Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • ILCE-7RM2

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia zapewniane przez najnowszą aktualizację

 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ta aktualizacja wprowadza także poniższe korzyści i udoskonalenia.

 • Dodano funkcję „Temp. auto. wyłącz.”*
  *Nawet jeśli pracujący aparat nie wydaje się gorący w dotyku, długotrwały kontakt z nim jednego fragmentu skóry może spowodować tzw. oparzenie niskotemperaturowe, objawiające się zaczerwienieniem i pęcherzami.
  Szczególną ostrożność należy zachować w sytuacjach wymienionych poniżej, a w razie potrzeby podjąć środki ostrości, na przykład poprzez użycie statywu itp.
  • Gdy aparat jest używany w wysokiej temperaturze
  • Gdy aparatu używa osoba mająca złe krążenie lub zaburzone czucie skórne
  • Gdy opcja „Temp. auto. wyłącz.” jest ustawiona na „Wysoki”
 • Zwiększono wygodę użytkowania aparatu:
  1. Zwiększono wygodę użytkowania aparatu, gdy obszar AF jest ustawiony na elastyczny punktowy
   Szczegóły podano tutaj.
  2. Do listy funkcji, które można przypisać do przycisku użytkownika, dodano „Wyś. podgl. na żywo”
  3. Dodano funkcję „Ustaw nazwę pliku”
 • Zapewniono obsługę przez system AF światła widzialnego z diody w zewnętrznej lampy błyskowej (HVL-F45RM)
 • Zmniejszono opóźnienie wyzwolenia migawki przy korzystaniu z bezprzewodowej lampy błyskowej
 • Zoptymalizowano algorytm ekspozycji podczas ustawiania ostrości, gdy funkcja „Wyś. podgl. na żywo” jest ustawiona na „Efekt ustawień Wył.”
 • Poprawiono jakość obrazu przy wyłączonej funkcji Red.sz.dł.naśw. (redukcja szumów przy długich czasach naświetlania)
 • Poprawiono ogólną stabilność działania aparatu.
 • Pomoc techniczna dotycząca systemu oświetlenia sterowanego radiowo
 • Poprawa stabilności aparatu podczas wykonywania zdjęć przez regulację temperatury wewnętrznej
 • Poprawa ogólnej stabilności i sprawności działania aparatu.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-7RM2, wersja 4.01 (Windows)

Wersja pliku

 • 4.01

Rozmiar pliku

 • 261 MB (274 158 784 bajtów)

Data wydania

 • 16-05-2019

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania systemowego

Aby sprawdzić wersję oprogramowania systemowego, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Jeśli zainstalowane jest oprogramowanie systemowe w wersji 4.01, nie ma potrzeby aktualizacji.

 1. W aparacie wybierz opcje Menu --> Setup subpage [6] (Podstrona [6] konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

  Wersja oprogramowania systemowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne


Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania systemowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1

Sprzęt komputerowy


Najnowsza aktualizacja oprogramowania systemowego jest zgodna z następującym sprzętem:
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 500 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania systemowego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania aparatu
  • Całkowicie naładowany akumulator NP-FW50 lub zasilacz sieciowy AC-PW20 (sprzedawany oddzielnie).

   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora ma wygląd Poziom naładowania akumulatora (zawiera co najmniej trzy segmenty). Zaleca się użycie całkowicie naładowanego akumulatora. Na czas aktualizacji oprogramowania systemowego należy odłączyć uchwyt pionowy.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego przewodu USB.

Pobierz i zainstaluj

Ważna informacja

 • Użyj całkowicie naładowanego akumulatora NP-FW50 lub zasilacza sieciowego AC-PW20 (sprzedawanego oddzielnie).
 • Nie należy wyjmować akumulatora w trakcie aktualizacji, ponieważ po odcięciu zasilania aparat może przestać działać.
 • Przed rozpoczęciem należy wyjąć z aparatu kartę pamięci .
 • Wyłącz możliwość przejścia komputera w tryb uśpienia.
 • Nie podłączaj aparatu do żadnego urządzenia oprócz komputera.

Jak pobrać aktualizację

 1. Zaloguj się jako administrator.
 2. Po przeczytaniu oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności należy kliknąć przycisk [Download] (Pobierz) poniżej.
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku [Update_ILCE7RM2V401.exe].
 4. Zapisz plik na pulpicie komputera (zalecane).


