane pliki”.

Wymagane pobrania

O ile nie wskazano inaczej, plik wymieniony poniżej będzie działał prawidłowo pod warunkiem, że zostanie zainstalowany WCZEŚNIEJ niż Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-6400, wersja 2.00 (Mac). Jeżeli lista zawiera więcej niż jeden wymagany plik, przy instalacji należy przestrzegać kolejności pokazanej na tej stronie.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-6400

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Dodano funkcję „AF priorytet oczu” (Eye AF) w czasie rzeczywistym dla zwierząt [1]
 • Umożliwiono obsługę pilotem bezprzewodowym RMT-P1BT (sprzedawanym oddzielnie)
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

 • [1]
  • Nie jest możliwe równoczesne wykrywanie oczu ludzi i zwierząt.
  • Efektywność wykrywania oczu zależy od panujących warunków, rodzaju zwierzęcia i jego sposobu poruszania się.
   Dalsze informacje można znaleźć w witrynie pomocy technicznej.
Dalszych informacji o zaktualizowanych funkcjach należy szukać w Przewodniku pomocniczym.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-6400, wersja 2.00 (Mac)

Wersja pliku

 • 2.00

Rozmiar pliku

 • 306.8 MB (306 772 955 bajtów)

Data wydania

 • 13-06-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 2.00, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage [7] (Podstrona [7] konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

  Wersja oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z komputerami Mac z następującymi wersjami systemu:

 • macOS 10.12 – 10.14

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 600 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

Inny sprzęt

 • Źródło zasilania aparatu
  Całkowicie naładowany akumulator NP-FW50 lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).
  Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wyglądPoziom naładowania akumulatora(zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą
  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawanego oddzielnie).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji należy wyjąć z aparatu kartę pamięci.
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Z menu narzędzia System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie należy wybierać opcji „About This System Software Updater” (O narzędziu do aktualizacji oprogramowania systemowego), gdyż grozi to przerwaniem pracy oprogramowania aktualizacyjnego.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.
 • Nie podłączaj aparatu do komputera, zanim pojawi się odpowiednie polecenie.

Jak pobrać moduł aktualizacji:

 1. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności kliknij przycisk Pobierz.
 2. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE6400V200.dmg].
 3. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zakończ pracę wszystkich programów uruchomionych obecnie w komputerze.
 2. Dwukrotnie kliknij pobrany plik [Update_ILCE6400V200.dmg]. Nie podłączaj jeszcze aparatu.
  Jeśli aparat został już podłączony do komputera, odłącz go i dopiero wówczas przejdź do dalszej części procedury.
 3. Wyodrębniony zostanie plik [Update_ILCE6400V200].
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę [UpdateSetting Tool].Narzędzie UpdateSetting Tool
 5. Podczas ładowania rozszerzenia jądra zostanie wyświetlony monit o zgodę na wprowadzanie zmian przez aplikację. Wpisz hasło logowania do konta administratora.
  Podaj nazwę użytkownika i hasło

  • Dla użytkowników systemu macOS 11 – 12

   Jeśli w komputerze zainstalowany jest system macOS 11 – 12, trzeba również pobrać moduł System Software Update Helper. Przejdź na poniższą stronę pobierania,
   postępuj zgodnie z instrukcjami i pobierz moduł System Software Update Helper, aby uruchomić narzędzie aktualizujące.
   Jeśli w komputerze zainstalowany jest inny system operacyjny, wykonaj poniższe czynności.

  • Dla użytkowników systemu macOS 10.15

   Jeśli w komputerze zainstalowany jest system macOS 10.15, trzeba również pobrać moduł Driver Loader. Przejdź na poniższą stronę pobierania,
   postępuj zgodnie z instrukcjami i pobierz moduł Driver Loader, aby uruchomić narzędzie aktualizujące.
   Jeśli w komputerze zainstalowany jest inny system operacyjny, wykonaj poniższe czynności.

  • Dla użytkowników systemu macOS 10.13 i 10.14
    Po wyświetleniu komunikatu systemowego pojawi się ekran ochrony i prywatności.
   • Jeśli przed wyświetleniem okna „Ochrona i prywatność” pojawi się poniższy komunikat, kliknij przycisk [OK].
    Naciśnij przycisk OK
   • W oknie „Ochrona i prywatność” wyświetl kartę „Ogólne” i zezwól na odczyt oprogramowania systemowego „Sony Corporation”.
    Uwaga: Jeśli zatwierdzenie to zostało wykonane już wcześniej, ekran ochrony i prywatności nie pojawi się.
    Jeśli po kliknięciu przycisku [Allow] (Zezwól) pojawi się prośba o ponowne uruchomienie systemu macOS, wykonaj restart i od nowa zacznij procedurę aktualizacji.
    Ekran Ochrona i prywatność
   • Jeśli ekran „Ochrona i prywatność” nie zniknie, należy zamknąć okno.
   • Jeśli nie zniknie ani ekran „Ochrona i prywatność”, ani komunikat, zamknij je oba przyciskiem [OK].
    Ekran Rozszerzenie systemowe zablokowane

 6. Podłącz aparat do komputera.
  • Pojawi się okno dialogowe połączenia USB.
   Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB
  • Podłącz aparat do komputera przy użyciu przewodu USB (dostarczonego). Na wyświetlaczu LCD aparatu pojawi się komunikat „USB Mode” (Tryb USB).
   Jeśli przewód USB został podłączony, zanim pojawiło się okno dialogowe z poleceniem podłączenia przewodu USB, odłącz przewód USB i ponownie uruchom narzędzie aktualizujące.
  • Kliknij przycisk [OK].Jeśli pojawi się komunikat, zamknij go przyciskiem [OK].
   Naciśnij przycisk OK
   Uwaga: podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać kabla USB.

 7. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
  System Software Updater
  Uwaga: Jeśli narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) nie uruchamia się, dwukrotnie kliknij plik [System Software Updater] w folderze [Update_ILCE6400V200] - [Resources].

 8. Włącz aparat.

 9. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego), wybierz w aparacie Menu > podstronę [4] menu Konfiguracja > USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).Jeżeli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz tryb Mass Storage.
  Konfiguracja3 — Pamięć masowa

 10. Kliknij przycisk [Next] (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji.Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver. 1.00” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego ma numer 2.00 lub wyższy, aktualizacja jest zbędna.W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk [Finish] (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, a następnie włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.
  Numer wersji bieżącej i wersji po aktualizacji

  Aktualizacja jest zbędna.
  Aktualizacja jest zbędna.

 11. Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu.
  Pojawi się poniższy ekran.
  Nastąpi automatyczne zresetowanie aparatu
  Uwaga: W zależności od używanej wersji systemu operacyjnego może nie pojawiać się ikona wczytywania.

 12. Rozpocznij aktualizację.
  Po automatycznym zresetowaniu pojawi się poniższy ekran i rozpocznie się aktualizacja. Podczas aktualizacji (przez około 15 minut) widać pasek postępu.
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
  Pasek postępu aktualizacji

 13. Kończenie aktualizacji
  Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie aparatu. Upewnij się, że aparat jest włączony, i zaczekaj na ponowne włączenie się ekranu LCD.Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk [Finish] (Zakończ) i odłącz przewód USB.
  Kliknij Zakończ
  Uwaga: Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to normalne. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.
  Recovering data. Please wait...

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 2.00.

 1. W aparacie wybierz kolejno Menu > podstronę [7] menu Setup (Konfiguracja) > Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.
  Wersja zaktualizowanego oprogramowania systemowego

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.