 5. W systemie Windows 8.1 / 10:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknij kafelek [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Eksplorator znajdź pobrany plik w folderze [Pobrane].

Krok 1: Uruchom narzędzie Updater

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik [Update_ILCE7RM2V401.exe]. Nie podłączaj na razie aparatu.
 3. Uruchomi się narzędzie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego).
  System Software Updater

 4. Włącz aparat.
 5. Postępując zgodnie z instrukcją w oknie System Software Updater (Aktualizacja oprogramowania systemowego) aparatu, wybierz Menu > podstronę [4] menu Konfiguracja > USB Connection (Połączenie USB) i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Mass Storage (Pamięć masowa).
  Jeśli wybrany jest tryb inny niż Mass Storage (Pamięć masowa), wybierz opcję Mass Storage (Pamięć masowa).

  Etap3 - Pamięć masowa

 6. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB. Na ekranie LCD aparatu pojawia się komunikat „USB Mode” [Tryb USB].
  Uwaga: Ekran LCD aparatu podłączonego do komputera powinien się wyłączyć. należy przejść do następnego kroku.
  Jeżeli ekran LCD aparatu nie wyłącza się, należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go z powrotem.
  • Jeśli komputer ma kilka portów USB, podłącz aparat do innego portu.
  Czasami po podłączeniu aparatu do komputera przewodem USB może się pojawić monit o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku wyjmij z aparatu akumulator, ponownie uruchom komputer i wykonaj procedurę od punktu „2. Uruchom narzędzie aktualizacji oprogramowania systemowego”.
 7. Sprawdź zawartość ekranu LCD aparatu i kliknij przycisk Next (Dalej). W lewym dolnym rogu ekranu widać numer bieżącej wersji oraz numer wersji po aktualizacji. Po sprawdzeniu, że bieżąca wersja oprogramowania jest oznaczona jako „Ver.4.00” lub wcześniejsza, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli bieżąca wersja oprogramowania systemowego nosi numer 4.01 lub późniejszy, nie ma potrzeby aktualizacji. W takim przypadku odłącz aparat od komputera i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Wyłącz aparat, wyjmij i z powrotem włóż akumulator, a następnie włącz aparat.

  Aktualizacja jest konieczna.
  System Software Updater — bieżąca wersja

  Aktualizacja jest zbędna.
  Aktualizacja jest zbędna.

 8. Kliknij przycisk Next (Dalej). Pojawi się poniższy ekran.
  Automatyczne resetowanie aparatu
 9. Po automatycznym zresetowaniu pojawia się poniższy ekran.
  Podczas aktualizacji (przez około 5 minut) widać pasek postępu.
  Pasek postępu aktualizacji
  Uwaga: W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać aparatu ani odłączać przewodu USB.
 10. Po zakończeniu aktualizacji automatycznie nastąpi ponowne uruchomienie urządzenia. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, i zaczekaj na włączenie się ekranu LCD. Po włączeniu się ekranu LCD kliknij przycisk Finish (Zakończ) i odłącz przewód USB.
  Kliknij Zakończ
  Czasami po ponownym uruchomieniu pojawia się komunikat ostrzegający o przywracaniu danych. Jest to zwykłe zjawisko. Zaczekaj na zniknięcie tego ostrzeżenia.
  Recovering data. Please wait...

Krok 2: Sprawdź, czy wersja oprogramowania systemowego urządzenia nosi numer 4.01.

 1. Wybierz w aparacie opcje Menu --> Setup subpage [6] (Podstrona [6] konfiguracji) --> Version (Wersja).
 2. Zostanie wyświetlona informacja o używanej wersji oprogramowania systemowego, zgodnie z poniższą ilustracją.

  Bieżąca wersja oprogramowania systemowego

Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja nie kończy się.

Jeśli monitor pozostaje czarny przez ponad 15 minut, w celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij z kamery akumulator lub odłącz zasilacz sieciowy, pozostaw kamerę na kilka minut, po czym ponownie włóż akumulator lub podłącz zasilacz sieciowy.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz kamerę i ponownie wykonaj procedurę instalacji.